Lịch Sử Của Việt Nam

KHU HỘI CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ BẮC CALIFORNIA
ASSOCIATION OF FORMER VIETNAMESE POLITICAL PRISONERS
775 N. 10TH STREET #116 SAN JOSE CA, 95112
(408) 289-9170

THƯ MỜI HỌP KHOÁNG ĐẠI

Kính Gởi: _____________________________________________________________________________

Kính Thưa Quý Vị:

Khu Hội TNCT Bắc California được thành lập năm 1987 cho đến nay đã trải qua 34 năm và tạo dựng một cơ sở sinh hoạt khang trang với bàn thờ kính nhớ các vong linh chiến sĩ QLVNCH đã tuẫn tiết, hy sinh vì lý tưởng tự do không cộng sản.

Một bàn thờ Tổ Quốc VNCH và các chư vị anh linh chiến sĩ VNCH được Khu Hội TNCT/BC chăm sóc hương đèn hằng mỗi ngày giờ và tiếp đón đồng hương tỵ nạn công sản đến kính viếng và thắp huơng nhang.

Khu Hội TNCT/BC cũng đã được Tổng Hội TNCT Hoa Kỳ đánh giá là một trung tâm sinh hoạt tầm cỡ lớn có bàn thờ kính nhớ các vong linh chiến sĩ QLVNCH hàng đầu của Hoa Kỳ và trên Thế Giới.

Nhưng rất tiếc vì tình trạng kinh tế nên Khu Hội TNCT/BC đang rơi vào tình trạng khó khăn để duy trì bàn thờ như truớc nên Khu Hội rất cần sự tiếp tay của các Lực Lượng, các Hội Đoàn, và các cá nhân...

Khu Hội kính trân trọng kính mời quý vị bớt chút thời gian đến tham dự phiên họp khoáng đại để góp ý và tìm phương cách thoát qua sự khó khăn cho Khu Hội trong giai đoạn này.

Thời Gian : Lúc 1:30 chiều thứ bảy ngày 20 tháng 3 năm 2011.
Điạ Điểm: 775 N. 10th Street Suite #116 San Jose, CA 95112

Khu Hội kính ước mong sự có mặt đông đủ của quý vị để buổi họp khoáng đại đem lại kết quả hữu hiệu.

Trân Trọng Kính Mời

San Jose, ngày 05 tháng 03 năm 2011
TM. Ban Chấp Hành Khu Hội
Chủ Tịch

Mai -Khuyên

Mọi chi tiết xin liên lạc:
CH. Mai Khuyên (408) 289-9170
CH. Cao Minh Trí (408) 315-5977

 

 

 

Quân Sử Việt Nam (Top)