Lịch Sử Của Việt Nam

VĂN HÓA VÀ CHÍNH QUYỀN

1, 2

Lý Đại Nguyên 

...

TƯ SẢN VÀ VĂN HÓA

Từ thời Văn Nghệ Phục Hưng thế kỷ 15, phong trào văn nghệ bừng lên, tràn qua lãnh vực triết học, nhắn vào cải cách tôn giáo. Những tư tưởng của các hiền triết Platon, Aristot và hầu hết các nhà Đạo Học: Duy Thần, Duy Lý, Duy Tâm, Duy Vật thời Hy Lạp cổ, đều được đánh thức dậy, để khẳng định vị thế ưu việt của Văn Hóa. Một cuộc Cách Mạng Tôn Giáo chính thức bùng nổ. Mở đầu năm 1517, Linh Mục Kitô Giáo là Lurther, khởi xướng cuộc chống lại quyền hành của Giáo Hoàng Lamã. Ông cho rằng : "Ý chí của Thượng Đế được đặt nơi Vương Quyền". Ông được vua chúa nhìn nhận là Giáo Chủ của đạo Tin Lành. Năm 1533 nhà đại trí thức Calvin cũng chống lại quyền lực của Giáo Hoàng Lamã, nhưng ngược lại với Lurther, Ông cho rằng: "Ý chí Thượng Đế được đặt nơi Ý hướng Dân Chúng". Ông cũng được nhìn nhận là Giáo Chủ Tin Lành Đại Chúng. Chính Tân Giáo của Calvin đã mở mùa cho Ý Thức Tư  Sản Dân Quyền.

Cuộc truy quét các Tân Giáo tại Âu Châu, mỗi ngày mỗi gay gắt, nên những giáo phái này đều có khuynh hướng, bỏ quê hương Âu Châu, để sang lập nghiệp tại Tân Thế Giới – Mỹ Châu - Chính nhờ tinh thần Tự Do Tư Sản Dân Quyền, vốn là tư tưởng căn bản của Đạo Tin Lành, mà sau này khi Hoa Kỳ thoát khỏi sự thống trị của Đế Quốc Anh, năm 1776, tháng 4, ngày 7, đã tuyên bố Độc Lập, thành lập nền Cộng Hòa: Tự Do Tư Sản Dân Quyền đầu tiên trên Thế Giới, rồi từng ngày, từng giờ không ngừng đổi mới, để có được nền tảng Đa Văn Hóa, một chế độ Dân Chủ Trọng Pháp, và hệ thống Kinh Tế quy mô có tính Toàn Cầu Hóa như hiện nay.

Trong khi đó thì cuộc Cách Mạng Dân Quyền 1789, rồi cuộc cách mạng Tư Sản 1848 tại Pháp, đã không may mắn như ở Mỹ, nó đã bị lớp Phong Kiến, rồi Tư Bản cực quyền làm cho đọa lạc đi. Biến các nước Dân Chủ non trẻ trở thành các Quốc Gia Thực Dân đi chiếm thuộc địa, và tranh giành thuộc địa với nhau. Gây ra không biết bao nhiêu thống khổ cho Nhân Loại. Bất công làm ung thối Xã Hội, đào thêm xấu hổ chia cắt Giầu, Nghèo, làm phát sinh ra cuộc đấu tranh Giai Cấp. Tạo điều kiện cho Phong Trào Cộng Sản lớn mạnh, đoạt đươc chính quyền tại Nga năm 1917.

VÔ SẢN VÀ VĂN HÓA

Khi đã gọi là Giai Cấp Vô Sản, thì bản chất của họ đã là lớp người cùng khổ trong xã hội, ăn còn khó có, nói chi đến học. Một Người có Văn Hóa thì không học tại trường, cũng phải suy tư tự học. Lớp Vô Sản thực tế đã thiếu hai điều kiện vừa nêu, thì làm thế nào mà có Văn Hóa cho được.

Sở dĩ đặt vấn đế Văn Hóa với cuộc Cách Mạng Vô Sản, vì lớp Triết Gia ảo tưởng, lớp tranh đấu Xã Hội không tưởng, đã "sáng tạo" ra một hệ thống lý luận chủ quan, duy ý chí, một chiều, khép kín : Duy Vật Biện Chứng, Duy Vật Sử Quan, Duy Vật Cộng Sản. Hận Thù Giai Cấp. Đấu Tranh Sắt Máu. Triệt tiêu Quyền Tự Do Tư Tưởng, Quyền Tự Do Tư Hữu. Triệt tiêu Gia Đình, Tôn Giáo, Tổ Quốc và mọi giá trị Văn Hóa truyền thống ngàn đời của các Dân Tộc, để xây dựng một Thế Giới Đại Đồng không biên giới, không giai cấp v.v.. Chủ trương trên vốn dĩ đã phi văn hóa, mà lại dùng lớp vô sản, vô văn hóa làm đội ngũ tiền phong, thì họ chỉ có khả năng hủy diệt chứ làm sao kiến tạo nỗi một Xã Hội Người yên lành tiến bộ trên thế gian được.

Mà thực vậy, phong trào cộng sản đã tiến lên như vũ bão trong đấu tranh, nhưng lại hoàn toàn thảm bại trong xây dựng, điều đó khẳng định rằng: Cộng sản đã thiếu Nền Móng, Nội Dung và Hướng Tiến của Xây Dựng, đó là Văn Hóa. Nên chỉ tồn tại trong nhất thời, nhờ vào biện pháp Khủng Bố có tổ chức quy mô sắt máu, và kiểm soát bao tử đối với Dân Chúng đã vào tròng, và tuyên truyền lừa đối với những người bên ngoài. Bởi vậy, khi Dân  đã Hết  Sợ, Người đã Tỉnh Thức thì cộng sản bị Sụp Đổ là cái chắc. 1990 - 1991 Đông Âu và Liên Xô sụp đổ đã là một bằng chứng hiển nhiên.

THỜI ĐẠI NHÂN CHỦ NHÂN VĂN

 Sau thời Liên Xô tan vỡ, hầu như về mặt tư duy, nhân loại bị rớt vào một khoảng trống, tất cả đều thấy những gì cộng sản ra công phá hủy, nay đang dần dần phục hoạt trở lại, phục hoạt với một dáng vẻ ể oải, hết còn hăng say tin tưởng, như thời còn phải cố công, gắng sức, liều chết duy trì trong bóng tối của sự đe dọa. Có nghĩa là về mặt Nhận Thức Tư Tưởng, Nhân Loại chỉ muốn quên đi dĩ vãng hãi hùng do một thứ nhận thức chủ quan, đẩy lên thành Hệ Thống Tư Tưởng Duy Vật, được cộng sản sử dụng như một cùm xích vô hình trói buộc Con Người, tàn hại mọi giá trị đích thật của Văn Hóa. Thế nên, phần chủ đạo cho sự phát triển, cứ để tự nhiên cho nhu cầu thực tế, tự thích ứng, tự phản ứng.

Trong khi đó thì những chuyển biến thực tế Kinh Tế và Khoa Học lại bước đi những bước thật dài khó lòng kiểm soát. Các tổ chức Tài Chánh Quốc Tế như: Ngân Hàng Thế Giới – WB - Quỹ Tiền Tệ Quốc tế – IMF – Tổ Chức Mậu Dịch Thế Giới – WTO - và Chính Phủ của các nước kỹ nghệ phát triển hàng đầu - G7+1  tới G20,  mặc nhiên được đặt vào vị thế Điều Hợp Nền Kinh Tế Thế Giới. Tất nhiên, những quyết định của các nước có ảnh hưởng lớn trong các Tổ Chức Quốc Tế trên, phải nghĩ tới lợi ích kinh tế của Quốc Gia họ trước đã. Cũng may là tình trạng kính tế Thế Giới buộc các nước phải ở thế Liên Lập, tiến tới Toàn Cầu Hóa. Thế nên, các nước giầu, các công ty tài chánh mạnh, cũng phải có cái nhìn chung về sự phát triển của các nước nhỏ, cũng như giới công nhân và người tiêu thụ. Đây là Nhu Cầu Điều Hợp phải có của sinh hoạt Thế Giới thời đại.

Tiếp sức với sự Điều Hợp mặc nhiên phải có trong sinh hoạt Kinh Tế Toàn Cầu Hóa, ngành Truyền Thông  đã và đang được những công trình "khoa học sáng tạo" tăng cường cho khả năng thông tin mau lẹ, rộng khắp, chính xác, tỷ mỉ về mọi vấn đề, mọi sinh hoạt của mọi nơi, đến với mọi người. Khiến cho Thế Giới sinh động sôi sục, khiến cho Nhân Loại thấy gần nhau hơn, Toàn cầu như thu nhỏ lại, mà những mâu thuấn cá biệt cũng thấy rõ nét hơn. Thêm vào đó, những phương tiện di chuyện mau lẹ tối tân, đưa Con Người đến gần nhau, giúp cho Nhận Thức của Con Người về Thế Giới thu hẹp lại dễ cảm thông và chia xẻ những khó khăn với nhau hơn..

Nhưng vế mặt Chính Trị xem ra còn quá chậm chạp, Thế giới tuy đã có tổ chức Liên Hiệp Quôc, nhưng tổ chức quốc tế này được thành lập sau Thế Chiến 2 với bản chất đế cao Quyến Dân Tộc Tự Quyết, nhằm chống lại tàn dư của phong trào thực dân, nhất là lại rơi vào cuộc Chiến Tranh Lạnh, nên thế giới bị chia là 2 giới tuyến Tự Do và Cộng Sản. Mà Cộng Sản Liên Xô là thành viên thường trực của Hội Đồng Bảo An có quyền phủ quyết, chính vì vậy các bên đều dùng quyến phủ quyết để giữ thế mạnh, và quyền lợi của mình, bởi vậy Liên Hiệp Quốc trở thành bù nhìn. Sau khi Liên Xô sụp đổ, thì các chính phủ độc tài ở  các nước chậm phát triển, hay đang phát triển, và các nước còn tự nhận là Xã Hội Chủ Nghiã, đều nhân danh quyền Dân Tộc Tự Quyết không cho nước ngoài và Liên Hiệp Quốc can dự vào việc vi phạm nhân quyền, đàn áp người dân nước họ. Dù họ có chân trong LHQ và đương nhiên phải tôn trọng Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyến của tổ chức này, và các Công Ước Quốc Tế mà họ đã ký. Cuộc khủng hoảng tài chánh –1997- tại Á Châu, đã quật ngã một số nước hung hăng phát triển mạnh về Kinh Tế Thị Trường, mà lại duy trì nền Chính Trị chuyên đoán, dưới hình thái "Chế độ Gia Trưởng khoác áo Dân Chủ". Tùy tiện xử dụng quyền hành để ban bố các đặc ân, đậc quyền, đặc lợi, nhất là trong lãnh vực tài chánh. Các nước mắc vào những nhược điểm trên, hết thảy đều bị trả giá, cho tới khi kiện toàn được Nền Dân Chủ Trọng Pháp mới yên.

Thế nên, nền Chính Trị Dân Chủ Trọng Pháp, vừa là Nhu Cầu  của dân chúng mỗi nước, vừa là Điều Kiện để Kinh Tế Thị Trường Tự Do phát triển,vừa là Niềm Tin cho Giới Đầu Tư Quốc Tế, vừa là Cơ Hội để mỗi Quốc Gia chủ động hội nhập vào tiến trình Toàn Cầu Hóa kinh tế. Không thực hiện Dân Chủ Hóa cho mau lẹ, để chủ động sinh hoạt trong Thế Giới, thì cũng có nghĩa đi ngược lại với trào lưu diễn hóa của lịch sử, chắc chắn bị đào thải. Lẽ đương nhiên chỉ có các Chính Quyền Độc Tài ngoan cố phi văn hóa, mới không chịu Dân Chủ Hóa mà thôi.

Tới đây có thể khẳng định được rằng: Chỉ có các Chính Quyền độc tài chuyên đoán, thiển cận, mới ôm chủ trương dùng Văn Hóa làm phương tiện khống chế tư tưởng toàn dân, bắt Con Người làm nô lệ cho một lý tưởng, một chủ nghĩa, một tín ngưỡng... Mà cụ thể là phải thần phục chính quyền chủ nhân của những thứ đó, nói khác đi là lợi dụng những thứ gọi là giá trị tinh thần đó làm công cụ khống chế tư tưởng Con Người. Nguy hiểm hơn nữa, hành vi như vậy, còn làm mất giá trị đích thật của Văn Hóa đi. Khiến cho tính cách phổ quát của Văn Hóa biến mất, chỉ còn lại là thứ lý tưởng của Chủ Nghĩa, của Tín Ngưỡng, của đảng, của chính phủ, của phe này nhóm kia, chứ không còn là của Con Người,  của Toàn Dân nữa.

Thời đại đang buộc mọi thế lực phải trả Văn Hóa về cho Con Người, cho Toàn Dân. Chính quyền có trách nhiệm phải tạo điều kiện tối ưu để nâng cao Dân Trí, tạo cơ hội cho dân tiếp thu và phát huy Văn Hóa, Đồng thời tôn trọng lắng nghe ý kiến tự do của mổi người dân, vì họ mới thực là Chủ Nhân của Đất Nước, của Thế Giới. Khi nâng cao trình độ Văn Hóa nơi Con Người, cũng có nghĩa là đưa Văn Hóa vào làm Nội Dung cho mọi lãnh vực, mọi ngành nghề, mọi sinh hoạt Quốc Gia và Quốc Tế. Đặt Văn Hóa đúng vị trí và thế cách Chủ Đạo, Chỉ Đạo phải có.

Đến đây, vị thế của các Văn Hóa Nhân  phải được đặt ra. Bỡi lẽ, thế nào cũng sẽ xuất hiện, và cần phải được tạo điều kiện cơ hội cho họ xuất hiện. Hiển nhiên họ không phải do bất cứ quyền lực nào tạo ra, mà phải do chính họ tự khẳng định bằng: Tài Đức, Trí Tuệ, Công Trình và những Đóng Góp cho sự đi lên của Con Người, của Xã Hội, được công luận đại chúng nhìn nhận. Những sáng kiến, những ý kiến đúng cho phúc lợi dân chúng, cho hòa bình thịnh vượng Đất Nước là sự Chỉ Đạo cần thiết cho các Chế Độ. Khi trình độ dân trí đã trưởng thành, thì việc nhận ra đâu là những Văn Hóa Nhân chân chính, và những mạo nhận chắc không khó.

Khi Con Người ý thức được giá trị Nhân Chủ tự thân, cùng nhau chủ động xây dựng một cuộc sống Nhân Văn, tức là cuộc sống của Con Người thuộc về Người luôn luôn Sáng, Đẹp, Tốt, Lành, Yên, Vui Thịnh Vượng và Thăng Hóa không cùng, thì đây chẳng còn là mơ ước, mà là Nhu Cầu của Con Người, của Thế Giới Người hiện nay về Thời Đại Nhân Chủ Nhân Văn của mình. Vì đó là bước đường của Lịch Sử đang tới, sau khi đã vượt qua những chặng tăm tối, khốc liệt, nguy hiểm, từ bước Mặc Thức Nhân Nhiên, qua Ý Thức  Nhân Loại đang tới Nhận Thức Nhân Văn, để thể hiện Nhân Chủ Đạo ngay trong cuộc sống nội tâm của mỗi người, cuộc sống chung với tha nhân, và cuộc sống hướng thượng cùng tất cả.

LÝ ĐẠI NGUYÊN

MÙA XUÂN TÂN MÃO NĂM  2011

1, 2

Quân Sử Việt Nam (Top)