Lịch Sử Quân Sử Việt Nam

Lịch Sử Quân Sử Một Ngàn Năm Thứ Hai - Quân Sử Việt Nam Cộng Hòa

vietnam, việt nam, cờ việt nam

Là Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa,

Điều 1: Tôi nguyện chấp nhận mọi hy sinh gian khổ để chiến đấu bảo vệ cho sự sống còn của Tổ Quốc, của gia đình và của chính bản thân tôi.

Điều 2: Tôi tuyệt đối chấp hành các mệnh lệnh của cấp chỉ huy, đề cao cảnh giác trước mọi âm mưu tuyên truyền chia rẽ của giặc cộng.

Điều 3: Tôi luôn kính già, thương trẻ, đứng đắn với phụ nữ và giúp đỡ đồng bào.

Điều 4: Tôi luôn tâm niệm hành động làm mất lòng dân là xua dân về phía giặc cộng, là tự sát.

Điều 5: Tôi luôn đối xử tử tế với tù hàng binh địch (VC), không ngược đãi đánh đập họ, không đụng đến của riêng họ, để thêm bạn bớt thù.

Điều 6: Thực hiện các điều trên là tôi tích cực xây dựng tự do cho đất nước, đem lại hạnh phúc cho toàn dân, tôi sẽ được đền bù bằng sự cảm mến và biết ơn của Đồng Bào.

---------------

Hải-Quân Việt-Nam Cộng-Hòa

hải quân việt nam cộng hòa

Hoạt-Động Quân-Sự:

- Lịch-Sử Quân-Sự Hải-Quân Việt-Nam Cộng-Hòa (Từ chương I đến chương VIII); Chương I: Bối cảnh khai sinh Quân Đội Việt-Nam Và Những cảm nghĩ về các tổ-chức Quân-Đội Việt-Nam  giữa Thế kỷ 20; Chương II: Sơ Lược Tổ Chức Của Hải-Quân Bộ Tư-Lệnh Hải-Quân; Chương III: Vùng Sông Ngòi_Hành-Quân Lưu-Động; Chương IV: Những Chiến Dịch Trong Vùng Sông Ngòi_Hải Quân Phối Hợp Với Quân Bạn; Chương V: Vùng Duyên Hải_Hành-Quân Lưu-Động Biển*; Chương VI: Từ Mật Khu Vũng Rô Đến Những Diễn Tiến Trước Khi Xảy Ra Hải Chiến Hoàng Sa và Hải Chiến Hoàng-Sa Ngày 19-01-1974; Chương VII: Cuộc Đàm Thoại Bất Ngờ (1); Chương VIII: Những Biến Chuyển Quân Sự Và Các Cuộc Rút Quân Bằng Đường Thủy

- Danh Sách Anh-Hùng Tử-Sĩ Hoàng-Sa 19-01-2014

- 40 năm Hoàng Sa! Nỗi hận ngàn đời!

- HQ 16 Và Trận Hải Chiến Hoàng-Sa 19-01-1974 - Đào-Dân

- Hải Chiến Hoàng-Sa 19-01-1974 - Hải-Quân Đại-Tá Hà-Văn-Ngạc, Hà-Mạnh-Chí Chuyển Ngữ

- Toán Biệt Hải đổ bộ lên đảo Hoàng Sa trong cuộc hải chiến ngày 19-1-1974;

- Hải-Quân Việt-Nam Cộng-Hòa Ra Khơi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 - Điệp-mỹ-Linh biên khảo

- Vũ-ngọc-Văn | Hạm Trưởng Đa Tình

- quansuvietnam | Hộ tống hạm HQ.11 & những ngày biến loạn tháng tư đen - Vũ-ngọc-Văn

- lichsuvietnam: Bí Ẩn Trận Hoàng-Sa - Phạm-Văn-Hồng;

Đọc tài liệu lịch sử Hải Quân V.N.C.H. Ra Khơi, 1975 (*) - Trần-Bình-Nam;

Nguyễn-Văn-Phảy | Những Mùa Xuân Ghi Dấu

Vinh-Danh Anh-Hùng:

- Hoàng Cơ Minh, Người Chiến Sĩ - Trần-Gia-Phụng; Phó Đề Đốc Hoàng-Cơ-Minh - Phan-Lạc-Tiếp

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)