Lịch Sử Của Việt Nam

Âm Mưu Chạy Tội Thảm Sát Mậu Thân 1968 từ Quốc Nội ra Hải Ngoại

Kính thưa Quý vị,

Bọn cộng sản và bè lũ việt gian tay sai tìm cách chạy tội thảm sát Mậu Thân 1968. Bọn cộng sản quốc nội thì vu khống cho QLVNCH và đồng minh, còn bọn cộng sản hải ngoại "tị nạn CS" thì đổ tội cho bọn cộng sản quốc nội. Bởi vì làm thân cộng sản "tị nạn CS" thì sao dám vu khống cho VNCH và đồng minh!? Bộ phim chạy tội từ trong nước của Lê Phong Lan thì mọi người nói qua rồi, giờ xin kèm tài liệu chạy tội tại hải ngoại của báo Quê Mẹ số 105 và 106 (5/1990) tại Pháp phỏng vấn tên cộng sản Lê Văn Hảo, Chủ Tịch Lực Lượng Dân Tộc Dân Chủ và Hòa Bình, nay sống tại Pháp qua cái gọi là đi công tác rồi xin ở lại tị nạn CS. Bài phỏng vấn này đang len lỏi vào các trang blogs đông đảo đọc giả nhằm mục đích chạy tội cho Lê Văn Hảo và Thích Đôn Hậu, Phó Chủ Tịch Lực Lượng nói trên. Hai tên CS này cùng chịu trách nhiệm chính với Hồ Chí Minh và nhóm quân đội Bắc Việt trong vụ Thảm Sát tàn bạo hơn 6000 người dân vô tội. Do vậy, hai tên này hiện nằm trong hồ sơ truy tố của Luật Sư Đoàn Quốc Tế đại diện cho UBTTTADCSVN. 

Dù sống hay đã chết, tất cả những tên gây ra tội ác tày trời vẫn phải được lôi ra Tòa Án Quốc Tế. Đó là quyết tâm của UBTTTADCSVN và của những người còn nặng nợ với quốc gia và dân tộc. Cho dù chủ trương lâu nay của Võ Văn Ái, chủ trang báo Quê Mẹ, và nhóm Ấn Quang tức PGVNTN ngày nay cố tình cãi chày cãi cối, bóp méo lịch sử chối tội cho CS Đôn Hậu, thì cuối cùng sự thật về tội ác của chúng vẫn phải được ghi lại cho lịch sử. 

UBTTTADCSVN

phỏng vấn lê văn hảo

http://ubtttadcsvn.blogspot.com/2013/02/su-that-mau-than-68-va-nhung-ke-loi.html

Quân Sử Việt Nam (Top)