Lịch Sử Của Việt Nam

„THUYỀN NHÂN“ – „THỢ KHÁCH“ – Người Việt viết lịch sử Đức !

Đó là trọng tâm buổi triển lãm về Việt Nam, tổ chức tại Tòa Thị Sảnh thành phố Hannover từ 07. 03. tới 18.03.2011, với sự bảo trợ tinh thần của Tổng Thị trưởng Hannover, ông Stephan Weil và lời chào mừng của Thị trưởng Bernd Strauch và bà Ts. Koralia Sekler.

Trong buổi khai mạc ngày 09.03.2011 tại Tòa Thị Sảnh lúc 17.00 giờ, có tham luận:

-  „Người Việt tại Bá Linh và Luật Hội nhập“:  Fr. Thúy Nonnemann, Migrationsrat Berlin – Brandenburg e.V.

-   „Hội nhập, Đào tạo và Tham gia xã hội“: Gs. Ts. Hartmut M. Griese, nhà Xã hội học, Đại học Hannover.

-   Hai nhân chứng: Phạm Văn Mài („thợ khách“ Đông đức) và Trần Đạm Thành („thuyền nhân“ Tây đức)

-   Thảo luận bàn tròn “Hơn 20 năm bức tường Bá Linh đổ - Người Việt tại Đức“:
     Điều hợp viên, ông Roger Toppel, Trung tâm Đa văn hóa IIK, Hannover.

-  Góp văn nghệ: Ái Thanh, Văn Mài và nhóm eVIVA…

Triển lãm từ thứ hai 07.03. tới  thứ sáu 18.03.2011 tại Tòa Thị Sảnh (Rathaus Hannover). Vào cửa tự do, từ 10.00 giờ tới 17.00 giờ mỗi ngày.

BTC kính mời

Trung Tâm Việt Nam Hannover
Vietnam-Zentrum-Hannover e.V.

* Xem chương trình tiếng Đức 9.3.2011.

EINLADUNG

Sehr geehrte Damen und Herren,
Liebe Freunde,

Herzliche Einladung zur Vietnam-Veranstaltung am Mittwoch 9. März 2011, 17.00 Uhr, im Neuen Rathaus der Landeshauptstadt Hannover

* * *

Migrationsgeschichte mit den Augen der Akteure

“Vietnamesen in Deutschland – geflohen, geworben, geeint”, so heißt die neue Ausstellung, die wir erstmals im vorigen November im Kulturzentrum Faust-Warenannahme zeigen konnten.

Nun geht die Ausstellung auf die Reise. Vom 7. bis 18. März 2011 ist sie im Neuen Rathaus der Stadt Hannover zu sehen. Für den 9. März gibt es ein besonderes Begleitprogramm mit interessanten Gästen – dazu laden wir herzlich ein.

Eindrücke von der Ausstellungserföffnung bei Faust hat der Filmemacher Bernd-Uwe Elsner festgehalten:

 http://www.kulturzentrum-faust.de/faust/index.php?article_id=1524&clang=0

 

 

 

Quân Sử Việt Nam (Top)