Lịch Sử Của Việt Nam

Tổng Hợp Sự Lên Tiếng Cho Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải
Của
Các Tổ Chức Nhân Quyền Việt Nam và Quốc Tế

blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải

Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải

1, 2

Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc tổng hợp (12/05/2011)

Ngày 19 tháng 10 năm 2010, thay vì phải được trả tự do sau ba năm bị giam giữ thì anh Nguyễn Văn Hải (tức blogger Điếu Cày) lại bị công an tiếp tục bắt giữ và gán ghép cho tội danh mới “tuyên truyền chống phá nhà nước” theo điều 88 Bộ Luật Hình Sự . Gia đình của anh Hải đã 13 lần đến trại giam xin được thăm nuôi theo luật định, nhưng đều bị phía công an từ chối, không cho gặp mặt. Thân nhân của anh Hải rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe và sinh mạng của ông, vì đã hơn 6 tháng mà không có tin tức gì. Điều quan trọng mà gia đình lo lắng là không biết anh tính mạng ra sao, còn sống hay đã chết.

Chia xẻ sự quan tâm đến tù nhân lương tâm Điếu Cày Nguyễn Văn Hải nói riêng cũng như những tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị khác, các Tổ chức Nhân Quyền Việt Nam cũng như ngoại quốc đã đồng thanh lên tiếng đòi hỏi trả tự do ngay tức khắc cho người tù nhân lương tâm này.

Việt Nam:

1/ Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam
Bản Lên Tiếng Của MLNQVN Về Tình Trạng Nhà Báo Tự Do Điếu Cày Nguyễn Văn Hải
http://www.vietnamhumanrights.net/website/MLNQVN_042911.htm

2/ Nhóm XuongDuongTrenMang (Facebook)

Call for the Release of Jailed Bloggers and Dissidents in VietNam http://www.gopetition.com/petitions/petition-letter-to-free-jailed-bloggers-and-dissidents.html

3/ Đăng tải thông tin về Điếu cày Nguyễn Văn Hải

Ban Việt ngữ các đài phát thanh Rfa, Rfi, Voanews, BBC

4/ Hằng trăm trang web, blog, đăng tải về sự Bặt vô âm tín của Điếu Cày Nguyễn Văn Hải.

Ngoại quốc:

1/ Văn Bút Gia Nã Đại
Honory members : Nguyen Van Hai "Dieu Cay", Vietnam
http://www.pencanada.ca/programs/prison/honorary-Dieu-Cay.php

2/ Tổ chức bảo vệ bloggers
Vietnamese Blogger Sentenced to 2.5 Years
http://committeetoprotectbloggers.org/tag/nguyen-van-hai/

3/ Tổ Chức Bảo Vệ Dân Quyền
2011-05-03: Where is the blogger Dieu Cay?
http://www.civilrightsdefenders.org/en/news/11772/

* Ba tổ chức trên ghi đúng tên anh Dieu Cay Nguyen Van Hai

4/ Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế
Amnesty International: Urgent Action Health Fears For Detained Vietnamese Bloggers
http://www.amnesty.name/en/library/asset/ASA41/002/2011/en/86a27634-cc87-45c5-a844-dddd7674b543/asa410022011en.html

5/ Đài Quan Sát Nhân Quyền
Vietnam: New Round of Arrests Target Democracy Activists
http://www.hrw.org/en/news/2008/09/10/vietnam-new-round-arrests-target-democracy-activists

* Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế và  Đài Quan Sát Nhân Quyền đều ghi nhầm là Nguyen Hoang Hai thay vì Nguyen Van Hai.

1, 2

Quân Sử Việt Nam (Top)