Hồ-Sơ Chủ-Quyền  - Lịch Sử Của Việt Nam

Từ Hiệp Ước Vịnh Bắc Việt 25/12/2000 Đến Hồ Sơ Đệ Nạp Liên Hiệp Quốc Ngày 6 và 7/05/2009, Việt Cộng Âm Mưu Dâng Trọn Biển Đông Cho Trung Cộng

1, 2, 3

Luật Sư Nguyễn Thành

...

Hậu quả của hiệp ước 25/12/2000 là VN đi từ 63% diện tích cũ xuống còn 53%. Theo học giả chuyên về Biển Đông Vũ Hữu San, thực tế còn bi đát hơn nữa: TQ chiếm 55%, VN 45% là tối đa, tức VN mất 20% hay 20 ngàn km2 Vịnh Bắc Việt. Và tác giả “Địa Lý Biển Đông với Hoàng Sa Trường Sa” Vũ Hữu San cũng cảnh báo [ngay từ lần phát hành ấn bản đầu tiên của tập tài liệu giá trị này ở San Jose ngày 29/4/1995]: “Chỉ một hòn đảo Hải Nam thôi, TC đã chiếm phần lớn Biển Đông! Làm sao VN còn đầy đủ sức lực cho cuộc thương thảo nhiều lần quan trọng hơn về Trường Sa Hoàng Sa cũng như toàn thể chủ quyền Biển Đông sau này.”[**]

Vì mất mát quá nhiều như thế nên Hà Nội đã dấu kín hiệp ước 25/12/2000 và nay mưu toan “công khai hoá “ và “hợp pháp hóa” qua hồ sơ nộp LHQ ngày 7/5/2009 liên quan tới phần lãnh hải Trung VN, trong đó đường ranh 200 hải lý VN đột ngột dừng lại ở vĩ tuyến 15N khi gặp quần đảo Hoàng Sa, tức gián tiếp coi như vùng quần đảo Hoàng Sa và Vịnh Bắc Việt đã giải quyết qua hiệp ước “bất hợp pháp” và “bất bình đẳng” 25/12/2000 rồi.

Hồ sơ Hà Nội nộp LHQ về Thềm Lục Địa VN?

Ngày 13/5/1999, LHQ ra qui định các nước ven biển có thời hạn 10 năm để nộp hồ sơ mở rộng thềm lục điạ, có thể đến tối đa 350 hải lý. Ngày 6 và 7/5/2009, tức chỉ còn vài ngày là hết hạn nộp đơn, Hà Nội nộp LHQ hai hồ sơ:

- Hồ sơ [1] ngày 6/5/2009 [nộp chung với Mã Lai] liên quan tới Lãnh Hải hay Thềm Lục Địa phía Nam VN và quần đảo Trường Sa. Đường ranh 200 hải lý [màu đỏ] Lãnh Hải hay Thềm Lục Địa VN ở bản đồ kỹ thuật kèm theo hồ sơ này “cố ý” gạt gần toàn bộ nhóm đảo Trường Sa ra ngoài Thềm Lục Địa hay Lãnh Hải VN. Theo nhà nghiên cứu chuyên về Hoàng Sa Trường Sa Vũ Hữu San: “4/5 vùng biển Trường Sa không còn trong hải phận VN; VN chỉ còn đảo Trường Sa nổi và 2 đảo chìm, trong số trên 100 đảo nổi và chìm của nhóm Trường Sa.

vịnh bắc bộ

Bản đồ trong hồ sơ ngày 6/5/2009

-Hồ sơ [2] ngày 7/5/2009 liên quan đến Lãnh Hải hay Thềm Lục Địa Trung-phần VN và quần đảo Hoàng Sa. Tuy lời mở đầu hồ sơ này nói Hoàng Sa Trường Sa là của VN nhưng phần chính văn bản thì lờ đi và đường ranh 200 hải lý thì rõ ràng là gạt Hoàng Sa ra ngoài Thềm Lục Điạ VN; Hà Nội cho đường này đột ngột dừng lại khi đụng nhóm đảo Hoàng Sa, xem như vùng biển phía trên này đã được giải quyết qua hiệp ước ngày 25/12/2000 rồi. Về điểm này, theo học gỉa Vũ Hữu San, “3/4 vùng biển Hoàng Sa nằm trong hải phận TQ, VN chỉ còn 1 đảo độc nhất là Tri Tôn trong số trên 100 đảo của nhóm Hoàng Sa.” 

map of paracel island

Bản đồ trong hồ sơ ngày 7/5/2009 

Đường ranh [màu đỏ] trong cả hai bản đồ Hà Nội nộp LHQ đều xác định Lãnh Hải hay Thềm Lục Địa VN chỉ 200 hải lý. Theo Luật Biển LHQ thì vùng biển rộng 200 hải lý [tính từ Đường Căn Bản -tức lằn nước thủy triều lúc xuống thấp nhất- ra khơi] cũng là Vùng Đặc Quyền Kinh Tế và các nước ven biển có chủ quyền tuyệt đối đương nhiên đối với sinh vật sống [tức đánh cá] ở Vùng Đặc Quyền Kinh Tế này, không phải đăng ký.

Trong hồ sơ [2] ngày 7/5/2009, tuy bản đồ [màu vàng] của Hà Nội có nới rộng ra  ngoài đường ranh 200 hải lý VN một hình tam giác ngược nhưng không thể coi đây là: “VN đã bảo vệ quyền của VN đối với thềm lục địa ngoài 200 hải lý” như Hà Nội đã tuyên bố được. [***] Bởi lẽ hình tam giác ngược “mở rộng” này, đỉnh nhọn ở dưới cách xa nhóm Trường Sa, cạnh đáy nằm nghiêng ở trên và vừa đụng nhóm Hoàng Sa là dừng lại, tức Hoàng Sa và Trường Sa đều ở ngoài vùng biển hình tam giác “mở rộng”.

1, 2, 3

Quân Sử Việt Nam (Top)