Lịch Sử Của Việt Nam

VÌ SAO
TRUNG TÂM THÁNH MẪU TOÀN QUỐC LA VANG
(theo sự công nhận của Hội đồng Giám mục Việt Nam và
sự chuẩn nhận của Tòa thánh Vatican)


Nguồn: “Thánh Địa Đức Mẹ La Vang”
do Tòa Tổng Giám mục Huế xb năm 1998


Nguồn: “Đại hội Hành hương La Vang 26”
do Tổng Giáo phận Huế xb năm 2002

LẠI BỊ HẠ XUỐNG THÀNH
TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ LA VANG
bất chấp Thẩm quyền cao cấp trong Giáo hội ?

Thánh mẫu La Vang
Hình bìa trang mạng của Tổng Giáo phận Huế
http://tonggiaophanhue.net


Cổng vào Thánh địa La Vang
hoàn tất tháng 08-2010

thánh mẫu La vang
Hình bìa tập sách “Đại lễ Bế mạc Năm Thánh 2010, Đại hội Hành hương Đức Mẹ La Vang”
do Nhà xuất bản Tôn Giáo ấn hành


Bia kỷ niệm Năm Thánh 2010
Nguồn: “Đại lễ Bế mạc Năm Thánh 2010, Đại hội Hành hương Đức Mẹ La Vang”

AI CHO PHÉP ?
AI CƯỠNG BỨC ?
AI NHỤC NHÃ CÚI ĐẦU TUÂN PHỤC ?
AI SẼ TRẢ LỜI TRƯỚC CÔNG LUẬN VÀ LỊCH SỬ ?
AI SẼ TÀI TRỢ CHO VIỆC XÂY MỘT TRUNG TÂM
ĐÃ BỊ HẠ GIÁ, HẠ BẬC NHƯ THẾ ?
Xin lưu ý: sau ngày 6-1-2011, Linh mục Quản nhiệm La Vang sẽ ra hải ngoại quyên tiền về xây Trung tâm.

Toàn quốc Thánh mẫu Trung tâm
Vì ai bị hạ xuống tầm địa phương ?
Than ôi thời thế nhiễu nhương
La Vang Mẹ thánh Thiên đường có hay?
********************

Quân Sử Việt Nam (Top)