Lịch Sử Của Việt Nam

Rực sáng ánh lửa cầu nguyện cho Tổ quốc, cho Sự thật

– Công lý và Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ

1, 2

giáo xứ Thái Hà

Trong không khí đêm se lạnh, hàng ngàn ngọn nến đã rực sáng,những lời cầu nguyện cho Đất nước, cho Sự thật – Công lý và cho gia đình Ts Cù Huy Hà Vũ đã vang lên… làm xao động lòng người.

Phiên tòa xét xử Cù Huy Hà Vũ tại Tòa án Nhân dân TP Hà Nội – phiên tòa gây nhiều sự chú ý của dư luận xã hội gần đây từ nhiều thành phần, trong và ngoài nước cũng như nhiều tổ chức quốc tế.

Hiệp thông cùng với những mối quan tâm của mọi người, theo lời kêu gọi cầu nguyện cho Sự thật – Công lý của gia đình Cù Huy Hà Vũ, đáp ứng lời kêu gọi của Giáo dân Cồn Dầu kêu gọi cộng đồng dân Chúa mà Ts luật Cù Huy Hà Vũ là ân nhân cũng như việc gia đình Cù Huy Hà Vũ đã tới xin dâng Thánh lễ, cầu nguyện cho Ts Cù Huy Hà Vũ và gia đình.

Thứ 7, ngày 2/4/2011, trước phiên tòa 2 ngày, tại các Giáo xứ Thái Hà, Hàm Long thuộc TGP Hà Nội đã cùng dâng Thánh lễ cầu nguyện, sau Thánh lễ đã thắp nến cầu nguyện cho Ts Cù Huy Hà Vũ.

Buổi lễ tối thứ 7 tại Thái Hà quy tập đông đảo giáo dân khắp nơi, nhà thờ Thái Hà chật cứng người trong và ngoài nhà thờ.

Đặc biệt, gia đình Ts luật Cù Huy Hà Vũ góp mặt của chị  Dương Hà, trưởng Văn phòng Luật sư Cù Huy Hà Vũ, văn phòng đã nhận bào chữa và đứng bên giáo dân Cồn Dầu anh em trong những sự kiện vừa qua.

Ngoài ra, em gái của Ts Cù Huy Hà Vũ là Cù Thị Xuân Bích cũng góp mặt hết sức cảm động trong buổi cầu nguyện.

Trong không khí đêm se lạnh, hàng ngàn ngọn nến đã rực sáng,những lời cầu nguyện cho Đất nước, cho Sự thật – Công lý và cho gia đình Ts Cù Huy Hà Vũ đã vang lên… làm xao động lòng người.

Một vài hình ảnh về đêm thắp nến cầu nguyện cho Ts Luật Cù Huy Hà Vũ tại Thái Hà:

freedom for Cu Huy Ha Vu

tự do cho Cù Huy Hà Vũ

1, 2

 

 

Quân Sử Việt Nam (Top)