Lịch Sử Của Việt Nam

TUYÊN CÁO CỦA VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI - CÁCH MẠNG HOA SEN VIỆT NAM

11203 Denmore Lane, Riverview, FL 33579
Phone: 813-677-3206
E-mail: Viet0911@gmail.com

TUYÊN CÁO CỦA VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI

Để hỗ trợ sát thực cuộc đấu tranh của người Việt trong nước, chốn chôn nhau cắt rốn muôn đời của con dân Việt, nơi người tuổi trẻ Sinh Viên Học Sinh có cơ hội bước ra đấu tranh trực diện với bè lũ Cộng Sản Việt Nam, Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại sẽ phát động cùng cổ động các người viết Việt Nam trong và ngoài nước cùng sát cánh trong cuộc Cách Mạng Hoa Sen.

Thời quật cường của người con dân Việt đã mở.  Như bông Sen, người tuổi trẻ tại quê nhà đã kêu gào bước ra làm lịch sử.

Lịch sử Việt Nam không còn bùn Cộng Sản đã được khởi đầu.

Các sáng tác hỗ trợ đấu tranh cho Cách Mạnh Hoa Sen sẽ được Ủy Ban Văn Học cùng Chủ Tịch VBVNHN thực thi, để gửi lên toàn thế giới

Giờ lịch sử đã điểm. 

Hỗ trợ đấu tranh thiết thực của người tại quê nhà khởi đi bằng Bông Hoa Sen tinh khiết.

Bài vở xin gửi về vi thư (e-mail) VietPen0911@gmail.com

Trân trọng
Nguyễn Đăng Tuấn
CT BCH VBVNHN

 

 

 

 

Quân Sử Việt Nam (Top)