Lịch Sử Của Việt Nam

9-5-2011 Truyền đơn với Cờ Vàng được rãi và dán khắp Sài Gòn và các Quận lân cận

Hoan Hô Anh Em LMDCVNTT trong nước tiếp tục phong trào rãi Truyền Đơn.

tin tức việt nam thời sự việt nam

Dán biểu ngữ khu du lịch Bình Quới Quận Bình Thạnh Phường 28 (trái); Dán biểu ngữ Quận Bình Thạnh Phường 28 (phải)

thời sự trong nước

Dán biểu ngữ khu nhà trọ Quận 7 (trái) ; Dán biểu ngữ con đường ở Bình Quới Quận Bình Thạnh (phải)

tin tức việt nam thời sự việt nam

Dán truyền đơn tẩy chay bầu cử 22/5 ở Quận 1

 

 

 

 

 

Quân Sử Việt Nam (Top)