Hồ-Sơ Chủ-Quyền  - Lịch Sử Của Việt Nam

Từ Hiệp Ước Vịnh Bắc Việt 25/12/2000 Đến Hồ Sơ Đệ Nạp Liên Hiệp Quốc Ngày 6 và 7/05/2009, Việt Cộng Âm Mưu Dâng Trọn Biển Đông Cho Trung Cộng

1, 2, 3

Luật Sư Nguyễn Thành

...

Nói khác đi, vùng “mở rộng” hình tam giác ngược này chỉ là một vùng nước biển chẳng có giá trị bao nhiêu, dưới cố tránh đụng Trường Sa, trên cố né chạm Hoàng Sa, tức chẳng ảnh hưởng gì tới phần chính của hai quần đảo này hay đúng ra chỉ gồm “một đảo nổi và 2 đảo chìm, trong số trên 100 đảo nổi và chìm của nhóm Trường Sa” [như học gỉa Vũ Hữu San đã ghi nhận trên đây] và hoàn toàn không đụng chạm gì đến hơn 130 đảo, đá, bãi,.. của nhóm đảo Hoàng Sa.

Bờ biển VN dài 3260 km, nằm trải dài trên suốt 13 vĩ tuyến, từ vĩ tuyến 8 N [ngang Cà Mâu VN] lên đến vĩ tuyến 21N [sát tỉnh Quảng Đông, TH]. Hai nhóm đảo Hoàng Sa Trường Sa chỉ có một phần rất nhỏ nằm cách bờ biển VN 200 hải lý; hầu hết gần 250 đảo, đá, bãi… của hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa đều nằm ở ngoài khơi, có nơi cách xa bờ biển VN tới 400 hải lý.

Vì thế, nếu Thềm Lục Địa VN mở rộng đến 350 hải lý thì chẳng những hải phận VN rộng gấp 4 lần đất liền mà bao gồm cả Hoàng Sa lẫn Trường Sa vì khi đó hai quần đảo này nằm gần trọn trên Thềm Lục Địa mở rộng VN. Theo Điều 77 Luật Biển, quyền của nước ven biển đối với thềm lục địa “mở rộng” một quyền tuyệt đối để thăm dò và khai thác dầu khí, khoáng sản [tức không phải sinh vật sống] và khi đó liệu các công ty dầu khí quốc tế có dám ký hợp đồng hàng chục tỷ với Trung Cộng ở vùng biển thuộc thẩm quyền tuyệt đối của VN?

Hà Nội biết rất rõ điều này và cũng nghiên cứu Luật Biển LHQ rất kỹ; bởi lẽ trong số 51 hồ sơ nộp Uỷ Ban Phân Ranh Thềm Lục Địa LHQ trước khi hết hạn vào ngày 13/5/2009 có 18 hồ sơ được Ủy Ban thông qua bước đầu vào cuối năm 2009 và VN là nước duy nhất trong số 18 này đã nhờ chính chuyên viên kỹ thuật của LHQ giúp “sọn thảo” hồ sơ.

Tóm lại, qua hai hồ sơ nộp LHQ ngày 6 và 7/5/2009, lẽ ra Hà Nội phải xin mở rộng thềm lục địa VN ngoài 200 hải lý vì VN có đầy đủ điều kiện để được hưởng và đây là “cơ hội vàng” để Hà Nội xác nhận với Quốc Tế và Luật Pháp Hoàng Sa và Trường Sa là của VN vì nằm trên Thềm Lục Địa “mở rộng” của VN. Thế nhưng Hà Nội lại xác nhận thềm lục địa VN chỉ 200 hải lý và gạt Hoàng Sa Trường Sa ra ngoài hải phận VN là vì: Chủ trương của Đảng CSVN trước sau như một là bằng mọi cách dâng phần lớn Vịnh Bắc Việt và Hoàng Sa Trường Sa cho Đảng CSTH, như đã chứng minh ở bài 2 và một phần bài 3 trên đây.

Ls. Nguyễn Thành

Justice & Peace Committee for Paracel & Spratly Islands of VN

Ghi chú:

[*] Chữ của cựu đại tá VC Bùi Tín trong bài báo phổ biến ngày 18/1/2008.

[**] Ấn bản đầu tiên của tập tài liệu nghiên cứu gía trị “Địa Lý Biển Đông với Hoàng Sa Trường Sa” của cựu HQ Tr. tá Vũ Hữu San, Hạm-trưởng Khu Trục Hạm Trần Khánh Dư HQ.4 trong trận hải chiến chống quân TC xâm lược Hoàng Sa ngày 19/1/1974, do các Hội Thân Hữu Đà Lạt [HT Nguyễn Thành], Hội Cựu HS Chu Văn An [HT Lê Duy San], Hội Cựu SVSQ Võ Bị Đà Lạt/Bắc CA [HT Hoàng Trọng Đức], Hội Cựu CSQG Bắc CA [HT Ngô Văn Tiệp],… bảo trợ việc in ấn lần đầu và trong Lễ Phát Hành lần đầu ở San Jose, 29/4/1995, đã bán hết ngay 250 tập của đợt in đầu tiên năm 1995.

[***] Tại Hội Thảo Quốc Tế Biển Đông [1] ở Hà Nội ngày 10/11/2009, Vụ-trưởng Ban Biên-giới Nguyễn Duy Chiến tuyên bố: “VN đã nộp báo cáo cho Uỷ Ban Phân Ranh Thềm Lục Địa để bảo vệ quyền của VN đối với thềm lục địa ngoài 200 hải lý.

1, 2, 3

Quân Sử Việt Nam (Top)