Lịch Sử Của Việt Nam

CÁO PHÓ

*****

Đại Việt Quốc Dân Đảng đau buồn khấp báo đến

Quý Chính Đảng, Đoàn Thể, Tổ chức, Chiến hữu…
Quý Đồng Chí Đại Việt Quốc Dân Đảng trong và ngoài nước.
Đồng Chí LỤC PHƯƠNG NINH
Pháp Danh: MINH ĐỨC; Bí Danh: Hoàng Chí Tâm

- Cố Vấn Đại Việt Quốc Dân Đảng
- Ủy Viên Trung Ương Đảng đặc trách Quốc Nội

Khóa 3 Phụ, Cựu Liên Trường Võ Khoa Thủ Đức.

Sinh ngày 08 tháng 08 năm 1927.

Đã từ trần vào lúc 7:21PM ngày 19 tháng 01 năm 2011 nhằm ngày 16 tháng 12 năm Canh Dần tại San Diego, California. Linh cửu hiện quàn tại El Camino Memorial Park 5600 Caroll Canyon Road, San Diego, Ca 92121.

Hưởng thọ 84 tuổi

Chương trình Tang Lễ:

- Thứ Năm 27 tháng 01 năm 2011: Từ 11:00AM - 12:00PM

Giờ Thăm Viếng:

- Thứ Năm 27 tháng 01 năm 2011: Từ 2:00PM - 8:00PM
- Thứ Sáu 28 tháng 01 năm 2011: Từ 10:00AM - 8:00PM
- Thứ Bảy 29 tháng 01 năm 2011: Từ 10:00AM - 5:00PM

Lễ Di Quan:
- Chủ Nhật 30 tháng 01 năm 2011: Lúc 10:30AM

Di Quan:
- Chủ Nhật 30 tháng 01 năm 2011: Lúc 11:30AM

An Táng:
- Chủ Nhật 30 tháng 01 năm 2011: Lúc 12:00PM

Tại El Camino Memorial Park 5600 Caroll Canyon Road San Diego Ca 92121 (858) 453-2121

Sau đó vào lúc 1:00PM là Lễ Nhập Tự tại Chùa Vạn Hạnh

HỘI ĐỒNG LÃNH ĐẠO ĐẠI VIỆT QUỐC DÂN ĐẢNG:

CỐ VẦN ĐOÀN:

Phạm Đăng Cảnh, Đào Nhật Tiến, Quốc Vinh, Nguyễn Văn Ngải, Võ Đại Tôn,
CHỦ TỊCH ĐẢNG:  Lâm  Thủy     
CHỦ TỊCH BAN GIÁM SÁT: Bùi Anh Ca  
CHỦ TỊCH BAN CHẤP HÀNH: Trần Trọng Đạt

===

PHÂN ƯU

*****

Đại Việt Quốc Dân Đảng đau buồn và thương tiếc

Đồng Chí LỤC PHƯƠNG NINH
Pháp Danh: MINH ĐỨC
Bí Danh: Hoàng Chí Tâm
Cố Vấn Đại Việt Quốc Dân Đảng
Ủy Viên Trung Ương Đảng Đặc Trách Quốc Nội

Cựu Trung Tá Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
Tốt nghiệp Khóa 3 phụ, Cựu Liên Trường Võ Khoa Thủ Đức.

Đã từ trần vào lúc 07 giờ 21 phút, tối thứ sáu ngày 19 tháng 01 năm 2011. (nhằm ngày 16 tháng 12 năm Canh Dần ) tại Carmel Mountain Rehabilitation & Healthcare, Thành phố San Diego, California, USA.

Hưởng thọ 84 tuổi.

Tri ân, Tưởng tiếc một Đồng chí ưu tú và trung kiên đã cống hiến cả đời cho Đảng để phục vụ Tổ Quốc.

Thành Kính Phân ưu cùng Đại Gia Đình Đồng Chí và  nguyện cầu hương linh sớm vãng sinh Phật Quốc

CỐ VẤN ĐOÀN:

Phạm Đăng Cảnh, Đào Nhật Tiến, Quốc Vinh, Nguyễn Văn Ngải, Võ Đại Tôn.

CHỦ TỊCH ĐẢNG: Lâm Thủy
CHỦ TỊCH BAN GIÁM SÁT: Bùi Anh Ca
CHỦ TỊCH BAN CHẤP HÀNH: Trần Trọng Đạt

http://www.daivietquocdandang.net/phanuulucphuongninh.htm

*/*/*

Thành kính phân ưu cùng gia đình bằng hữu của cựu Trung tá Lục Phương Ninh

Nhóm Nghiên Cứu Lịch Sử Việt Nam và Tinh Thần Trúc Lâm Yên Tử tại Âu Châu vô cùng xúc động khi hay tin cựu Trung tá Lục Phương Ninh Pháp Danh: MINH ĐỨC, Bí Danh: Hoàng Chí Tâm

- Khóa 3 Phụ, Cựu Liên Trường Võ Khoa Thủ Đức.

- Cố Vấn Đại Việt Quốc Dân Đảng

- Ủy Viên Trung Ương Đảng đặc trách Quốc Nội

Sinh ngày 08 tháng 08 năm 1927.

Đã khuất núi vào lúc 7:21PM ngày 19 tháng 01 năm 2011 nhằm ngày 16 tháng 12 năm Canh Dần tại San Diego, California.

Linh cửu hiện quàn tại El Camino Memorial Park 5600 Caroll Canyon Road, San Diego, Ca 92121.

Hưởng thọ 84 tuổi

Cuộc đời binh nghiệp và phụng sự cho đất nước của ông đã là những đóng góp không nhỏ cho Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trước đây và công cuộc đấu tranh cho dân chủ nhân quyền Việt Nam sau này.

Vẫn biết rằng mạng người vô thường như giọt sương mai đầu cành. Nhưng sự ra đi của cố trung tá Lục Phương Ninh đã là một sự mất mát lớn đối với gia đình của ông nói riêng và của Đại Việt Quốc Dân Đảng nói chung.

Chúng tôi xin gởi lời chia buồn chân thành nhất đến Đại Việt Quốc Dân Đảng cũng như gia đình của cố Trung tá Lục Phương Ninh.

Nguyện cầu hương linh của ông sớm được vãng sanh về miền An Dưỡng.

Kính bái

Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc (Nhóm Nghiên Cứu Lịch Sử Việt Nam và Tinh Thần Trúc Lâm Yên Tử tại Âu Châu)

Quân Sử Việt Nam (Top)