Lịch Sử Quân Sử Việt Nam

Lịch Sử Quân Sử Một Ngàn Năm Thứ Hai - Quân Sử Việt Nam Cộng Hòa

vietnam, việt nam, cờ việt nam

Quân-Đoàn III Quân-Khu III

quân sử quân đoàn III quân khu III

Quân đoàn III và vùng III chiến thuật thành lập ngày 01/03/1959, chính thức đi vào hoạt động ngày 20/05/1960. Bộ Tư Lịnh Quân đoàn III đóng tại Biên Hòa. Quân đoàn III có các tỉnh Phước Long, Bình Dương, Biên Hoà, Bình Long, Long Khánh, Phước Tuy, Tây Ninh, Hậu Nghĩa, Long An. Sài Gòn Và Gia Định thành lập khu quân sự độc lập. Vùng III chiến thuật có Khu chiến thuật 31 (Bộ tư lịnh đóng tại Tây Ninh) gồm các tiểu khu Tây Ninh, Hậu Nghĩa, Long An; Khu chiến thuật 32 (Bộ tư lịnh đóng tại Bình Dương) gồm các tiểu khu Bình Long, Phước Long, Bình Dương; Khu chiến thuật 33 (Bộ tư lịnh đóng tại Biên Hoà) gồm các tiểu khu Long Khánh, Bình Tuy, Phước Tuy, Biên Hoà, Biệt khu Thủ Đô (gồm thủ đô Sài Gòn và tỉnh Gia Định)

Các vị Tư lệnh Quân đoàn III kiêm vùng III chiến thuật từ 1959 đến 1975:

- Trung tướng Thái Quang Hoàng: 01/03 đến 11/10/1959

- Trung tướng Nguyễn Ngọc Lễ: 11/10/1959 đến 05/05/1960

- Thiếu tướng Lê Văn Nghiêm: 05/05/1960 đến 07/12/1962

- Thiếu tướng Tôn Thất Đính: 07/12/1962 đến 05/01/1964

- Trung tướng Trần Thiện Khiêm: 05/01/1964 đến 04/04/1964

- Trung tướng Trần Ngọc Tâm: 04/04 đến 12/10/1964

- Thiếu tướng Cao Văn Viên: 12/10/1964 đến 11/10/1965

- Thiếu tướng Nguyễn Bảo Trị: 11/10/1965 đến 09/06/1966

- Thiếu tướng Lê Nguyên Khang: 09/06/1966 đến 05/08/1968

- Trung tướng Đỗ Cao Trí: 05/08/1968 đến 23/02/1971

- Trung tướng Nguyễn Văn Minh: 23/02/1971 đến 30/10/1974

- Trung tướng Dư Quốc Đống: 30/10/1974 đến 02/1975

- Trung tướng Nguyễn Văn Toàn: 02/1975 đến 24/04/1975

Hoạt-Động Quân-Sự:

Hành Quân Ngoại Biên 1, 2, 3, 4 - Nguyễn Ngọc Tùng; Trận Đánh Snoul và Những Hậu Quả - Trần-Văn-Thưởng; Bản Tường Trình Kết Thúc Về Cái Chết Tướng Hiếu - Nguyễn-Văn-Tín; Con Cờ Tướng Hiếu Trong Thế Cờ Tổng Thống Nhà Nam - Nguyễn-Văn-Tín

Vinh Danh Anh-Hùng:

- Tưởng Niệm 30-04, Tưởng-Niệm Thiếu-Tướng Nguyễn-Văn-Hiếu - Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)