Lịch Sử Quân Sử Việt Nam

Lịch Sử Quân Sử Một Ngàn Năm Thứ Hai - Quân Sử Việt Nam Cộng Hòa

vietnam, việt nam, cờ việt nam

Là Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa,

Điều 1: Tôi nguyện chấp nhận mọi hy sinh gian khổ để chiến đấu bảo vệ cho sự sống còn của Tổ Quốc, của gia đình và của chính bản thân tôi.

Điều 2: Tôi tuyệt đối chấp hành các mệnh lệnh của cấp chỉ huy, đề cao cảnh giác trước mọi âm mưu tuyên truyền chia rẽ của giặc cộng.

Điều 3: Tôi luôn kính già, thương trẻ, đứng đắn với phụ nữ và giúp đỡ đồng bào.

Điều 4: Tôi luôn tâm niệm hành động làm mất lòng dân là xua dân về phía giặc cộng, là tự sát.

Điều 5: Tôi luôn đối xử tử tế với tù hàng binh địch (VC), không ngược đãi đánh đập họ, không đụng đến của riêng họ, để thêm bạn bớt thù.

Điều 6: Thực hiện các điều trên là tôi tích cực xây dựng tự do cho đất nước, đem lại hạnh phúc cho toàn dân, tôi sẽ được đền bù bằng sự cảm mến và biết ơn của Đồng Bào.

---------------

Quân-Sử Sư-Đoàn 22 Bộ-Binh

sư đoàn 22 bộ binh vnch

Hoạt-Động Quân-Sự:

Quân-Sử Sư-Đoàn 22 Bộ-Binh

quansuvietnam: Người Mỹ Phản Bội Hay Tội Đánh Mỹ - Dạ-Lệ-Huỳnh;

Trận Tân-Cảnh - Vương-Hồng-Anh

Trận Tân cảnh 23-4-1972: Kẽm Gai Bọc Thây Anh Hùng 1, 2 - Mũ đỏ Bùi-Đức-Lạc

Chiến trường Bình-Định và mãnh sư Nguyễn-Mạnh-Tường 1, 2, 3, 4 - Trần-Thúc-Vũ

Vinh-Danh Anh-Hùng:

Đại Bàng Gẫy Cánh  - Song-Vũ

Tư Lệnh Sư Đoàn 22 Bộ Binh - Nguyễn-Văn-Tín;

Thiên-Tài Lịch-Sử Quân-Sự Việt-Nam Tướng Nguyễn-Văn-Hiếu - Dạ-Lệ-Huỳnh;

Thiên-Tài Quân- Sự Nguyễn-Văn-Hiếu Tại Mặt Trận Pleime - Chuprong - Iadrang - Nguyễn-Văn-Tín;

Quân sự Việt Nam: Tính Chất Đặc Thù Của Khái Niệm Hành Quân Trong Cuộc Phản Công Pleime - Nguyễn-Văn-Tín;

quan su viet nam | Một Bài Học Chủ Thuyết Về Xử Dụng B-52 Oanh Tạc Trong Cuộc Pleime Phản Công - Nguyễn-Văn-Tín;

 


 

Quân Sử Việt Nam (TOP)