Lịch Sử Quân Sử Việt Nam

Lịch Sử Quân Sử Một Ngàn Năm Thứ Hai - Quân Sử Việt-Nam Cộng-Hòa

vietnam, việt nam, cờ việt nam

Là Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa,

Điều 1: Tôi nguyện chấp nhận mọi hy sinh gian khổ để chiến đấu bảo vệ cho sự sống còn của Tổ Quốc, của gia đình và của chính bản thân tôi.

Điều 2: Tôi tuyệt đối chấp hành các mệnh lệnh của cấp chỉ huy, đề cao cảnh giác trước mọi âm mưu tuyên truyền chia rẽ của giặc cộng.

Điều 3: Tôi luôn kính già, thương trẻ, đứng đắn với phụ nữ và giúp đỡ đồng bào.

Điều 4: Tôi luôn tâm niệm hành động làm mất lòng dân là xua dân về phía giặc cộng, là tự sát.

Điều 5: Tôi luôn đối xử tử tế với tù hàng binh địch (VC), không ngược đãi đánh đập họ, không đụng đến của riêng họ, để thêm bạn bớt thù.

Điều 6: Thực hiện các điều trên là tôi tích cực xây dựng tự do cho đất nước, đem lại hạnh phúc cho toàn dân, tôi sẽ được đền bù bằng sự cảm mến và biết ơn của Đồng Bào.

---------------

Quân-Sử Sư-Đoàn Thủy-Quân Lục-Chiến

thủy quân lục chiến việt nam cộng hòa

Sư-Đoàn Thủy-Quân Lục-Chiến - Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa:

Hoạt-Động Quân-Sự

Thủy Quân Lục Chiến và Mặt Trận Quảng Trị năm 1972; Trận Mậu Thân 68 và tiểu đoàn 6 TQLC - MX Phạm-Văn-Chung ; Hạ Lào và tiểu đoàn 4 TQLC - MX Trần Vệ; Tiểu đoàn 3 Pháo Binh TQLC Tại Căn Cứ Hồng Hà Hạ Lào; Hành-quân Lam-Sơn 719 - Hoàng-Tích-Thông; Cuộc hành-quân Cửa Việt 1973 - Thiếu tá Phạm-Văn-Tiền; Lữ đoàn 147 Thủy Quân lục chiến: Từ một cuộc di tản chiến thuật tháng ba 1975 - Mũ Xanh Phạm Văn Tiền; Một Đời Thủy Quân Lục Chiến QLVNCH - Đại tá Nguyễn Thành Trí (01/05); 48 Năm Thành Lập Binh-Chủng Thủy-Quân Lục-Chiến Và 30 Năm Tái Chiếm Cổ-Thành Quảng-Trị; Cộng-Sản Bắc-Việt Xâm-Lăng - Trung-tá Trần-Văn-Hiển; Vị Tiểu Đoàn Trưởng Cuối Cùng Của Tiểu Đoàn 1 Quái Điểu - Mũ Xanh Nguyễn-minh-Châu;

Vinh-Danh Anh-Hùng

Thần Ưng Xé Xác Xe Tăng Địch 1972 - Cựu Đại tá Phạm Văn Chung; Anh Hùng Võ-đằng-Phương Chủ Tịch Lâm Thời Phong-Trào Thiết-Lập Nền Đệ Tam Cộng Hòa Việt Nam;

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)