Hồ-Sơ Chủ-Quyền  - Lịch Sử Của Việt Nam

Ô Nhục Ải Nam Quan

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

...

Ven trời góc biển buồn chim cá
Dạn gió dày sương tủi nước non


Thượng Tân Thị

(HCM bang giao với TC tại cổng Nam Quan trong những năm 1950)

Tháng 2 năm 1954, hai bên chính phủ Hà Nội-Bắc Kinh soạn ra “Hiệp Định Mậu Dịch Biên Giới”.

Ngày 26.09.1954, Hồ Chí Minh dẫn đầu đoàn đại biểu CSVN xuất phát từ cổng Nam Quan tham dự hội nghị tại Nam Ninh.

Ngày 10.11.1954, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao VN là Phạm Văn Đồng đi từ cổng Nam Quan sang Bằng Tường tiếp tục đi Bắc Kinh ra mắt Chu Ân Lai.

Ngày 26.02.1955, khánh thành tuyến đường sắt Hà Nội-Trấn Nam Quan.

Hồ Chí Minh đọc diễn văn chúc mừng tại cổng Nam Quan.

(HCM và CÂL yến tiệc xa hoa tại Bắc Kinh tháng 06.1955)

Tháng 12.1958, hai huyện Ninh Minh, Long Tân kết hợp với Bằng Tường (Trấn Bằng Tường) thành lập huyện Mục Nam.

CSVN phản ứng! Ngày 27.04 đến 02.05.1959, Trung-Việt hội nghị vấn đề biên giới tại Bằng Tường. Ngày 10.05.1959, chính phủ Trung Cộng quyết định xóa bỏ đơn vị “huyện Mục Nam”. Ninh Minh, Long Tân, Bằng Tường trở về đơn vị hành chính cũ.

Ngày 04.09.1959, Chu Ân Lai đáp máy bay đến Bằng Tường hội đàm cùng Hồ Chí Minh vấn đề biên giới Trung-Việt.

Năm 1960, Phạm Văn Đồng trồng cây si để làm mốc cho Km0 của Việt Nam.

(Cây si do PVĐ trồng (?) nhìn từ bên phía VN. Vị trí tương ứng với khoảng cách của tường thành cổng Nam Quan cũ bên VN)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9Quân Sử Việt Nam (Top)