Ngày Giỗ Trận

Chuyên mục ngày giỗ trận được lập ra nhằm ghi lại danh xưng trận đánh cùng ngày tháng đã xảy ra trong lịch sử việt nam và lich su viet nam.

Tháng 1 (Âm và Dương lịch):

- Trận ngày mùng một tết Mậu-Thân năm 1968 (dương-lịch) giữa Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa và Quân-Đội Nhân-Dân Việt-Nam, Liên Minh Lực Lượng Dân Tộc Dân Chủ và Hòa Bình Việt Nam trên khắp lãnh thổ Việt-Nam Cộng-Hòa.

- Trận ngày mùng một tết Mậu-Thân năm 1968 (dương-lịch) Quân-Đội Nhân-Dân Việt-Nam và Liên Minh Lực Lượng Dân Tộc Dân Chủ và Hòa Bình Việt Nam tàn sát 6.000 thường dân vô tội ở cố đô Huế, miền Trung Việt-Nam.

- Trận Đống Đa đại phá quân Thanh ngày 05-01 (Âm lịch) năm 1789 giữa quân lực Đại-Việt do Quang-Trung Hoàng-Đế chỉ huy và quân xâm lược nhà Thanh.

- Trận hải chiến Hoàng sa ngày 19-01-1974 giữa Hải quân Việt Nam Cộng Hòa và Trung cộng.

Tháng 2 (Âm và Dương lịch):

Tháng 3 (Âm và Dương lịch):

- Trận Bạch-Đằng ngày 08 tháng 3 năm Mậu-Tý (1288) giữa quân lực Đại-Việt và quân Mông-Cổ

Tháng 4 (Âm và Dương lịch):

- Trận làng Ba-Chúc tỉnh An-Giang đêm 18-04-1978, Sư đoàn 30 Quân-Đội Nhân-Dân Việt-Nam thảm sát 3.157 thường dân Việt-Nam và Cao-Miên vô tội để tạo cớ xâm lược nước Cao-Miên của Pon Pot.

- Trận không chiến bảo vệ không phận Sài Gòn ngày 29-04-1975 của anh hùng Trang Văn Thành giữa Không-Quân Việt-Nam Cộng-Hòa và Quân-Đội Nhân-Dân Việt-Nam

- Trận Bến Tranh tại Bến Tranh ngày 19-04-1975 thuộc vùng IV chiến thuật, tỉnh Long An giữa Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa và Quân-Đội Nhân-Dân Việt-Nam

- Trận 30-04-1975 tại Sài Gòn, Việt Nam giữa Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa và Quân-Đội Nhân-Dân Việt-Nam

Tháng 5 (Âm và Dương lịch):

Tháng 6 (Âm và Dương lịch):

Tháng 7 (Âm và Dương lịch):

Tháng 8 (Âm và Dương lịch):

Tháng 9 (Âm và Dương lịch):

Tháng 10 (Âm và Dương lịch):

Tháng 11 (Âm và Dương lịch):

Tháng 12 (Âm và Dương lịch):

- Trận Vân-Đồn ngày 31-12-1287 giữa quân lực Đại-Việt và quân Mông-Cổ

Quân Sử Việt Nam (TOP)