Lịch Sử Của Việt Nam

YẾU TỐ CON NGƯỜI

BẰNG PHONG ĐẶNG VĂN ÂU

1, 2

Vì đọc bài phỏng vấn của ký giả Thu Hà trên trang mạng Tuần Việt Nam, tôi mới biết ông Nguyễn văn An – Cựu Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Việt Nam – phát biểu rằng tình trạng nước nhà trở nên tồi tệ về mọi mặt như ngày hôm nay là do lỗi hệ thống, tôi bèn viết thư cho ông ta để phản bác luận điệu đó. Bởi vì một người từng ở cương vị lãnh đạo Đất Nước mà đổ lỗi cho hệ thống là người thiếu trách nhiệm. Một mai này, khi các ông Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Phú Trọng thôi vai trò lãnh đạo, cũng sẽ mang cái luận điệu đó ra xài lại để phủi tay.

Tuy sống ở nước ngoài, tôi vẫn tự thấy có trách nhiệm với quê cha đất tổ, nên phải trình bày cái điều mình nghĩ là đúng, bởi vì người ta nói rằng “nhân dân nào, chính quyền đó”. Người lãnh đạo nói sai, làm sai mà mình đều vâng vâng, dạ dạ thì không thể ngồi đó mà than tại sao nước mình nghèo, khổ.

Lập luận của tôi là: Con Người làm nên Hệ Thống (bộ máy cai trị hoặc bộ máy điều hành việc nước), chứ không phải Hệ Thống làm nên Con Người. Sở dĩ nước Hoa Kỳ mới thành lập hơn 200 năm mà quốc gia này trở nên giàu mạnh về quân sự, kinh tế, văn hóa và tự do nhất thế giới là vì người khai sinh ra bộ máy cai trị giữ đúng cam kết bảo đảm quyền Con Người: “Quyền sống, Quyển hưởng tự do, Quyền mưu cầu hạnh phúc”. Sau khi Đại tướng George Washington đánh bại Thực dân Anh giành độc lập, các cận thần của ông đề nghị ông lên ngôi vua để có vị thế ngang hàng với vua Anh, ông từ chối. Ông nhất định thành lập nền Cộng Hòa. Sau đó, những cận thần của ông lại đề nghị ông làm Tổng thống mãn đời, ông cũng từ chối và nói rằng dù một người tài ba lỗi lạc đến thế nào đi nữa mà sau hai nhiệm kỳ làm Tổng thống thì cũng đã hết sáng kiến. Hiến pháp Hoa Kỳ thời bấy giờ không có điều khoản nào quy định Tổng thống chỉ làm hai nhiệm kỳ, nhưng các nhân vật kế vị ông Washington đã noi gương người tiền nhiệm cũng chỉ làm hai nhiệm kỳ. Khi ông Franklin D. Roosevelt viện cớ Đệ Nhị Thế Chiến còn tiếp diễn, ông giữ ngôi vị Tổng thống nhiệm kỳ thứ 4 thì sau khi ông qua đời, Quốc hội Hoa Kỳ mới viết Tu chính án để giới hạn Tổng thống chỉ làm hai nhiệm kỳ. Nếu Đại tướng George Washington làm như Tướng Napoléon Bonaparte bên Pháp lên ngôi vua và đem quân đi chinh phục các nước thì ngày nay Hoa Kỳ không thể là mẫu mực nền dân chủ khiến cho nhiều nước noi gương.

Hoa Kỳ lúc mới thành lập chỉ có 13 Tiểu bang (State). Về sau những Tiểu bang khác hoặc tự nguyện xin sáp nhập hoặc do được mua lại (như Tiểu bang Louisiana mua lại của Pháp và Tiểu bang Alaska mua lại của Nga). Hoa Kỳ ngày nay có 50 Tiểu bang không do sự chiếm đoạt các tiểu quốc như Tầu. Hoa Kỳ đánh bại Nhật Bản không sáp nhập Nhật Bản vào lãnh thổ của mình như Nga chiếm hòn đảo Kuril của Nhật cho đến nay hai bên vẫn còn tranh tụng. 

Pháp xâm chiếm Việt Nam làm thuộc địa, nhưng Pháp không truất hẳn quyền cai trị các vua triều Nguyễn, nghĩa là các vị vua có quyền bổ nhiệm các quan từ cấp Thượng thư (Bộ trưởng) đến các cấp Tuần Phủ, Tri Huyện. Phong tục làng xã Việt Nam vẫn được giữ y nguyên. Dĩ nhiên các vua và các quan ái quốc như Hàm Nghi, Duy Tân, Thành Thái hay Phan Đình Phùng, Trần Quý Cáp, Huỳnh Thúc Kháng … không chấp nhận bị đô hộ, nổi lên đòi chủ quyền quốc gia đều bị Pháp bắt cầm tù. Tuy vơ vét tài nguyên và đầy đọa dân ta, nhưng Pháp cũng có cái công qua các linh mục Công giáo là đã giúp nước ta có chữ quốc ngữ viết theo mẫu tự La tinh mà chúng ta sử dụng ngày hôm nay. Người Công giáo thờ Chúa Jésus phát sinh từ Israel, nhưng vẫn là người yêu nước Việt Nam như Nguyễn Trường Tộ, Pétrus Ký, Huỳnh Tịnh Của, Ngô Đình Khả, Nguyễn Hữu Bài … Cũng như các vua Lý, Trần thờ Phật phát xuất từ Ấn Độ, nhưng vẫn yêu nước Việt Nam để lưu lại tiếng thơm trong sử sách.

Chủ nghĩa cộng sản do Karl Marx và Friedrich Engels đề xướng, nhưng người thực hiện cuộc cách mạng vô sản chuyên chính ở Nga Sô là Vladimir Lénine, một nhà tổ chức thiên tài, đã thành công lật đổ ngai vàng của Nga Hoàng Nicolai Đệ Nhị vào năm 1917 và thành lập Liên bang Xô Viết với ý thức hệ cộng sản, thề chôn sống Chủ nghĩa Tư bản để nhuộm đỏ toàn cầu dưới sự thống trị cộng sản.

Thực ra, Tư Bản (Capitalism) không phải là một chủ nghĩa vì nó không đề ra một vũ trụ quan hay nhân sinh quan như tôn giáo. Tư Bản chỉ là chủ thuyết kinh tế tự do theo luật cung cầu tự nhiên. Theo từ điển nguyên tự thì ngay từ “Capitalism” chỉ xuất hiện lần đầu vào năm 1856, nghĩa là 8 năm sau khi có Tuyên Ngôn Cộng Sản. Các cha đẻ của kinh tế thị trường tự do, đặc tính của nền “kinh tế tư bản”, như Adam Smith (1723-1790), David Ricardo (1772-1823) chưa bao giờ dùng từ “capitalism” để nói về mô thức kinh tế mà họ trình bày. Vì chính các ông này cũng chỉ nói về một lề lối điều hành nền kinh tế tự do theo luật cung cầu, luật tự nhiên mà thôi. Họ chưa hề đưa ra một ý thức hệ tư bản theo nhân sinh quan, vũ trụ quan nào cả, mặc dầu Adam Smith, ngoài tư cách kinh tế gia, còn là một triết gia. (Minh Võ)

Các quốc gia tư bản Âu châu như Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha … đem quân đi xâm lăng các nước lạc hậu chậm tiến để làm thuộc địa, được gọi là Đế quốc. Hoa Kỳ cũng là quốc gia tư bản, nhưng không phải là Đế quốc vì Hoa Kỳ không xâm chiếm nước khác làm thuộc địa. Liên Xô mới là một Đế quốc thực dân kiểu mới dưới chiêu bài giải phóng các dân tộc bị thực dân đô hộ để áp đặt ý thức hệ Marxism. Nhưng Liên Xô không đủ sức mạnh để đem quân đi “giải phóng” các nước bị thực dân đô hộ. Đế quốc Liên Xô bành trướng bằng cách xuất cảng cách mạng theo ý thức hệ Marxism. Những thanh niên thuộc các nước bị thực dân đô hộ được Liên Xô huấn luyện thành cán bộ thuần thục về các kỹ thuật đấu tranh khuynh đảo cướp chính quyền, rồi được gửi trả về nguyên quán nhằm phát triển cơ sở. Tài chánh và vũ khí thì được Liên Xô yểm trợ. Ông Hồ Chí Minh là một trong những thanh niên loại đó, đã tuyên thệ dưới lá cờ búa liềm và thề tuyệt đối trung thành với Liên Xô. Nói tóm lại, Đảng Cộng Sản Việt Nam là một chi bộ thuộc cộng đảng Liên Xô hoạt động tại Việt Nam.

Bộ máy cai trị của Cộng sản Việt Nam do ông Hồ Chí Minh (bí danh của nhà cách mạng Hồ Học Lãm) và những người đồng chí của ông tạo ra. Lịch sử cận đại cho biết ông Nguyễn Tất Thành học hành dở dang, không phải là người ôm ấp hoài bão xuất dương tìm đường cứu nước như các nhà cách mạng Phan Bội Châu, Nguyễn Hải Thần, Phan Chu Trinh … mà chỉ là người đi làm bồi tàu thủy cho thực dân Pháp để sinh nhai qua ngày. Chí hướng ban đầu của ông Thành là được phục vụ đắc lực cho Thực dân Pháp, nên ông đã viết đơn xin vào học trường Thuộc Địa. Bị Pháp từ chối, ông Thành bèn xoay sang gia nhập đảng cộng sản Pháp do Liên Xô lãnh đạo để tạo công danh sự nghiệp cho mình. Có người cộng sản chống chế rằng ông Hồ từng đến Hoa Kỳ vận động độc lập cho Việt Nam. Điều đó chỉ đúng một nửa: Ông Hồ đến Hoa Kỳ là sự thật, nhưng chỉ để kiếm sống bằng nghề làm bồi bàn trong tiệm ăn, ông không có cái tư thế của một chính khách để vận động chính giới Hoa Kỳ. Năm 1945, sĩ quan OSS (tức là CIA ngày nay) Hoa Kỳ nhảy dù xuống vùng thượng du Bắc Việt, trang bị súng cho du kích quân Việt Nam giúp tìm kiếm phi công Hoa Kỳ bị phòng không Nhật bắn hạ. Nếu ông Hồ không phải là cộng sản, sau khi Nhật bị Đồng Minh đánh bại, Hoa Kỳ có thể giúp Việt Nam giành độc lập từ tay Thực dân Pháp mà nhân dân không đổ một giọt máu, vì Hoa Kỳ chống chính sách thuộc địa.

Ông Hồ Chí Minh là cán bộ cộng sản quốc tế đắc lực, mọi công tác của ông thi hành đều là nhiệm vụ do Liên Xô giao phó. Nếu ông đi ra ngoài sự chỉ đạo của đảng, chắc chắn ông sẽ bị Liên Xô thanh trừng. Quyền lợi quốc tế mà ông Hồ phục vụ là quyền lợi Liên Xô, không thể nào là quyền lợi của nhân dân Việt Nam. Ông Hồ dùng máu xương dân tộc Việt Nam đánh Pháp là do mệnh lệnh của Liên Xô, vì thế ông đã thủ tiêu tất cả các nhà cách mạng Việt Nam nổi lên chống Pháp. Sau khi có chính quyền trong tay, ông Hồ đã cai trị nhân dân Miền Bắc theo mô hình của Lénine, Staline, Mao Trạch Đông. Các nhà báo phương Tây mô tả ông Hồ người “quốc gia” (nationaliste) là sai sự thật. Bộ máy tuyên truyền cộng sản đề cao ông Hồ yêu nước là điêu ngoa. Thực chất, ông Hồ chỉ là tay sai cho Đế Quốc Đỏ, là người lính tiền phong của chủ nghĩa đế quốc kiểu mới. Ông Hồ là quan Thái Thú giống như thời Tầu đô hộ, là quan Toàn Quyền của Liên Xô – Trung Cộng giống như quan Toàn Quyền Pháp dưới thời Pháp thuộc. Cái khẩu hiệu “Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc” do ông Hồ rêu rao là bịp bợm.

Ông Hồ là con người hai mặt: Mặt bên ngoài là nhà ái quốc; mặt bên trong là tay sai ngoại bang. Do đó, ông thiết lập bộ máy cai trị cũng hai mặt: Mặt bên ngoài có đầy đủ các cơ chế như một nhà nước dân chủ; mặt bên trong là bộ máy khủng bố đàn áp giết người không gớm tay. Trên phương diện tuyên truyền thì ông nói những điều cao đẹp, trong hành động thì man rợ, vô luân như Staline, như Mao Trạch Đông. Năm 1954 phe tư bản và phe cộng sản cắt Việt Nam thành hai quốc gia. Từ vĩ tuyến 17 trở lên phía Bắc là nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa; từ vĩ tuyến 17 trở xuống phía Nam là nước Việt Nam Cộng Hòa. Hoàng Đế Bảo Đại cử ông Ngô Đình Diệm làm Thủ tướng, chứ ông Diệm không phải là người tuyên thệ gia nhập đảng Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa của Hoa Kỳ để được Hoa Kỳ dùng làm tay sai như Hồ Chí Minh tuyên thệ trung thành với đảng Cộng Sản để làm tay sai Liên Xô. Việt Nam Cộng Hòa đồng minh với Hoa Kỳ – quốc gia tư bản mạnh nhất – để chống lại sự bành trướng của Đế quốc Đỏ, giống như Liên Xô đã đồng minh với Hoa Kỳ chống lại Đức Quốc Xã. Do đó, Miền Nam không dựng tượng Tổng thống George Washington để thờ như Miền Bắc dựng tượng Vladimir Lénine ở Hà Nội. Miền Nam không có loại bồi bút “nâng bi” lãnh tụ  Mỹ như Tố Hữu khóc than Staline thảm thiết hơn cha chết. Cuối tháng Tư năm 1975, Miền Bắc xâm lăng Miền Nam chứ không phải là thống nhất đất nước, bởi vì đối xử với người cùng nòi giống mà họ thi hành chính sách cai trị tàn ác hơn thực dân. Pháp xâm lăng Việt Nam, đặt nền đô hộ nhưng Pháp không tàn sát và bỏ tù hàng triệu người, nên nhân dân Việt Nam không liều chết bỏ nước ra đi. Miền Bắc xâm lăng Miền Nam để mở rộng lãnh thổ cho Đế quốc Cộng sản, vì thế Lê Duẩn mới nói rằng “ta đánh Mỹ đây là đánh cho Trung Quốc”.

Có phải độc giả sẽ hỏi tại sao tác giả bài viết cứ mãi nêu lên vấn đề ông Hồ Chí Minh, trong khi ông ta đã chết từ 45 năm nay? Xin thưa, tuy ông Hồ đã chết, nhưng tầng lớp cán bộ kế tục sự nghiệp của ông vẫn làm tay sai cho ngoại bang, vẫn duy trì bộ máy (hay hệ thống) cai trị do ông Hồ dựng lên. Thành thử Nhà Nước này vẫn là Nhà Nước Hồ Chí Minh không Hồ Chí Minh, nên người cầm quyền mới bắt buộc cán bộ, học sinh, sinh viên học tập tư tưởng Hồ Chí Minh và đạo đức Hồ Chí Minh.

Liên Xô đã tan rã, Đảng Cộng Sản Việt Nam trở thành một chi bộ của cộng sản Trung Quốc, mặc dầu bị đàn anh dạy cho những bài học đích đáng vào năm 1979 và năm 1988 mà vẫn một mực trung thành.

– Nếu không phải là chư hầu của Trung Cộng thì tại sao Đảng Cộng Sản Việt Nam dâng đất, dâng biển cho Trung Cộng mà hễ người dân Việt Nam nào hỏi đến đều bị quy tội phản động để bỏ tù?

– Nếu không phải là chư hầu của Trung Cộng thì tại sao Đảng Cộng Sản Việt Nam không đưa nội vụ ra Liên Hiệp Quốc để lên tiếng bênh vực những ngư dân bị Trung Cộng giết chết?

– Nếu không phải là chư hầu của Trung Cộng thì tại sao Đảng Cộng Sản Việt Nam lại đàn áp, đánh đập, bỏ tù nhân dân Việt Nam bày tỏ lòng yêu nước trước tòa Đại sứ Trung Cộng, hoặc treo biểu ngữ hay mặc áo thun in hàng chữ “Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam”?

– Nếu không phải là chư hầu của Trung Cộng thì tại sao Đảng Cộng Sản Việt Nam bất chấp kiến nghị của “Cha đẻ Quân đội Nhân dân” Võ Nguyên Giáp và trí thức đòi hủy bỏ dự án khai thác bauxite?

1, 2

Quân Sử Việt Nam (Top)