Lịch Sử Của Việt Nam

PHẬT GIÁO HÒA HẢO THUẦN TÚY
------------

LỜI KÊU GỌI
-----------
                    
TIẾN ĐẾN DÂN CHỦ HÓA VN.
QUA LỘ TRÌNH NĂM BƯỚC Của Cụ LÊ QUANG LIÊM

-------------- 

1, 2, 3

...

Bổ khuyết nhược điểm này chỉ có những bàn tay nghĩa hiệp, những tấm lòng vàng vì dân vì nước của đồng hương Việt kiều ở hải ngoại, trong tinh thần là lành đùm là rách bằng cách cổ vũ một số Mạnh Thường Quân đứng ra “tạo dựng” một nguồn yểm trợ thiết thực cho các phong trào đối kháng với CSVN, bằng sự đóng góp định kỳ tự nguyện của toàn thể Việt kiều khắp thế giới, bằng sự vận động kinh tài.

Về điểm này, tôi xin đưa ra một thí dụ đơn giản: Tại hải ngoại hiện có gần 3 triệu đồng hương Việt kiều, ta chỉ cần có 10% ủng hộ mặt trận chống Cộng, , tức là khoảng 300.000 người, nếu mỗi ngày mỗi người chỉ giúp một USD thôi thì cái quỷ yểm trợ có được gần 9 triệu USD mỗi tháng. Tôi nghĩ , tại quê nhà , trong trận tuyến chống cộng vì tiền đồ tổ quốc, vì hạnh phúc của dân tộc, bao nhiêu người đã ngã gục, bao nhiêu người đã vào tù ra khám, bao nhiêu nhà tan cửa nát mà vẫn có hàng hàng lớp lớp người dấn thân một cách oanh liệt , còn ở hải ngoại, đồng hương việt kiều mỗi người, mỗi ngày chỉ giúp 1 USD thôi , tôi đoan chắc, tin chắc rằng: không một đồng hương Việt kiều nào nỡ từ chối.

Từ trước, vì có một vài tổ chức, một vài nhân vật có những hành động không lành mạnh trong việc yểm trợ này, nên gây ra khá nhiều ảnh hưởng không tốt đối với đồng hương Việt kiều.

Nhưng có quá khứ tiêu cực ta mới tìm ra được những định hướng tích cực lành mạnh. Về mặt yểm trợ này, với tư cách là một chiến sĩ già nua, 92 tuổi, tôi đã có ít nhiều kinh nghiệm về mặt này, tôi xin phép được đưa ra một đề nghị:

-Chân thành thỉnh cầu Chư Tôn Đại Đức trong Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và các tôn giáo bạn như Thiên Chúa Giáo, Tin Lành, PGHH, Cao Đài, v.v. . . là những bậc chơn sư đã xả phú cấu bần, xả thân cầu đạo , dứt bỏ mọi lợi danh phù phiếm, nên thể hiện đức từ bi bác ái, cứu độ nhân sanh . . . vui lòng đứng ra phối hợp với chư Mạnh Thường Quân hành sử “đại nghĩa” này . Quý Ngài là những bậc đạo cao, đức dày có đủ uy tín để đưa mọi công việc đến thành công tốt đẹp.

Được như thế thí các phong trào chống Cộng tại quê nhà mới có đủ khả năng để theo đuổi mục đích đến thắng lợi cuối cùng.

Thứ tư:  NẮM VỮNG VÀ KHAI THÁC XU THẾ THỜI ĐẠI.

Thời đại ngày nay là thời đại toàn cầu hóa dân chủ. Mọi chế độ độc tài toàn trị phải bị chận đứng hay bị cáo chung, điển hình qua trường hợp mới nhất của Tunisie, Ai Cập, Lybia . . .  

Nghị Quyết 1481 của Quốc Hội Âu Châu là một tiếng sét đánh thẳng vào Chủ Nghĩa CS nói chung, và CSVN, nói riêng, là một sức đẩy giúp cho các phong trào chống cộng trên thế giới có thêm sức mạnh để đưa chủ nghĩa CS vào bóng tối. Chúng ta là những thành phần chống cộng phải biết nắm vững và khai thác xu thế thời đại này để vùng lên, nhất là Phong Trào Giải Phóng Dân Tộc ở hải ngoại, nếu được hình thành.

Trước các nhược điểm của CSVN như đã nêu ra ở đoạn trước, trước sức vùng lên của chúng ta, của những phong trào chống CSVN tại quê nhà, có thể CSVN còn làm liều, tiếp tục khủng bố và trấn áp, chúng ta phải chấp nhận đương đầu với hành động nghiệt ngã đó để cho thế giới tự do nhận thấy chánh sách bạo tàn, phi nhân  đạo của CSVN, và càng nhận thấy , thế giới tự do càng tăng sức ép để đẩy lùi CSVN.

Thứ năm: QUẢNG BÁ LẬP TRƯỜNG CHỐNG CSVN.

Trong thời đại văn minh, truyền thông là phương tiện sắc bén nhất để tạo dư luận hướng về một mục tiêu nhất định.

Tại VN suốt 35 năm qua, có nhiều cuộc nỗi dậy , nhiều cuộc đối kháng chống lại CSVN một cách mãnh liệt và thần kỳ, nhưng lại lu mờ trước công luận quốc tế vì không có phương tiện truyền thông tương ứng cho nên không được công luận quốc tế chú ý và ủng hộ.

Đây cũng là một khuyết điểm, đáng được xem xét để bổ túc.

Ở hải ngoại, nhất là trên nước Mỹ, chúng ta phải tận dụng phương tiện truyền thông quốc tế quảng bá lập trường chống cộng , quảng bá các thành phần chống cộng, nhất là Hội Đồng Liên Tôn và Mặt Trận Giải phóng Dân Tộc VN, nếu thành lập được, để tạo một dư luận tốt cho phong trào chống CSVN , loan tải đầy đủ tin tức về những hoạt động chống cộng.

Do đó, phải cố gắng thành lập một hệ thống truyền thông đặc biệt “Nổi và Chìm” để đưa tin tức, tiếng nói chống cộng ở hải ngoại về nước và từ VN ra hải ngoại, hướng dẫn động viên tinh thần chống CSVN được bàng bạc khắp nơi, đưa phong trào chống cộng , dân chủ hóa VN mau đến đích.

Trên đây là : “LỜI KÊU GỌI “TIẾN ĐẾN DÂN CHỦ HÓA VN QUA LỘ TRÌNH NĂM BƯỚC” mong được toàn thể đồng hương ở hải ngoại và các thành phần chống cộng tại quê nhà nghiên cứu và thực hành, nếu thấy cần thiết và hợp thời.

KẾT LUẬN:

Muốn đẩy lùi CSVN hay tạo áp lực cho CSVN phải nhượng bộ, chấp nhận chương trình Dân Chủ Hóa VN, không phải là một đề tài lý thuyết, nói suông mà phải là một cuộc tranh đấu với những hành động tích cực trong một thế lực chính trị cân đối với CSVN. “Lộ trình NĂM BƯỚC”  tiến đến dân chủ hóa VN như đã trình bày trong các đoạn trên nếu được thực hành có thể là một môi trường thuận lợi, một lợi khí thích nghi với thực trạng cuộc tranh đấu chống CSVN hiện nay, là một thế lực chính trị khả dĩ cân đối với CSVN . . . có thể tạo một áp lực mà CSVN không dám khinh thường.

Muốn đạt được nhu cầu này, tất cả những thành phần chống CSVN chúng ta phải nhìn thẳng vào một mục tiêu duy nhất, đó là: “ TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC” để tiến tới, và hãy bỏ lại sau lưng những dị đồng về chính kiến, những dị đồng về quyền lợi, những dị đồng về tư tưởng, những chenh lệch về địa vị, thế lực,  những chích mát cá nhân, mà chúng ta chỉ hướng về một quyết tâm duy nhất là: TẤT CẢ VÌ TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC! . . . thì nhất định chúng ta phải thắng đảng CSVN.

Kinh nghiệm thực tiễn quá khứ 35 năm qua, mọi cuộc tranh đấu, đối kháng với CSVN của người Việt chúng ta chưa tiến được đến mục đích là vì chúng ta không có một thế lực “chính trị chính danh” với lập trường bền vững lâu dài, với những hành động trong sạch làm cho mọi người tin tưởng , nên không phải là “đối thủ” của CSVN , không phải là cái “bàn tay thần kỳ” đánh ngã CSVN.

“Lãnh đạo là tiên liệu” . Biết được căn bịnh là trị liệu được bịnh. Chúng ta “hạ bệ” được CSVN hay không là do ý chí của chúng ta. Trên trận tuyến chống CSVN chúng ta có thừa điều kiện để tạo một thế lực chính trị cân đối với CSVN, chúng ta có một môi trường tốt trong xu thế thời đại, xu thế toàn cầu hóa Dân Chủ.

Thành công hay thất bại trên trận tuyến chống CSVN là do chúng ta có tinh thần hy sinh chân thành vì Tổ Quốc và Dân Tộc hay không?

Hiện nay CSVN đang đứng trước bờ vực thẳm suy vong bởi 4 sức ép:

-Một là xu thế thời đại toàn cầu hóa dân chủ, không để cho một chế độ độc tài toàn trị nào được tồn tại, điển hình qua Nghị Quyết 1481 của Quốc Hội Âu Châu, chính sách toàn cầu hóa dân chủ của Hoa Kỳ, tinh thần yêu chuộng và tôn trọng Tự Do, Hòa Bình và Công Lý của toàn thể nhân loại trên thế giới, nhất là qua chứng minh của lịch sử , ai cũng có thể thấy sau thế chiến thứ 2 chấm dứt, trên thế giới có bao nhiêu quốc gia CS và đến nay thì trên thế giới còn bao nhiêu quồc gia CS? Phải chăng chỉ còn lơ thơ Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Cuba và VN, trong số này lại có một vài quốc gia “ba rọi”.  . . nhất là qua những trường hợp điển hình mới nhất của những cuộc cách mạng ở Tunisie, ở Ai Cập, ở Lybia, v.v. .

Đó là qui luật vận hành của xu thế thời đại, và những gì đi ngược lại với xu thế thời đại tất nhiên bị nghiền nát.

-Hai là phong trào tranh đấu , đối kháng quyết liệt và trường kỳ của nhân dân VN xuyên suốt 35 năm qua.

-Ba là trước sức ép ngày càng trầm trọng của Trung Quốc, đẩy CSVN vào một thế “lưỡng đầu thọ địch”.

-Bốn là sự rạn nứt trầm trọng trong nội bộ đảng CSVN.

Đã đến lúc chúng ta , những thành phần chống CSVN, phải nhất tề vùng lên , trăm người như một, ngàn người như một, cùng một ý chí, cùng một mục đích “VÌ TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC” triệt để khai thác thời cơ đánh ngã CSVN để xây dựng một nước VN “TỰ DO, DÂN CHỦ, HÒA BÌNH, THỊNH VƯỢNG”.

Xuân Tân Mão (2011)            

Mọi cần thiết xin liên lạc về địa chỉ:
182/5 Hồ Văn Huê, f.9, Q.Phú Nhuận
ĐT: 01215578527 (08)22412783

Email: nguyenbin08@gmail.com

1, 2, 3Quân Sử Việt Nam (Top)