Lịch Sử Của Việt Nam

PHẬT GIÁO HÒA HẢO THUẦN TÚY
------------

LỜI KÊU GỌI
-----------
                    
TIẾN ĐẾN DÂN CHỦ HÓA VN.
QUA LỘ TRÌNH NĂM BƯỚC Của Cụ LÊ QUANG LIÊM

-------------- 

1, 2, 3

Nói đến Dân Chủ là nói đến lý tưởng và lẽ sống của con người. Có thể gọi Dân Chủ là một học thuyết giúp cho xã hội nhân loại phát triển mà không ngại mất ổn định.

Nhìn ngược dòng thời gian lịch sử, ta có thể thấy những chứng nghiệm về dân chủ từ cổ chí kim, từ đông sang tây.

Từ thời xưa chưa có dân chủ cụ thể , nhưng các triều đại phong kiến vẫn khác nhau về cách trị dân, như Mạnh Tử đã bảo: “Dân vi quí, Xã tắc thứ chi, Quân vi khinh” đó là khái niệm dân chủ giúp cho Vua Chúa một ánh sáng trong chánh sách cai trị.

Nhìn lịch sử nước Tàu , ta thấy nhà Châu vững bền 800 năm, nhà Tần (Tần Thỉ Hoàng) tồn tại 14 năm, nhà Hán 426 năm, nhà Đường 289 năm. Đó cũng là vì đường lối cai trị có ít nhiều tinh thần dân chủ hay không dân chủ.

Còn ngày nay trên thế giới ta thấy Liên Bang Xô Viết chỉ tồn tại 72 năm, còn Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ đã qua hơn 200 năm mà chưa thấy triệu chứng gì sụp đổ, đó cũng là vì có dân chủ hay không dân chủ.

Dân chủ còn là cái nhân của phát triển hay nói cách khác dân chủ vá phát triển là một quy luật song song với nhau , có dân chủ thì có phát triển , không có dân chủ thì khó hay là không phát triển.

Nhìn chứng nghiệm trên thế giới ai cũng có thể thấy Nam Hàn phồn thịnh hơn Bắc Triều Tiên, Tây Đức phát triển hơn Đông Đức, Đài Loan, Hồng Kông giàu có hơn Trung Quốc, v.v. . . cũng đều do có dân chủ hay không dân chủ.

Nước VN ta có truyền thống dân chủ tự ngàn xưa qua tục lệ Ấp, Làng (phép Vua thua lệ làng) . . . qua Hội Nghị Diên Hồng, Bình Ngô Đại Cáo .( . . đem đại nghĩa thắng hung tàn, lấy trí nhân thay cường bạo) , Luật Hồng Đức, v.v. . .

Dưới thời Pháp thuộc, VN ta là một nước bị trị, nhưng tư tưởng dân chủ cũng còn được cổ xúy bởi những nhân vật tiến bộ như: Phạm Quỳnh, Nguyễn Trường Tộ, Phan Chu Trinh (khai dân trí, chấn dân trí, hậu dân sinh, v.v. . .).

Căn bản của dân chủ là tự do và bình đẳng. Có Tự Do và Bình Đẳng thì sự phát triển của xã hội mới được tăng tiến và bền vững.
Mười hai năm dưới chế độ Đệ Nhị Cộng Hòa (1963-1975) trong thời gian ngắn ngủi đó, vì có dân chủ nên đất nước VN được phát triển mạnh về mọi mặt.

Khốn thay ! Ánh sáng dân chủ đã tan biến trên đất nước VN từ sau cuộc Cách Mạng Tháng Tám của đảng CSVN, nhất là 35 năm sau cùng này (1975-2010) trong lúc đó trên đầu môi chót lưỡi của đảng CSVN , trên các văn tự, cả trên Hiến Pháp của Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN) luôn luôn phô bày dân chủ, nhưng đây chỉ là một thứ dân chủ giả hiệu, một thứ dân chủ hình thức để lòe bịp công luận, lừa gạt nhân dân trong nước chớ thực chất của nó vẫn là ĐỘC TÀI TOÀN TRỊ. Mọi thứ tự do đều bị bóp chết, mọi thứ quyền lợi của các tầng lớp nhân dân trong xã hội đều bị những bàn tay vô nhân bất nghĩa của giới lãnh đạo CSVN bóc lột đến tận xương tủy , kể cả nhà đất của nhân dân cũng bị cướp đoạt một cách phi pháp trắng trợn gây một quốc nạn “tham nhũng” vào bậc nhất thế giới (xếp hạng 94/143) đưa đất nước VN trở thành một đất nước nghèo đói vào bậc nhất toàn cầu, trong lúc đó các cấp lãnh đạo CSVN lại trở thành những nhà giàu “nứt đố đổ vách”.

Xuyên suốt 35 năm dưới chế độ CHXHCNVN, những cuộc tranh đấu đói Dân Chủ, đòi Nhân Quyền, đòi Tự Do Tôn Giáo của nhân dân ta đều bị đập nát dưới bàn tay sắt máu của đảng CSVN. Bao nhiêu người đã ngã gục , bao nhiêu người đã vào tù, bao nhiêu nhà tan của nát . . . cũng vì khát khao Tự Do Dân Chủ.

Cho nên nói đến Dân Chủ Hóa VN là một đề tài thời sự nóng bỏng  luôn rạo rực trong lòng người dân Việt             từ giới trí thức, sĩ phu, đến cần lao, chính trị,tôn giáo . . . ở trong nước cũng như ở hải ngoại.

Ba mươi sáu năm trôi qua (1975-2011) thực trạng của đất nước VN ai cũng có thể thấy tất cả quyền lực đều nằm trong tay của đảng CSVN với một chế độ độc tài toàn trị, với một chính sách cai trị nghiệt ngã. Mọi thứ tự do đều bị bóp chết. Mọi sinh hoạt chánh đáng của người dân , dù lớn, dù nhỏ , dù hợp pháp, hợp lý, hợp tình mà trái với quyền lợi của đảng CSVN đều bị CS thẳng tay bóp nghẹt một cách trắng trợn và tàn nhẫn . . . thế thì làm sao thực hiện được những sáng kiến vì quyền lợi của dân, của đất nước  hay dân chủ hóa đất nước ?

Ba mươi sáu năm dài đăng đẳng trôi qua (1975-2011) biết bao cuộc tranh đấu của các thành phần yêu nước: chính trị, tôn giáo, cần lao . . .  đối kháng với CSVN nhưng không đạt được thành công là vì ta chưa có một sách lược thích nghi với tình thế , không có một danh nghĩa hợp nhất, không có một chương trình hành động nhất trí và không có chương trình yểm trợ nhu cầu , phương tiện thích ứng cho các thành phần tranh đấu ở trong nước luôn luôn bị CS phong tỏa và bao vây kinh tế.  . .phải nghèo đói xơ xác để không còn khả năng hoạt động gì hết.

“Thất bại là mẹ đẻ của thành công” . Trong các cuộc đấu tranh nào , dù lớn dù nhỏ , không thể thành công một cách suôn sẽ mà phải trải qua một quá trình với ít nhiều thất bại , mổi thất bại là lúc để rút tỉa kinh nghiệm tạo những định hướng mới để đi đến thành công .

Kinh nghiệm quá khứ đã cho ta thấy suốt 35 năm qua (1975-2010) trên đất nước VN có nhiều đoàn thể , phong trào đối kháng với CSVN qua nhiều lĩnh vực. Nhưng những cuộc chống đối đó lại là những cuộc chống đối đơn độc, không có sự hợp tác hay ủng hộ trực tiếp và tích cực của các thành phần bạn, không có sự nhất trí toàn diện, nếu có thì chỉ là gián tiếp và cục bộ, nên không có cuộc tranh đấu , đối kháng nào đạt được kết quả mong muốn, luôn bị CS đập tan.

Đó là cái khuyết điểm nghiêm trọng của chúng ta. Phải biết rằng: CS là một đảng, một nhà nước, có đầy đủ quyền lực , phương tiện, âm mưu, thủ đoạn , mà ta đối kháng với CSVN lại bằng những hành động cục bộ, bằng những phong trào đơn độc, thì khác nào lấy dao để đục núi.

“Phải biết người biết mình” là câu binh thơ gối đầu nằm của những người muốn làm nên lịch sử, tức là phải biết cái mạnh, cái yếu của đối phương và cái mạnh , cái yếu của chính minh.
 Trên mặt trận chống CS, ta phải thấy rõ CAÍ MẠNH VÀ CÁI YẾU của CSVN và CÁI MẠNH, CÁI YẾU của ta, tức là các thành phần, các phong trào tranh đấu, đối kháng với CSVN.

*Đây là cái mạnh của CSVN:

a-Một đảng, một nhà nước với đầy đủ uy lực, nhân lực, tài lực, vật lực.
b-Có một hệ thống CA dày đặc.
c-Có một quân đội khá hùng mạnh.
d-Có một hệ thống hành chánh từ Trung Ương đến Xã, Ấp , song song với một hệ thống đảng CS.
e-Có một hệ thống ngoại giao tương đối rộng rãi.
f-Có một nền kinh tế chỉ huy, nắm trọn mạch sống của cả nước.

*Đây là cái YẾU của CSVN:

1-Phải đối đầu với xu thế thời đại (toàn cầu hóa dân chủ) mà VN là một nước CS, phải ứng phó với mọi sức ép của thế giới tự do, của nhân loại yêu chuộng TỰ DO, HÒA BÌNH VÀ CÔNG LÝ vì chính sách của CSVN là một chính sách độc tài, toàn trị, bóp chết tự do, dùng bạo lực đàn áp công dân, tạo bất ổn xã hội, bóp mép công lý hay lợi dụng công lý làm môi trường phát huy những hành động phi công lý, phi luật pháp.

2-Phải đương đầu với những phong trào chống đối trong nước đòi tự do, đòi dân chủ, đòi nhân quyền và tự do tôn giáo một cách quyết liệt và liên tục.

3-Phải đối phó với những bất ổn nội bộ, một số đảng viên CS tiến bộ nổi lên hoặc công khai hoặc ngấm ngầm chống lại đảng, bỏ đảng, bỏ chủ thuyết Mac-Lenine , bỏ tư tưởng Hồ Chí Minh, đòi dân chủ, đòi tự do . . . Đây là cái yếu nghiêm trọng nhất của CSVN , hay gọi là “bị vòi trong xương” hay “bị ung thư máu”.
4-Phải đương đầu với những hậu quả khi WTO chính thức hoạt động trên đất nước VN. Bởi vì WTO là cơ quan mậu dịch tự do quốc tế với nguyên lý kinh tế thị trường và 149 nước hội viên của WTO đều là những quốc gia dân chủ , trong lúc nguyên lý kinh tế của CSVN là kinh tế tập trung hay gọi là kinh tế chỉ huy mà nay vì tình thế CS phải gọi qua cái danh từ “gượng gạo” là kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa (!) Thế thì khi phát triển WTO tại VN thì tuân thủ theo nguyên tắc nào ? Theo kinh tế thị trường hay theo kinh tế xã hội chủ nghĩa và 149 nước dân chủ sinh hoạt theo cơ chế dân chủ hay theo cơ chế CS ? Hoặc nói một cách bộc trực là ai theo ai ? 149 nước dân chủ theo CSVN hay là CSVN theo 149 nước dân chủ ? Thời gian sẽ trả lời và ai cũng có thể thấy được điều này.

Đây là một vấn đề gai góc đối với CSVN , có thể mượn một danh từ của Tào Tháo thời Tam Quốc bên Tàu để mệnh danh việc này. Đó là “cân kê” tức là “gân gà”.

5-Phải đương đầu với xu thế thời đại đang đẩy lùi chủ nghĩa CS vào bóng tối.
Lịch sử đã chứng minh sau Đệ Nhị Thế Chiến, trên thế giới có bao nhiêu quốc gia CS , cả nước Mỹ cũng có đảng CS mà bây giờ trên toàn cầu chỉ còn lơ thơ: Trung Quốc, Việt Nam, Cu Ba, Bắc Triều Tiên. Cái nền tảng của chủ nghĩa CS là Liên Bang Sô Viết và các nước Đông Âu còn sụp đổ thì CSVN chỉ còn có một con đường duy nhất là: sẽ phải sụp đổ hay phải “Biến Chất’ tức là dân chủ hóa để sống với xu thế tất yếu của lịch sử, nếu không muốn trở thành “tội đồ thiên cổ” đối với Tổ quốc và Dân tộc.  

6-Phải đương đầu với một tình thế “tiến thối lưỡng nan” , tức là trước áp lực bành trướng nóng bỏng của Trung Quốc như những vụ Trường Sa, Hoàng Sa, biên giới phía bắc  và vụ khai thác bauxit ở Tây Nguyên, v.v. . .

7-Cuộc đánh đu dây với Mỹ và Trung Quốc phải ngã ngũ. Từ trên 30 năm qua, CSVN như là một cô gái “giang hồ” ngồi giữa 2 nhân tình  Mỹ-Tàu , khi nào Mỹ lạt lẽo thì ngã mình qua nhân tình Tàu, khi nào Tàu lợt lạt thì ngã qua nhân tình Mỹ, nhưng 2 gả “tứ chiếng” này không phải là “gà mờ”, sỡ dĩ phải đánh lưỡi đưa tình với cô gái giang hồ là vì mỗi bên đều có một mục đích cần đạt được.

Nhưng ở dưới bóng mặt trời này việc gì cũng đều phải có ngày kết thúc, tức là có nhân phải có quả.

Trước áp lực ngày càng dồn dập từ phía Trung Quốc làm cho CSVN phải lúng túng, và Trung Quốc là ai? Là một quốc gia láng giềng, mang dòng máu Hán tộc, Thiên Triều chỉ biết thôn tính nước yếu , chỉ biết bắt người khác “quỳ” và “cúi đầu” . Lịch sử đã chứng minh VN là nạn nhân  của Hán tộc Thiên triều qua dòng lịch sử Bắc thuộc thời đại và qua nhiều thời kỳ , nay chẳng lẽ lịch sử lại tái diễn và nếu có tái diễn thì chính CSVN là “tội đồ thiên cổ”.

Đây là vấn đề vô cùng hệ trọng mà CSVN phải giải quyết. Một nhân tình đã ra tay “bóp cổ” , còn một nhân tình đang vuốt ve  nhè nhẹ, theo ai bỏ ai? Cuộc đu dây , mối tình tay ba  này không thể kéo dài. Nước VN  4000 năm văn hiến , với những truyền thống oai hùng  Bạch Đằng Giang, Đống Đa . . . của con Hòng cháu Lạc sẽ đi về đâu ?

1, 2, 3Quân Sử Việt Nam (Top)