Lịch Sử Của Việt Nam

Rực sáng ánh lửa cầu nguyện cho Tổ quốc, cho Sự thật

– Công lý và Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ

1, 2

giáo xứ Thái Hà

Cùng đồng hành với Thái Hà, giáo xứ Hàm Long, một giáo xứ mạnh mẽ, đầy lòng tin mến và luôn luôn bên cạnh những nơi bị đau khổ, cũng đã tiến hành một Thánh lễ, thắp nến cầu nguyện cho Ts luật Cù Huy Hà Vũ và gia đình.

Cả không gian rực sáng ánh nến và lời cầu nguyện từ những con tim chân thành dâng lên Thiên Chúa.

Một số hình ảnh của đêm thắp nến tại Hàm Long:

tự do cho Cù Huy Hà Vũ

Video thắp nến cầu nguyện:

 

Theo thông tin nhận được tối nay, cộng đoàn sinh viên cũng đa thắp nến cầu nguyện cho Ts Luật Cù Huy Hà Vũ tại Vạn Phúc. Hẳn nhiều người khắp nơi cũng đang hướng lòng chung ý niệm này hôm nay.

Hiệp cùng hàng triệu trái tim trên khắp địa cẩu, chúng ta cùng nguyện cầu cho đất nước, quê hương, và nhất là Ts Cù Huy Hà Vũ và gia đình lời chúc lành, bình an vượt qua mọi trở lực.

Cù Huy Hà Vũ, chúng tôi cảm phục anh.

J.B Nguyễn Hữu Vinh

1, 2

 

Quân Sử Việt Nam (Top)