Lịch Sử Của Việt Nam

TRUYỀN ÐƠN CHỐNG BẦU CỬ VÀ ỦNG HỘ CÙ HUY HÀ VŨ XUẤT HIỆN TRƯỚC TÒA ÁN SÀI GÒN

Phong trào Thanh Niên Yêu Nước tiếp tục hoạt động mạnh mẽ ở một số tỉnh phía Nam. Nhiều truyền đơn đã xuất hiện trước ngày bầu cử Quốc Hội VC, tại nhiều nơi ở Cần Thơ và Sài Gòn. Trước Tòa Án ở Sài Gòn, một tờ truyền đơn đã được dán ở cửa vào Tòa Án. Tại những nơi công cộng như trạm xe buýt và ghế đá công viên trong quận 3 và quận 6 cũng có xuất hiện truyền đơn này.

tẩy chay bầu cử

Nội dung truyền đơn kêu gọi tẩy chay bầu cử bằng cách nghuệch ngoặc và phía bầu chữ V thật lớn, vừa tẩy chay bầu cử vừa tỏ ý ủng hộ luật sư tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ và phản đối hệ thống pháp luật rừng rú của CSVN.

Cù Huy Hà Vũ

Quân Sử Việt Nam (Top)