Lịch Sử Của Việt Nam

Tin vui từ Thành phố Raleigh, North Carolina: Công nhận Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ 18-1-2011

Hôm nay, 18 tháng 1, 2011, Thị trưởng Raleigh, Ông Charles Meeker, đã ký "Proclamation" công nhận Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là lá cờ chính thức, biểu tượng của Cộng đồng Người Việt Tỵ Nạn, tại Thành phố Raleigh, North Carolina.

quốc kỳ việt nam

Được biết Raleigh là thủ đô của Tiểu bang North Carolina, nằm về phía nam của Thủ đô HTĐ, khoảng 5 giờ xe hơi.

Raleigh là thành phố lớn hàng thứ hai của NC, đặc biệt có khu vực nghiên cứu và kỷ nghệ high-tech nổi tiếng. The Research Triangle, được sự yểm trợ và hợp tác cuả các trường Đại học Duke, North Carolina State, North Carolina at Chapel Hill và các thành phố Durham, Raleigh và Chapel Hill.

raleigh_north_carolina, USA

Quân Sử Việt Nam (Top)