Lịch Sử Của Việt Nam

Nhận Diện Công An Chìm Trong Ngày Biểu Tình 12/06/2011

 

công an chìm của việt cộng

Nhận mặt 2 công an chìm (trái); sau vụ bắt bớ này ..xảy ra thêm liên tục mấy vụ nữa. Móc túi có tổ chức ah (phải)

CA chìm này nữa nè, cá nhiều vô kể.

 

Quân Sử Việt Nam (Top)