Lịch Sử Của Việt Nam

Phong Trào Đấu Tranh Dân Chủ cho Việt Nam tại Hòa Lan

Beweging voor Democratisch Vietnam in Nederland
Movement for Democratic Vietnam in Netherlands
Email: ptdautranhdanchu@congdonghoalan.com

Thư Mời Tham Dự Biểu Tình
Cho Một Việt Nam Dân Chủ Tự Do và Toàn Vẹn Lãnh Thổ

Kính thưa:
- Quý vị lãnh đạo các tôn giáo
- Quý đại diện các tổ chức, đảng phái
- Quý đồng hương

Ngày 17 tháng 12, 2010, anh Mohamed Bouazizi, 26 tuổi, người Tunesie, đã tự thiêu trong tiếng thét uất nghẹn "Chấm dứt nghèo đói, chấm dứt thất nghiệp". Anh qua đời ngày 04 tháng giêng 2011, nhưng ngọn lửa thiêu thân xác anh đã bùng lên, biến thành cuộc cách mạng, lật đổ chế độ độc tài Ben Ali. Ngọn lửa thiêng đã tràn qua các quốc gia Ả Rập lân cận, kéo theo sự sụp đổ chế độ độc tài Mubarak tại Ai Cập, và đã nhanh chóng lan tràn tới các quốc gia độc tài khác tại Á châu.

Tại Việt Nam, anh Phạm Thành Sơn đã tự thiêu ngày 17 tháng 2 2011 ngay trước trụ sở UBND TP Đà Nẵng để phản đối chính quyền cướp đất. Đồng lúc ấy, các đảng phái Vì Dân, Dân Chủ Nhân Dân, Khối 8406 đã lên tiếng kêu gọi toàn dân đứng lên tranh đấu cho bình đẳng và tự do.

Nhận thức rằng:

- Thế kỷ 21 là thế kỷ của dân chủ, tự do và bình đẳng cho mọi quốc gia, trong đó có Việt Nam. Mọi chế độ độc tài sẽ cáo chung. Mọi sự xâm chiếm đất đai bất hợp pháp sẽ phải được chấm dứt.

- Cuộc tranh đấu cho tự do dân chủ cho Việt Nam là bổn phận của tất cả mọi người Việt Nam.

Do đó, một số đoàn thể, đảng phái cùng những thân hào nhân sĩ đã cùng ngồi lại với nhau vào ngày 27 tháng 2 vừa qua tại Nieuwegein để cùng nhau bàn thảo về phương thức hành động trước cao trào tranh đấu chính đáng này. Kết quả của buổi sinh hoạt là sự hình thành của Phong Trào Đấu Tranh Dân Chủ cho Việt Nam tại Hòa Lan (PTĐTDCCVN/HL). Thành viên của Phong Trào ĐTDCCVN/HL gồm đại diện các đoàn thể, đảng phái và nhân sĩ như: nhóm Vinh Danh Cờ Vàng, nhóm Lửa Nhạc, Gia Đình Quân Cán Chính/VNCH, đảng Việt Tân, và một vị nhân sĩ.

Chúng tôi, các thành viên của Phong Trào Đấu Tranh Dân Chủ cho Việt Nam tại Hòa Lan, kính mời quý vị cùng tham gia biểu tình cho một Việt Nam Dân Chủ Tự Do và Tòan Vẹn Lãnh Thổ vào ngày thứ năm 10 tháng 3 năm 2011:

- Từ 13:00 t/m 14:30 : tại tòa Đại sứ Việt Cộng Naussauplein 12, 2585 EB Den Haag để cùng tranh đấu cho Tự Do Dân Chủ với người dân tại Việt nam,

- Từ 15:00 t/m 17:00 : tại tòa Đại sứ Trung Cộng Adriaan Goekooplaan 7, 2517 JT Den Haag để chống lại sự chiếm đóng của Trung cộng đối với các hải đảo của Việt Nam.

(Trong phần này, cùng với phái đòan Việt nam, sẽ có sự tham dự của các phái đòan bạn như Tây Tạng, Ngô Duy Nhĩ và Mông Cổ tự do)

Năm 1989, Đông Âu chuyển mình, từ bỏ chế độ Cộng sản. Người Việt hải ngọai chúng ta lúc đó chưa sẵn sàng nhập cuộc, bỏ lỡ dịp may. 22 năm sau, năm 2011, một cơ hội khác lại đến với dân tộc chúng ta. Kính mong quý đồng hương hãy cùng với chúng tôi, gióng lên tiếng nói cho một Việt Nam Dân Chủ Tự Do, cho một Việt Nam trường tồn.

Hòa Lan, ngày 04 tháng 3 năm 2011

Đồng ký tên:

Lưu phát Tấn - Trần văn Vinh - Nguyễn hữu Phước - Đào công Long

 

 

 

Quân Sử Việt Nam (Top)