Lịch Sử Của Việt Nam

GIÁO HỘI TRUNG ƯƠNG

TỔNG VỤ TRUYỀN THÔNG
SỐ: 101/TT/TƯ

PHẬT GIÁO HÒA HẢO THUẦN TÚY

------------

THÔNG CÁO

Để đáp ứng nhu cầu tình thế trong phong trào chống giặc xâm lăng Tàu cộng, Giáo Hội PGHH Thuần Túy đã nhóm Hội Nghị bất thường vào ngày 23 tháng 2 năm 2011 tại Văn phòng Giáo Hội Trung Ương dưới quyền chủ tọa của cụ Lê Quang Liêm.

Sau khi phân tích và nghiên cứu hiện tình của đất nước dưới chế độ CHXHCNVN và sự yếu hèn của đảng CSVN ngày càng nhân nhượng trước những áp lực của Tàu cộng sẽ là một đại họa mất nước.

Là con Hồng cháu Lạc đã có những trang sử vẻ vang oanh liệt trước năm châu bốn bể:

Ngàn năm Bắc địch giày bừa,
Mà còn đứng dậy tống đưa quân thù.

Nay chẳng lẽ gần 90 triệu con Hồng cháu Lạc lại để cho Tàu cộng ung dung thôn tính VN. PGHH Thuần Túy quyết tâm tay nắm tay, lòng chung lòng với toàn thể đồng bào để cứu nước.

Phiên họp bất thường ngày 23-2-2011 đồng thanh quyết dịnh:

Thành lập “ĐOÀN THANH NIÊN PGHH YÊU NƯỚC” gồm có”

- Tổng Đoàn Trưởng: HÀ VĂN DUY HỒ.
- Đoàn Trưởng Tỉnh An Giang: PHAN VĂN CHÚNG.
- Đoàn Trưởng tỉnh Đồng Tháp: NGUYỄN VĂN NGÂN.
- Đoàn Trưởng Tỉnh Hậu Giang&TP.Cần Thơ: NGUYỄN VĂN CƯỜNG.
- Đoàn Trưởng Tỉnh Vĩnh Long: NGUYỄN NGỌC TÂN.
- Đoàn Trưởng Tỉnh Kiên Giang: NGUYỄN PHỤNG SỒ.
- Đoàn Trưởng Tỉnh Sóc Trăng: NGÔ HỒNG ĐỨC.

Mỗi đoàn THANH NIÊN PGHH YÊU NƯỚC sẽ hoàn tất sự tổ chức nội bộ trong vòng 30 ngày, chiếu theo chỉ thị của cụ Hội Trưởng Trung Ương PGHH Thuần Túy.

Thanh niên nghĩa vụ phi thường,
Phận là phải biết yêu thương giống nòi.

-----------

Bấy lâu nay khát khao tự trị,
Thanh niên đoàn chuẩn bị xong chưa?
Chừng nào sức mạnh có thừa,
Diệt trừ kẻ bạo cho vừa lòng dân

(Lời kêu gọi của Đức Huỳnh Giáo Chủ)

Sài Gòn, ngày 23 tháng 2 năm 2011.

Tổng Vụ Trưởng Truyền Thông

TRƯƠNG THÀNH LONG

Quân Sử Việt Nam (Top)