Lịch Sử Của Việt Nam

Vinh Danh Cờ Vàng, Giải Thể Cộng Sản Việt Nam

Tin Úc Châu: Trong phiên họp Cộng Đồng ngày 16/4/2011 vừa qua, ông Nguyễn văn Bon Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Victoria đã tham khảo ý kiến và được sự đồng thuận của các Hội Đòan và đồng hương đứng ra tổ chức một cuộc biểu tình tuần hành với tiêu đề là “Vinh Danh Cờ Vàng - Giải Thể Cộng Sản Việt Nam ”. Ông chủ tịch Nguyễn văn Bon là Trưởng Ban và sẽ thành lập một Ban Tổ Chức theo nhu cầu của cuộc biểu tình.

Cuộc biểu tình sẽ vào ngày 12/6/2011, đòan biểu tình sẽ phát xuất từ Federation Square, tuần hành vào giữa trung tâm thành phố Melbourne để tiến về Quốc Hội Victoria trao Thỉnh Nguyện Thư. Cuộc biểu tình nhằm nói lên nguyện vọng của người Việt tại Victoria luôn luôn ước mong và đấu tranh để tự do dân chủ sớm đến với dân tộc Việt Nam. Mong Cách Mạng Hoa Nhài sớm đến Việt Nam.

Tham dự cuộc họp ông Nguyễn Thế Phong, Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang đã đồng ý sẽ vận động các Các Cộng Đồng Tiểu Bang tại Úc châu hoặc sẽ tổ chức biểu tình cùng ngày hoặc sẽ tổ chức trao Thỉnh Nguyện Thư đến chính giới địa phương. Thỉnh Nguyện Thơ sẽ được tất cả các tiểu bang vận động đồng bào ký tên, cũng như sẽ đưa lên trên mạng để đồng bào khắp nơi trên thế giới cùng ký. Úc châu lại một lần nữa nêu cao tinh thần quyết tâm giải thể cộng sản mang tự do dân chủ đến cho Việt Nam.

Quân Sử Việt Nam (Top)