Quân-Sử Việt-Nam Cộng-Hòa - Quân-Sử Liên-Đoàn 81 Biệt-Cách-Dù

liên đoàn 81 biệt cách dù liên đoàn 81 biệt cách dù

Hoạt-Động Quân-Sự:

- Lôi Hổ | Queenbee-One thả Toán Strata / Phi công trực thăng và Sơn nữ - Queenbee-1  

- Lôi Hổ Nha Kỹ-Thuật | Pleiku Nắng Bụi Mưa Bùn - Ng. Dân

- Chuyện 30 tháng 4-1975 - Nha Kỹ-Thuật; Ng. Dân

- Toán Strata đột nhập Trường Sơn Tây - Queenbee-1

- Ðường mòn HCM hay Xa-lộ Harriman - Nha Kỹ-Thuật

- Quân Sử Biệt Cách Dù Việt-Nam Cộng-Hòa - Hoàng-Khởi-Phong

- Bán tiểu đội Biệt Kích Dù và trận đánh chớp nhoáng sau lệnh đầu hàng 30.04.- Hải Triều/Trung Nghĩa

- Phước-Long : Niềm đau chưa dứt! - Đàm-hữu-Phước

- Tình yêu nhẹ hơn tinh đồng đội QueenBee/LLÐB - Trương-Văn-Vinh

- Mệnh số 2 PHÐ/PÐ/219 đi về đâu? - Trương-Văn-Vinh

Vinh-Danh Anh-Hùng: 

- Danh Nhân Quân Sự Việt Nam_Thập Bát La Hán Biệt Cách Dù VNCH

- Câu Chuyện Chiếc Mũ Xanh - Phan-Văn-Huấn

- Biệt cách Dù 81 Đứa Con Đầy Hào Hùng Của QLVNCH (01/05)

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)