Lịch Sử Của Việt Nam

Sinh Hoạt Tết Tân Mão 2011 

TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN MÃO 2011 TẠI CHÙA PHÁP LUÂN

Nhân đầu xuân , nguyện cầu ân lành cao cả gia hộ tất cả chúng ta một năm thăng tiến, an bình, như ý. Năm Mão trong văn hóa Đông Phương là năm của thịnh vượng phát đạt; sự sung mãn trong ý nghĩa sâu xa nhất bao gồm cả hai phương diện vật chất và tinh thần. Những ngày lễ chùa đầu xuân là một đặc tính của nền văn hóa Việt.

Chùa Pháp Luân sẽ tổ chức tết Nguyên Đán và Lễ Thượng Nguyên rằm tháng Giêng theo lịch trình như sau:

Lễ Giao Thừa, thứ tư 2-2-2011 từ 11:30 tối tới 2:30 sáng. Chương trình  gồm nghi thức lễ Tam Bảo - ba hồi chuông giao thừa - đạo từ tân niên của Đức Tăng Thống - múa lân mừng tân xuân - lời chúc lành đầu năm - chú nguyện - Phật tử thỉnh lộc.

Mùng Một Tết, thứ năm 3-1-2011

10: 30 sáng Trai Tăng - Lễ cầu quốc thái dân an - thuyết pháp "Phước hạnh và đời sống"
6:30 tối  Khóa lễ cầu an gia đạo tân niên - thuyết pháp "vận may hay phúc nghiệp" 

Mùng Hai Tết, thứ sáu 4-2-2011

10:30 Trai tăng, Lễ Hồi Hướng Chư Thiên - thuyết pháp "Những trợ duyên lợi lạc"
6:30 tối  Lễ Niệm Ân, thuyết pháp "Cộng nghiệp và biệt nghiệp"

Mùng Ba Tết, thứ bảy 5 -2 -2011

10:30 sáng Trai tăng - Lễ hiệp kỵ - thuyết pháp "người Phật tử và truyền thống thờ phượng tổ tiên"
6:30 tối Lễ Cầu Siêu tân niên - thuyết pháp "tương duyên quyến thuộc"

Mùng Bốn Tết, chủ nhật 6-2-2011
10:30 sáng Trai tăng - chánh lễ đầu năm 2011 - thuyết pháp "

Đại Lễ Thượng Nguyên, thứ bảy 12-2-2011

Từ 7 giờ tối đến 5 giời sáng. Chương trình: Hướng dẫn đêm tu học thọ trì hạnh đầu đà - nghi thức đại lễ Rằm Tháng Giêng Ngày Pháp Bảo - tuyên sớ cầu an - cúng đèn thượng nguyên - thực tập thiền quán - pháp hội "45 năm hóa đạo của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni" - luận đạo.
Nguyện cầu hồng ân chư Phật gia hộ chúng ta.
Trụ trì
Tỳ kheo Giác Đẳng

*/*/*

Nouvel an vietnamien à Bussy

Bích chương tết Tân Mão 2011 tại Bussy Saint Georges, France

Kính chuyển đến quý Hội Đoàn và Quý vị bích chương tết Tân Mão tại Bussy Saint Georges. Xin nhờ phổ biến. Thành thật cảm ơn.

Tết Nguyên Đán tại Bussy Saint Goerges

Chủ nhật 20-02-2011, từ 11 giờ đến 18 giờ, tại Gymnase Maurice Herzog, Bussy St Georges.

Các Hội Đoàn tổ chức: Hội Ái Hữu Người Việt tại Bussy - Hội Ái Hũu vùng Bắc Paris - Association Bussy Sàigòn & Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Tại Paris.

*/*/*

Mừng Xuân Tân Mão Ở Thụy Sĩ

Tết Tân Mão 2011

Quân Sử Việt Nam (Top)