Lịch Sử Của Việt Nam

Tham luận và nhận định: II

Về Cách Mạng Hoa Lài * 

Bh.Dalehuynh

Cánh Mạng Hoa lài tại Bắc Phi và Trung Đông nờ rộ, từ.Tunisia đến Cai Ro Ai Cập. Với sức mạnh của toàn dân đứng lên lật đổ ách thống trị độc tài chế độ vua chúa lập hiến áp bức nhân dân .Cuối cùng người dân đã thắng lợi thành công tái lập lại nền Dân Chủ,Tự-Do cho cả nước và lan rộng ra khắp khu vực các nước Trung Đông nhưYmem, Lybya, Iraq V.v…và lan tỏa sang châu á như Bắc Hàn, Trung Quốc,Việt khí thế Tự-Do Dân Chủ cho Việt Nam đang phấn khởi lòng dân việt sau bao năm dưới ách độc tài đảng trị Cộng Sản VN.


Người dân Việt vẫn mong đợi từng giờ, từng phút cho cánh Mạng Hoa Lài Tunisia khởi sắc tại VN của những con người còn thiết tha với dân với nước đang bị Trung Quốc chiếm đóng lãnh hải Hoàng, Trường Sa/VN và đất liền biên giới Việt Trung đang bị xâm phạm, nên cần có cuộc Cách mạng hoa Lài lật đổ thống trị độc tài đãng trị CSVN giành lại quyền tự chủ, tự quyết nhân dân và sự toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hãi VN trước nguy cơ mất nước về tay Trung Quốc. Đứng trước bối cảnh và tình hình Việt Nam cấp bách còn hơn cả Tự-Do Dân Chủ người dân cho cuộc sống và quyền sống con người. Nếu VN không có giành lại độc lập chủ quyền lãnh thổ từ tay Trung Quốc thì dân chủ, tự-do cũng không còn có được!?.

Cách Mạng Hoa Lài không thể đến được Việt Nam vì bối cãnh và tình hình Vn chưa cho phép bùng nổ cách mạng xẩy ra. Tuy nhiên không phải là không có!? Mà là thời gian quyết định đổ vở, sụp đổ độc tài đãng trị CSVN khi nội tại CS phân hóa và ngoại tại cộng đồng nước ngoài chi phối tạo nền sức mạnh toàn dân tổng nổi dậy!?

Cách Mạng Hoa lài vừa rục rịch chớm nở ở Trung Quốc và Việt Nam trong khí thế thắng lợi tại Tunisia và Cairo-Ai Cập làm cho Trung Quốc và Việt Nam rất lo lắng và sợ sệt biến động lật đổ CS tại hai nước CS anh em nầy. Họ tìm đủ biện pháp trấn áp không cho nổi dậy. Nhưng đến đầu tháng 3/2011 thì diển tiến tình hình nổi dậy tại Lybya có chiều thay đổi. Lực lượng phe chính phủ dộc tài Maddafi phản công giành lại các vị trí phe nổi dây-biểu tình- phải rút lui!…Trung Quốc và Việt Nam như trút được gánh nặng lo âu áp lực toàn dân nổi dậy. Và theo dộc tài Maddafi-Lybya-phản công lại người dân biểu tình đòi Tự-Do dâ chủ của nước họ. Trung Quốc hăm dọa thẳng tay trừng trị người dân nếu còn đòi Dân Chủ, Tự-Do, và tiếp tục cũng cố địa vị độc tài CS/TQ.

Còn tại Việt Nam/CS thì họ phản công ngay tức khắc phong tráo cách mạng Hoa lài của tuổi trẻ thanh niên VN vừa bắt đầu chớm nở với sự yểm trợ của phong trào người Việt Hãi Ngoại cổ vũ quốc nội xuống đường lật đổ chế độ CSVN giành lại quyền Tự Quyết Tự-Do dân Tộc và trọn vẹn chủ quyền dân tộc cho Việt nam. Điều nầy đã gây nên phản ứng mạnh mẽ của các nhà lãnh đạo lão thành Cách mạng Cộng Sản cấp tiến, ly khai.đang hoạt động cho Dân Chủ Dân Quyền người dân trong nước được tôn trọng quyền lợi và công bằng cuộc sống với nhà nước cộng Sản không thấy nói đến hai chữ Tự-Do cho người dân như cộng đồng nhười Việt Hãi Ngoại tranh Đấu vì Tự-Do!?. Các nhà Cách Mạng lão thành ly khai Cộng Sản được mệnh danh cấp tiến Cộng Sản đứng lên kêu gọi;”thanh niên VN và Toàn dân không nên hưởng ứng cách mạng Hoa lài vì sự bất đồng ngẫu hứng, chưa có tính toán lên kế hoạch đấu tranh, chỉ mang lại đổ máu toàn dân đứng trước kinh nghiệm trấn áp lịch sử của cách mạng cộng sản. Đừng nghe lời xúi dục Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại cho biểu tình đổ máu cho một âm mưu thâm độc xui giục dân trong nước…

Đây là giai đoạn, thời kỳ chín mùi cộng sản/VN trong nước theo trào lưu thay đổi “Diễn biến hào bình” của Cộng Sản cho Việt Nam”Dân Chủ Định Hướng xã Nghĩa” theo khuyến nghị của MỸ thành một thể chế dân chủ độc tài kiễu Mafia Putin nước Nga, chỉ thay đổi và làm mới Cộng Sản “Rượu mới, bình cũ” để tạo bải đáp an toàn cho lãnh đạo CS/Vn được an toàn sinh mạng để tiếp tục cai trị dân mà thôi! Còn đối với những nhà cách mạng lão thành thì là môi trường quyền lợi công danh và quyền lực lãnh Đạo đất nước.Và họ không muốn có một tổ chức cá nhân nào của Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại nào về chia phần, chia ghế với họ cả..

Nói tóm lại các nhà cánh mạng CS lão thành ly khai chế độ CS là muốn”Thay đổi”Cộng Sản chớ không muốn Thay thế” Cộng Sản như người Việt Quốc Gia Hải Ngoại. Ta thấy công cuộc đòi hỏi Tự-Do Dân Chủ dân tộc nầy xuất phát từ hai dòng cách mạng khác nhau:

1/Dòng cách mạng “Dân Chủ Định Hướng Xã Nghĩa”do các nhà cách mạng lão thành cấp tiến Cộng Sản trong nước đứng ra thành lập với chủ trương đổi mới Cộng Sản có dân chủ để phù hợp với nền kinh tế thị trường tư bản mà họ là độc tài kinh doanh để hợp thức hóa tập đoàn Tư Bản Đỏ thân cận chính quyền, để dần dần thay thế và xóa bỏ gai cấp vô sản lỗi thời không tồn tại trên thế giới?! Nhưng vẫn tồn tại Công Sản độc tài Đãng trị.Và họ có nhiệm vụ làm’ Bải đáp an toàn” cho lãnh đạo và gia đình sau cuộc sụp đổ và thay thế Cộng sản.Họ đươc sự đồng ý của người MỸ là bạn đối tác chiến lược tại Đông Nam Á như lời trợ lý ngoại Trưởng Hillary Clinton:”Mỹ rất coi trọng dân chù nhân dân VN, nhưng Mỹ muốn Việt Nam là đối tác lâu dài của Mỹ”.Có nghĩa Mỹ không bỏ rơi Việt Nam/Cs như các chính phủ dộc tài Tunisia, Ai Cập vì Tự-Do dân chủ người dân xứ này có thời đồng minh thân cận với nhau. Chính vì vậy các nhà hoạt động dân chủ Cộng Sản trong nước trấn an nhà nước CS/Vn không nên sợ hải cách mạng Hoa Lài và nhân dân trong quốc nội không nên hưởng ứng Hoa Lài chỉ có đổ máu vô ích mà thôi! Hãy chuẩn bị và đợi thời cơ thay đổi Cs/Vn. Vì họ là con bài “Dân chủ” của chính quyền Cs/Vn đưa ra đánh lừa, hứa ảo nhân dân cho qua giai đoạn bỏng lửa mà thôi.Và họ tự tin Mỹ không bỏ rơi họ như chế độ Saigon trước kia vì họ là đối tác số 1 mà Mỹ cần đến CSVN???.và tin rằng Cánh Mạng Hoa Lài không đến được VN.

2/ Dòng Cách mạng “Tự-Do Dân Chủ Người Việt Quốc Gia”Hải ngoại rất nôn nóng thiết tha với dân với nước trước sự xâm lăng Trung Quốc một ngày một rõ rệt hơn trước sự ươn hèn dâng đất, dâng biễn cho Tung Quốc của CSVN nên kêu gọi, hô hào toàn dân nổi dậy dạp đổ chính quyền Cs, giành lại quyền tự chủ, tự quyết dân tộc, đòi lại sự toàn vẹn lãnh thổ lãnh hãi VN với tất cả hy sinh tự phát-vì không điều kiện tổ chức-chỉ bằng lòng yêu nước mà thôi! Phía Cộng Sản cho là dạy khờ ngu ngốc đưa đến đổ máu. Đó là hù dọa để bảo tồn cộng Sản, tiếp tục thống trị Độc Đãng CSVN.

Cuộc đấu tranh nào không đổ máu!? Chính máu của người dân đổ ra cho chính nghĩa Quốc gia dân tộc mới là trân trọng đáng quí, chớ sợ chết, ương hèn làm nhục nhã dân tộc mới là điều ngu xuẩn

* Lịch Sử Quân Sử Việt Nam đề tựa.

Quân Sử Việt Nam (Top)