Lịch Sử Của Việt Nam

Những tờ giấy mời và triệu tập mang nhiều ý nghĩa

1, 2

J.B. Nguyễn Hữu Vinh

...

Ngoài ra, tờ Giấy mời này, cũng nêu lên một nét văn hóa khá đặc sắc. Phần đầu giấy mời ghi rất trịnh trọng “Kính mời ông/bà Nguyễn Hữu Vinh”, nghĩa là có thể là ông, cũng có thể là bà?

Nhưng phía dưới thì một câu mệnh lệnh: “Yêu cầu ông/bà Nguyễn Hữu Vinh có mặt theo đúng thời gian và địa điểm nói trên.”

Đọc câu mệnh lệnh này, hình như bộ phận soạn thảo văn bản mẫu và người dùng này vẫn coi thường câu nói: “Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép” đang treo mọi nơi, mọi lúc ở mọi chỗ thuộc lực lượng công an?

Mình chợt nghĩ nếu có ai nhận được giấy mời ăn giỗ, ăn mừng nhà mới chẳng hạn mà ghi “Kính mời ông bà đến dự… Yêu cầu ông bà có mặt theo đúng thời gian và địa điểm nói trên” thì họ nghĩ gì nhỉ? Văn hóa ngôn ngữ Việt phức tạp quá chăng?

Mà sao lại mời mình vào đúng hôm nay nhỉ?

J.B Nguyễn Hữu Vinh

 

1, 2

 

Quân Sử Việt Nam (Top)