Lịch Sử Của Việt Nam

TIÊN TRI VŨ TRỤ TRẦN DẦN ĐÃ BIẾT TRƯỚC BẢN ÁN MÀ VIỆT CỘNG TUYÊN CHO CHÍ SỸ CÙ HUY HÀ VŨ LÀ 7 NĂM TÙ VÀ 3 NĂM QUẢN CHẾ

VÀ CHO RẰNG TÌNH HÌNH VIỆT NAM DIỄN RA ĐÚNG LỘ ĐỒ CỦA ĐỨC CHÚA JESUS SẮP ĐẶT ĐỂ GIẢI THỂ CỘNG SẢN VIỆT NAM

1, 2, 3, 4

VietPress USA (Hạnh Dương ghi - Bài 3/4): 

...

Về tình hình Việt Nam, ông Trần Dần nói rằng: “Việc CSVN xử Ts Cù Huy Hà Vũ và bắt thêm các nhà trí thức hoạt động nhân quyền khác là đã đi đúng lộ đồ của God & Jesus. Mọi cuộc cách mạng lật đổ một chế độ bao giờ cũng cần có một lãnh tụ là linh hồn của phong trào. Đảng CSVN là một con rắn độc 14 đầu gồm 14 ủy viên bộ chính trị. Không có cái đầu nào có khả năng tách rời ra để can thiệp trả tự do cho Ts Cù Huy Hà Vũ được. Chẳng có lực lượng nào bên ngoài hay bên trong chống lại được mà chính là do lòng dân. Dân muốn nổi dậy là phải có nguyên cớ, có người lãnh tụ và kẻ cứu tinh. Nguyên cớ là sự bắt bớ tù đày người dân, đánh đập trí thức như những con vật, cướp đất đai của các tôn giáo và dân oan. Lãnh tụ là người được Đảng CSVN tạo ra, biến họ thành anh hùng mà người bắc kẻ nam đều khâm phục, dân trong nước hay hải ngoại đều yêu mến; cả thế giới đều ca ngợi. Vị cứu tinh chính là God & Jesus tức là Thiên Thời đã đúng lúc chín muồi. Lực lượng tiếp ứng sẽ là Nghị Quyết 1973 của Liên Hiệp Quốc.. Vừa qua tôi đã nói sắp tới Việt Nam sẽ có một người tù nhân lương tâm làm Thủ Tướng, nay thì CSVN đang bắt nhiều tù nhân lương tâm và biến họ thành các bậc anh hùng. Tôi cũng báo trước sẽ có một Đảng Viên Cao Cấp CSVN sẽ là “Gorbachov” tức là làm Tổng Thống cho chế độ mới. Hiện nay 80% Đảng Viên, Công An, Quân Đội và 90% nhân dân đã không còn tin tưởng gì vào Đảng và Nhà Nước CSVN. Những tướng lãnh công thần như Võ Nguyên Giáp cũng bị chà đạp thì biết đâu bao nhiêu Vị Tướng quốc phòng cầm quân khác sẽ đứng lên. Đài BBC Tiếng Việt vừa công bố lời phát biểu công khai của ông nguyên Phó Chủ Tịch Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tại Tp. HCM là Đảng Viên Cao Cấp đã thẳng thắn chỉ trích chế độ là quá xấu hổ về chế độ “2 Bao cao Su đã qua sử dụng” trong vụ án Ts Cù Huy Hà Vũ.” (http://www.bbc.co.uk/vietnamese/av/2011/04/110411_le_dang_iv.shtml ).

Tôi cam chắc rằng trước cuối năm nay CSVN buộc phải trả tự do cho Ts Cù Huy Hà Vũ và nhiều biến chuyển khác sẽ đến cho Việt Nam. God & Jesus chỉ truyền đạt rằng Hỡi các con đừng sợ hãi. Thượng Đế sinh ra mọi người được có quyền hưởng tự do, hạnh phúc và bình đẳng trong cái sống và sự chết. Không ai có quyền cướp tự do của kẻ khác để độc quyền tự do cho riêng mình; không ai có quyền bắt kẻ khác chết để họ và gia đình họ được sống thảnh thơi; không ai có quyền bắt bớ giam cầm, giết hại kẻ khác để không cho họ bình đẳng làm một con người sống trong xã hội. Quyền lực ma quỹ và Satan sẽ bị God & Jesus tận diệt trên toàn thế giới từ nay đến trước cuối năm 2016. Việt Nam nhất định đổi cờ năm 2011 như lời Sấm Trạng Trình đã nói 500 Năm về trước rằng “Năm Mão Nước Việt Đổi Cờ”. CSVN sẽ không còn dấu vết tồn tại trước cuối năm 2014. Phúc cho ai không thấy mà tin.. Vô phúc cho ai nghe thấy mà không tin – Amen”.

Ghi chú: Vì tính cách đặc biệt về tình hình Việt Nam qua Sấm Trạng Trình nên chúng tôi viết thêm một bài 4/4 kế tiếp về “CSVN ĐI VỀ ĐÂU TRONG NHỮNG NGÀY SẮP TỚI THEO SẤM TRẠNG TRÌNH VÀ TIÊN TRI VŨ TRỤ TRẦN DẦN”.

Hạnh Dương
VietPress USA
vietpressusa@yahoo.com

1, 2, 3, 4Quân Sử Việt Nam (Top)