Lịch Sử Của Việt Nam

PHẬT GIÁO HÒA HẢO THUẦN TÚY
------------

LỜI KÊU GỌI
-----------
                    
TIẾN ĐẾN DÂN CHỦ HÓA VN.
QUA LỘ TRÌNH NĂM BƯỚC Của Cụ LÊ QUANG LIÊM

-------------- 

1, 2, 3

...

Vì cuộc đu dây này đã tạo ra cái hậu quả trong hàng ngũ lãnh đạo của CSVN. Một phe thân Tàu và một phe có xu hướng thân Mỹ và Tây Phương. Phe nào sẽ thắng ? Ai thắng ai thua , còn đợi thời gian trả lời , nhưng hiện tại cái hậu quả này gây mất ổn định trong nội bộ đảng CSVN không ít.

Kết luận là CSVN đang ở trong cái thế: “GỌNG KIỀM” theo Tàu thì mất nước, theo Mỹ và Tây phương thì mất đảng. “Mần Răng” ? ? ?  Chỉ còn một con đường vẹn vẽ duy nhất là: TRẢ LẠI CHO TOÀN DÂN QUYỀN LÃNH ĐẠO ĐẤT NƯỚC (đa nguyên, đa đảng, tự do dân chủ) trong tinh thần hòa giải, hòa hợp dân tộc.

*Đây là cái MẠNH của các thành phần yêu nước đối kháng với CSVN.

a-Có chính nghĩa. Chính nghĩa tất thắng là một chân lý muôn đời. Nhưng không có nghĩa là “ngồi chờ sung rụng” mà phải tranh đấu để đạt mục đích.

b-Có được sự ủng hộ của thế giới tự do, của nhân loại yêu chuộng tự do, hòa bình và công lý , điển hình qua Nghị Quyết 1481 của Quốc Hội Châu Âu, qua các Nghị Quyết của Quốc Hội Hoa Kỳ, v.v. . .

c-Có được sự ủng hộ khá nhiệt tình của 3 triệu đồng hương Việt kiều khắp thế giới, nhất là trên đất Mỹ.

d-Có được tinh thần hy sinh kiên quyết “thắng không kiêu, bại không nãn” của gần như hầu hết các thành phần chống cộng, và đây là vũ khí sắc bén nhất để đẩy lùi CSVN vào bóng tối, đến bờ vực thẳm diệt vong.

*Đây là cái YẾU của các thành phần yêu nước, chống Cộng.

1-Những cuộc tranh đấu nổi lên rời rạt, người này làm người kia đứng nhìn hay có sự ủng hộ thì ủng hộ không nhiệt tình, nên những cuộc tranh đấu trở thành đơn độc, CS dễ đập tan.  

2-Thiếu phương tiện truyền thông để chuyển đầy đủ mọi diễn biến từ trong nước ra nước ngoài để động viên tinh thần ủng hộ của đồng bào hải ngoại và quốc tế.

3-Thiếu hệ thống liên lạc “ngầm” để tạo sự liên kết tương đối vững chắc trước khi công khai phát động chương trình đương đầu với CS.

4-Không đủ tiền bạc, phương tiện để hoạt động. Phải biết thủ đoạn tàn nhẫn nhất của CSVN là thẳng tay bao vây kinh tế những gia đình thuộc thành phần chống đối để không đủ cơm ăn áo mặc thì còn hoạt động được gì để chống đối. Đây là cái nguyên nhân làm cho các cuộc chống đối không thể kéo dài đến thành công.  

Tóm lại, qua một ít nhận định đại lược kể trên, ta đã thấy cái MẠNH , cái YẾU của CSVN, và cái MẠNH , cái YẾU của ta (các thành phần chống cộng) . Như vậy, như một lương y tìm được căn bịnh, thì có thể trị liệu căn bịnh đó được.

                                        -------------------------------------

. . . Thế thì, muốn đẩy lùi được CSVN vào bóng tối thì ta phải có một sách lược thích nghi với tình thế mới đi đến thắng lợi cuối cùng.

Với tư cách là một chiến sĩ Phật Giáo Hòa Hảo (PGHH) già nua, 92 tuổi, tôi đã đối kháng liên tục với Csvn suốt 65 năm (1945-2011) từ thời Việt Minh (VM) trước kia cho đến CSVN ngày nay, tất nhiên tôi cũng rút tỉa được chút ít kinh nghiệm về phương diện đối đầu với CSVN nên tôi xin đề xuất một “SÁCH LƯỢC CHỐNG CỘNG”  với chương trình hành động  TIẾN ĐẾN DÂN CHỦ HÓA VN QUA LỘ TRÌNH NĂM BƯỚC như sau đây :

Thứ nhất: “HÀNH ĐỘNG NHẤT TRÍ VÀ TRƯỜNG KỲ” tức là khi có một thành phần chống đối khởi dậy một cuộc tranh đấu có CHÁNH NGHĨA  thì các thành phần đối kháng CS khác phải nhất tề đứng lên tích cực tham gia, ủng hộ nhiệt tình. Có như thế mới tạo được một sức mạnh tổng hợp khả dĩ đương đầu với CSVN và tạo được sự quan tâm , ủng hộ của thế giới tự do, đẩy lùi CS vào một tình thế lưỡng đầu thọ địch; một mặt phải đối phó với sức ép của thế giới tự do, một mặt phải đương đầu với ta (các thành phần chống Cộng) , và cuối cùng CSVN muốn không bị đẩy lùi thì phải nhượng bộ, không nhượng bộ thì bị đẩy lùi . . . Đó là ta đạt được thắng lợi để tiến bước vào con đường DÂN CHỦ HÓA VN.

Thứ hai:  HỆ THỐNG HÓA CÁC PHONG TRÀO , CÁC LỰC LƯỢNG CHỐNG CỘNG.

Tự ngàn xưa, cuộc khởi nghĩa hay cuộc tranh đấu nào muốn đi đến thành công đều không thể tách rời cái nguyên lý: hệ thống hóa hay thống nhất hóa các thành phần cùng chung mục đích để tạo một sức mạnh tổng hợp khả dĩ ứng phó được với tình thế.

Cỏ hệ thống lãnh đạo mới đặt được cương lĩnh. Có cương lĩnh mới đặt ra chương trình hành động thích nghi với xu thế thời đại, phù hợp với tâm lý của quảng đại quần chúng. Cuộc khởi nghĩa nào được quảng đại quần chúng tham gia, ủng hộ thì cuộc khởi nghĩa đó mới đi đến thành công . . . điển hình qua cuộc khởi nghĩa “cờ lau” của Vua Đinh Tiên Hoàng (Đinh Bộ Lĩnh) , cuộc khởi nghĩa Lam Sơn của Vua Lê Lợi, cuộc khởi nghĩa “Tây Sơn” của Vua Quang Trung Nguyễn Huệ.  . .

Cuộc tranh đấu chống Cộng ngày nay vẫn mang bản chất một cuộc khởi nghĩa, vì đó là một cuộc tranh đấu đem một thế hệ mới (Dân chủ) để thay một thế hệ bạo tàn (Cộng Sản).

Kể ra, thành phần chống Cộng sau ngày 30-4-75 không phải là ít, nhưng vì “mạnh ai nấy làm” không hệ thống hóa được thành một lực lượng khả dĩ đương đầu với CSVN , giống như câu chuyện bó đủa, một trăm chiếc để rời ra từng chiếc, thì một đức trẻ lên mười cũng có thễ lần lượt bẻ gảy hết, ngược lại, nếu 100 chiếc bó lại thành một bó thì dù là đại lực sĩ cũng không bẻ gảy nổi.

Đây là cái nhược điểm hàng đầu của phong trào chống CSVN và cũng vì cái nhược điểm này mà 35 năm qua, những cuộc nổi dậy chống CSVN , những cuộc đối đầu với CSVN đều bị CSVN đập tan, bao nhiêu người đã ngã gục, bao nhiêu người bị tù đày, bao nhiêu gia đình đã phải nhà tan cửa nát, mà đảng CSVN vẫn còn trơ trơ, chế độ độc tài toàn trị vẫn còn đè nặng lên đời sống của người dân Việt.

Thấy biết được nguyên nhân của sự việc ắt có cách giải quyết , cũng như một lương y thấy đúng được căn bịnh tất nhiên có cách trị liệu.

Cho nên, để đáp ứng nhu cầu tất yếu hiện nay trong trận tuyến chống CSVN  như  đã rút kinh nghiệm , Ở HẢI NGOẠI chúng ta phải hình thành 2 tổ chức:

a)-HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN HẢI NGOẠI  gồm các tôn giáo hiện hữu và các nhân vật tín đồ liên hệ, có thể hoàn chỉnh  Hội Đồng Liên Tôn hiện thời theo nhu cầu của tình thế thì có thể hoạt động được liền.

b)-PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VN  gồm các đảng phái, hội đoàn, các nhân vật trí thức, nhân sĩ, sinh viên, v.v. . .

Hai tổ chức này tạo thành một cái “thế ỷ dóc” hai mà một, một mà hai , hành động tương liên nhịp nhàng, vừa tạo uy tín với quốc tế, vừa yểm trợ thiết thực cho các cuộc tranh đấu tại quê nhà, vừa đại diện cho các tổ chức chống cộng tại VN, tạo một uy thế tổng hợp cân đối với CSVN trên trường quốc tế . . . và có như thế tiếng nói của phong trào mới có trọng lượng, bắt buộc CSVN phải chấp nhận những điều mà nhân dân VN đòi hỏi, trong trường hợp CSVN cưỡng lý thì uy tín của phong trào là một sức mạnh đáng kể tiếp tay với các tổ chức chống cộng ở VN đẩy lùi CSVN vào bóng tối, hoặc là giải thể CSVN bằng một cuộc cách mạng ôn hòa, hợp pháp với sự hổ trợ của thế giới tự do.

Ở VIỆT NAM: các thành phần chống cộng cũng phải hình thành 2 tổ chức:

a)-HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN VN  gồm các tôn giáo tại VN. Đây là thành phần chủ lực đối đầu với đảng CSVN , vì nhân số của các tôn giáo chiếm tỷ lệ đại đa số trong tổng dân số VN.

Năm 2001, Hội Đồng Liên Tôn đã được hình thành giữa đại diện Công Giáo, Phật Giáo VN Thống Nhất, PGHH Thuần Túy nhưng phải tạm ngưng hoạt động vì Cha Lý bị CS bắt cầm tù, Đạo Trưởng Lê Quang Liêm bị CS bắt, đấu tố rồi quản chế 4 năm, Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh bị quản chế . . . nay chỉ cần chỉnh đốn lại cho thích nghi với tình thế là có thể hoạt động ngay., và Hội Đồng  Liên Tôn VN có thể ra mắt trong một ngày rất gần.

b)-MẶT TRẬN CỨU NGUY DÂN TỘC   gồm các đảng chính trị hiện hữu, giới trí thức, nhân vật chính trị, kể cả những nhân vật CS tiến bộ ly khai đảng CS , sinh viên, đại diện công nhân, đại diện nhân dân lao động, v .v. . .nhất là “Phong trào tuổi trẻ yêu nước”, nồng cốt là sinh viên, học sinh.

Thành phần 2 tổ chức này , tất nhiên, bước đầu phải chấp nhận mọi sự khủng bố, đàn áp của CSVN, nhưng nếu bị đàn áp càng nhiều càng phơi bày ra trước thế giới tự do chính sách độc tài toàn trị của đảng CSVN và thế giới tự do sẽ không để yên cho CSVN được tự do “làm mưu làm gió” mãi trên đất nước VN, và những áp lực của thế giới tự do sẽ là những động lực mạnh mẽ và hữu hiệu đẩy mạnh cuộc dân chủ hóa VN mau đến đích.

Thứ ba:  TẠO DỰNG NGUỒN YỂM TRỢ THIẾT THỰC.

  ( L’argent est le nerf de la guerre) Tiền bạc là cân não của chiến tranh. Câu châm ngôn này là một chân lý. Trong một cuộc chiến tranh, quốc gia nào có nền kinh tế hùng mạnh và vững chắc thì quốc gia đó sẽ nắm được nhiều phần thắng và ngược lại.

Trong những cuộc đấu tranh cũng vậy, thành phần nào yếu kém về tiền bạc thì thành phần đò khó đi đến thắng lợi cuối cùng.

Nước Mỹ mãi đứng đầu thế giới là vì Mỹ có một nền kinh tế hùng mạnh và bền vững, và Mỹ đã dùng sức mạnh này đạt được nhiều chiến tích trên lĩnh vực quốc tế.

Kinh nghiệm đã cho chúng ta thấy từ 35 năm qua (1975-2010), những cuộc đối đầu với CSVN lúc đầu bùng lên mãnh liệt rồi “lịm” dần, “lịm” dần , cái nguyên nhân chua xót này là vì vừa bị CS đàn áp tàn bạo, vừa không có đủ tiền bạc cung ứng cho cuộc đấu tranh. Đây là cái nhược điểm căn bản của các thành phần chống đối, nên CSVN khai thác triệt để, luôn luôn bao vây kinh tế những người đối lập, đẩy thành phần này vào cái cảnh nghèo đói, không đủ cơm ăn áo mặc, bệnh hoạn không có tiền chửa trị, thì làm gì có phương tiện tranh đấu, chống Cộng ?

1, 2, 3Quân Sử Việt Nam (Top)