Lịch Sử Của Việt Nam

 

Sau Huế Là Hàng Chục Ngàn Sinh Viên Biểu Tình Ở Sài Gòn 

Ngày 02/01/2011 khoảng 300 đến 350 sinh viên, học sinh cùng giảng viên các trường đại học Huế thực hiện một cuộc biểu tình bỏ túi. 

Và Ngày 09/01/2011 Hàng Chục Ngàn Sinh Viên Đã Biểu Tình Ở Sài Gòn 

Mời nghe bản tin:  

Quân Sử Việt Nam (Top)