Lịch Sử Của Việt Nam

Thư kêu gọi ủng hộ và yểm trợ cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ trong nước
Đáp lời linh mục Nguyễn Văn Lý kêu gọi toàn dân tiến hành giải thể chế độ cộng sản
và thiết lập chế độ dân chủ đa nguyên đa đảng cho Việt Nam.

Kính gởi:

−  Đồng bào Việt Nam Hải Ngoại,
−  Các Tổ Chức Chính Trị, Truyền Thông Đại Chúng,

Ngày 1/1/2011, linh mục Nguyễn văn Lý đã chính thức phát lời kêu gọi cộng đồng quốc tế và cộng đồng dân tộc tập trung mọi nỗ lực để giải thể chế độ cộng sản Việt Nam. Phản ứng lại, Thủ tướng cộng sản Nguyễn Tấn Dũng cho phổ biến Công điện hỏa tốc số 2402/CĐ-TTg ra lệnh cho công an sẵn sàng đàn áp mọi nỗ lực đấu tranh ôn hòa bất bạo động.

Hai nạn nhân đầu tiên của Nguyễn Tấn Dũng lại là Tùy viên chính trị của Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ ông Christian Marchant và Dân biểu Liên Bang Úc ông Luke Simpkins.

Ngày 5/1/2011, khi ông Christian Marchant đến thăm Linh Mục Lý Nguyễn Văn Lý tại Nhà Chung, Huế, ông đã bị công an cộng sản bạo hành và cưỡng bức rời khỏi khu vực Nhà Chung.

Ngày 7/1/2011, Dân biểu Luke Simpkins và một tùy viên của tòa đại sứ Úc đã bị công an ngăn chặn ngay tại phi trường Phú Bài, Thừa Thiên-Huế. Dân biểu Luke Simpkins đã bị công an cộng sản canh chừng suốt thời gian ông ở Huế, cũng đã không đựơc ghé thăm và tìm hiểu tình hình nhân quyền tại Việt Nam như đã dự định.

Công an tăng cường canh gác Nhà Chung Huế, nơi Linh mục Lý đang bị canh giữ.

Việc làm của Nguyễn Tấn Dũng và công an cộng sản tự nó đã tố cáo trước dư luận thế giới tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Mặt khác cũng cho thấy đảng Cộng sản đang sợ hãi trước cao trào đòi hỏi dân chủ cho Việt Nam.
Đứng trước tình hình, chúng tôi đồng kêu gọi tất cả các tổ chức chính trị, truyền thông và đồng bào hải ngoại tập trung vào các công việc cụ thể dưới đây:

Thứ nhất, vận động Quốc Tế Hóa Biển Đông để bảo tồn lãnh thổ và bảo vệ quyền lợi dân tộc;

Thứ hai, vận động Chính phủ Hoa Kỳ chính thức đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia cần đặc biệt quan tâm (CPC) ;

Thứ ba, vận động Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua Dự Luật Chế Tài Nhân Quyền Việt Nam;

Thứ tư, vận động các chính phủ tích cực tạo điều kiện để Việt Nam trở thành một nước dân chủ

Thứ năm, vận động các cơ quan Quốc Tế và chính phủ các nước chặt chẽ giám sát nhà cầm quyền cộng sản trong việc sử dụng các khỏan vay mượn hay viện trợ quốc tế;

Thứ sáu, vận động giới hạn việc chuyển tiền hay thăm viếng Việt Nam; đồng thời tạo điều kiện cho đồng bào Việt Nam hải ngoại, vì hoàn cảnh riêng phải về nước, có cơ hội tham gia đóng góp cho Mùa Hội Lớn Toàn Dân."

Thứ bảy, củng cố và mở rộng thông tin về Việt Nam, đặc biệt thông tin trên mạng lưới toàn cầu;

Thứ tám, giúp đỡ cả vật chất lẫn tinh thần cho các nhà đấu tranh dân chủ tại Quốc Nội và gia đình của họ;

Và thứ chín, bằng các phương tiện ôn hòa, hợp pháp như mặc áo trắng, viết báo, hội thảo nhóm, tuyệt thực, biểu tình… để truyền đạt nguyện vọng toàn dân Việt Nam đang vùng lên giải thể chế độ cộng sản.

Bằng thế mạnh của lá phiếu công dân các quốc gia dân chủ và với quyết tâm góp công góp sức phục vụ Quốc Nội của cộng đồng hải ngọai chúng ta, đảng Cộng sản sẽ phải lùi bước trả lại quyền tự quyết cho dân tộc để Việt Nam có thể hòa nhập vào Thế giới Tự do.

Làm tại Hải Ngọai, ngày 15 tháng 01 năm 2011

Đồng ký tên

Ông Nguyễn Văn Tánh, Chủ Tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia tại Hoa Kỳ
Bà Lâm Tuyết, Chủ Tịch Liên Hội Người Việt Canada
Ông Nguyễn Thế Phong, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự Do Úc Châu
Ông Nguyễn Chính Kết, Thành viên Ban Đại diện Khối 8406 đang hoạt động tại hải ngoại

 

Quân Sử Việt Nam (Top)