Lịch Sử Của Việt Nam

Báo Động: Có Ít Nhất 49 Người Hmong Bị Giết, Hàng Trăm Bị Thương, Hàng Ngàn Bị Bắt

Vẫn theo bản tin của CPPA (*1) hôm nay 7/5/2011 cho biết, có ít nhất 49 người Hmong bị giết, hàng trăm bị thương và 1263 bị bắt mang lên xe tải, khi Quân Đội Nhân Dân, cùng cảnh sát, công an được huy động đến đàn áp trên 8500 đồng bào thiểu số người Hmong đang biểu tình vào ngày 30/4/2011. Theo bản tin, QĐND đã sử dụng xe tăng, súng AK, bắn và đâm lưỡi lê vào những người dân đang biểu tình một cách ôn hòa, đòi cải cách ruộng đất, đòi tự do tôn giáo và đòi nhân quyền.

Tại sao đồng bào Hmong lại chọn ngày 30/4/2011 để làm cuộc nổi dậy? Chắc chắn không chấp nhận cái chủ nghĩa cộng sản, sự thật, đồng bào Hmong cũng y như đồng bào Việt Nam chúng ta.  Nếu Nhà nước CHXHCNVN cho rằng đồng bào Hmong nổi dậy để đòi tự trị cũng đúng thôi. Các anh (*0) đã làm gì được cho đồng bào Hmong, ngoài việc cướp đất, đàn áp tôn giáo, bắt họ phải tuân thủ theo những chính sách ngu xuẩn làm nghèo nhân dân nói chung, người Hmong nói riêng.  Đồng bào sắc tộc Tây Nguyên, lên tới hơn 150 ngàn dân Thượng đã nổi dậy vào năm 2004 cũng thế, đã biểu tình đông đảo tại Buôn Mê Thuộc, Kontum, Đắc Lắc, Gia Lai... mà các anh cho rằng, đòi thành lập chính quyền Degar, cũng đúng thôi.  Chúng tôi là người dân Việt Nam, cũng như người Thượng tại Tây nguyên, cũng như người Hmong tại Điện Biên, nói thẳng ra, đều giống y chang như nhau, chúng tôi đòi thành lập một chính quyền Việt Nam đây, dẹp bỏ cái gọi là CHXHCNVN.  Chúng tôi yêu tổ quốc Việt Nam và nhất quyết không yêu cái gọi là Tổ Quốc Xã Hội Chủ Nghĩa gì đó, như TS Cù Huy Hà Vũ đã từng nói.  Tại sao thời Việt Nam Cộng Hòa, chẳng bao giờ có cái gọi là người Thượng đòi tự trị, hay người Hmong đòi tự trị ???  Vì chánh sách của VNCH là dựa vào nền tảng tự do, dân chủ, nhân quyền, xem người Thượng, người Hmong như anh em ruột thịt, nên chẳng bao giờ có một dân tộc thiểu số nào nổi dậy để đòi tự trị.

7 năm trước, các anh đã giết hại trên 400 trăm người, và hiện tại các anh còn giam cầm hàng trăm người trong những trại tù mà các nhà dân chủ khi ra tù, họ đã kể lại với danh sách sơ khởi của 81 người sắc tộc mà các anh hiện còn đang giam cầm dưới đây: 

Số Thứ Tự, Tên, Năm Sanh, Án Tù, Địa Chỉ

1) Y ĐHăm Ê Ban, 1961, 9, Ju, EaTu, Buôn Mê Thuột, Đắc lắc

2) Y Krêc Byă, 1978, 8, Cuôr Knia, Ea Bar, Buôn Đôn, Đắc Lắc

3) Y Hoang BKrông, 1973, 10, Cuôr Knia, Ea Bar, Buôn Đôn, ĐL

4) Y Jup Ê Ban, 1973, 11, Buôn Pốc, Ea Pốk Cư M’gar, ĐL

5) Y Rit Niê, 1973, 12, Pốc, Ea Pốk, Cư M’gar, ĐL

6) Y Nghing Niê, 1975, 11, Pốc, Ea Pốk, Cư M’gar, ĐL

7) Y Jim ÊBan, 1964, 13, Sut Hlôt Cư Suê, Cư M’gar, ĐL

8) Y Het Niê KDăm, 1960, 10, Ea Tiêu, Krông Ana, ĐL

9) Y BHem KPơr, 1962, 10, PuHuê, Ea Ktur, Krông Ana, ĐL

10) Y IXiô, 1970, 9, BLpư Prông, Cư Êwi, Krông Ana, ĐL

11) Y Pher HDruc, 1979, 12, Ea Khit, Ea Bhốk, Krông Ana, ĐL

12) Y Samuel MLô, 1971, 9, PuôrTara, Hoà Đông, Krông Pắc, ĐL

13) Y Suôn BYă, 1968, 9, Êcam, thị trấn buôn Trấp, Krông Ana, ĐL

14) Y Ngun Knul, 1968, 18, Duôr Kmăn, buôn Trấp, Krông Ana, ĐL

15) Y Yoan Hmok, 1981, 8, Hra, Hoà hiệp, Krông Ana, ĐL

16) Y Kur BDap, 1971, 17, Khit, Ea Bhốk, Krông Ana, ĐL

17) Y Dơ Mlô, 1957, 10, Blang Phao, Cư M’ta, M’drắk, ĐL

18) Y Ang Knul , 1964, 11 years, Puhuê, Ea Ktur, Krông Ana, Đắc Lắc

19) Y Phu Ksơr, 1980, 9 years, Hyao, Ea Hiao, Ea H’leo, Đắc lắc 

20) Y Kuô Byă, 1955, 13 years, Kò Mleo, Hoà Thắng, Buôn Mê Thuột, ĐL

21) Y Tlup ADrơng, 1952, 12 years, Kmrong Prong, Ea Tu, Buôn Mê Thuột, ĐL

22) Y Ruih Êban, 1960, 10, Krũn Cư Êbur, Buôn Mê Thuột, ĐL

23) Y Jon Ênuôl, 1976, 11, Kdũn Cư Êbur, Buôn Mê Thuật, ĐL

24) Y Bri Ênuôl, 1958, 10, Ea Bong, Cư Êbur, BMT, ĐL

25) Y Tuan HĐơk, 1965, 8, Buôr, Hoà Xuân, BMT, ĐL

26) Y Yuăn Byă, 1966, 11, Buôr, Hoà Xuân, BMT, ĐL

27) Y Ben Niê, 1971, 14, Tơng Jũ, Ea Kao, Buôn Mê Thuật, Đắc lắc

28) Y Thớt, 1963, 10, Eu Cữ Jút, Đắc Nông

29) Siu Xiiu, 1977, 10, Plei Rhai, Ia Plal, Phú Thiện, GL

30) Siu Them, 1982, 7, Plei Tao Rong, Dun, Chư sê, Gia Lai

31) Sui Bler, 1962, 17, Plei Al Hmoi, Ia Biệt, Đăk Đoa, GL

32) DJRớt, 1965, 9 years, Plei bia brê, Ia Pết, Đăk Đoa, Gia lai

33) RơMah Hiat, 1965, 12 years, Plei mui, Thiên giáo, Chư Păh, Gia lai

34) RơMah Phong, 1959, 8years, Plei plok, Phú thiện, Gia lai

35) Kleh, 1955, 9 years, Plei căm bôm, Ia Băng, Đăk Đoa, Gia lai 

36) HLưn, 1958, 11 years, Plei rĩng, Hbáo, Đăk đoa, Gia lai

37) Har, 1954, 11 years, Plei ia ly, Chư Đăng Ya, Chư Păh, Gia lai

38) Ksor Wung, 1968, 10 years, Plei đũp, Hbao, Đăk Đoa, Gia lai

39) Siu Bôch, 1964, 13 years, Plei lao, Nhơn hoà, Chư sê, Gia lai

40) Sui Bop, 1961, 8 years, Plei sua, Ia Ko, Chư sê, Gia lai

41) KPă Hung, 1975, 12 years, Plei tuơh ktu, Glar, Đăk Đoa, Gia lai

42) Nưm, 1981, 12 years, Plei tuoi klah, Glar, Đăk Đoa, Gia lai

43) Siu Hanh, 1984, 12 years, Bon xo ma rưng, Ia Peng, Phú thiện, GL

44) Kpă Dơk, 1960, 8 years, Bon trang, Ia Piar, Phú Thiện, Gia lai

45) Na Y Phe, 1965, 14 years, Plei krông a, Phú Thiện, Gia lai

46) Ksor Suin, 1975, 9 years, Bon Ksing, Ia Piar, Phú Thiện, Gia lai

47) KPă Bih, 1976, 14 years, Plei pang, Ia Glai, Chư sê, Gia lai

48) Siu Nhăm, 1981, 8 years, Plei wel, Ia Ko, Chư sê, Gia lai

49) RơMah Nhang, 1977, 7 years, Plei ring, Hbông, Chư sê, Gia lai

50) Ksor Kla, 1958, 9 years, Bon ama hnoat, Ia Rsiơm Krông Pa, GL

51) Kpă Thil, 1965, 9 years, Pleiho Bi, Ia Tiêm, Chư sê, GL

52) Khe, 1975, 8 years, Plei om, Đăk Tơ Ver, Chư Păh, Gia lai

53) Kpă Anuit, 1968, 8 years, Plei hrai dơng, Nhơn hoà, Chư sê, Gia lai

54) Rơmah Ty, 1958, 8 years, Plei tao Kuh, Dun, Chư sê, Gia lai

55) Rơmah BLor, 1959, 10 years, Plei tao phang, Chư sê, Gia lai

56) Rơlan Hiyt, 1961, 9 years, Pleiko Let, Ia Tiêm, Chư sê, GL

57) Rơlan Thit, 1976, 14 years, Plei tut biơh, Chư sê, Gia lai

58) Đôn Sờn, 1979, 10 years, Pleikdang, Kơ Dang, Đăk Đoa, GL

59) Rơmah HLang, 1968, 7 years, Plei sura, Ia Ko, Chư sê, GL

60) Rơmah Wăe, 1960, 8 years, Plei yit lê, Ia lang, Đưk kơ, GL

61) Ngiang Phit, 1970, 8 years, Plei hra, Ia Ko, Chư sê, GL

62) Rôcom Doanh, 1986, 8 years, Plei kêc cữ, Ia Khưl, Ayun Pa, Gia lai

63) Rơlan Ban, 1981, 8 years, Plei dun beu, Dun, Chư sê, Gia lai

64) Hương, 1980, 7 years, Plei mor, Đăk Tơ Ver, Chư Păh, GL

65) Hưn, 1975, 7 years, Plei Dor, Glar, Đăk Đoa, GL

66) Siu Wiơt, 1972, 8 years, Plei bong phun, Chư Á, Plây ku, GL

67) Gưp, 1959, 5 years, Plei klun, Đăk Krông, Đăk Đoa, GL

68) Kpuih Phe, 1961, 8 years, Plei su be, Ia Ko, Chư sê, GL

69) Ksor Rĩk, 1970, 9 years, Pleibong phun, xã Chư Á, Plêiku, Gia lai

70) Rôcom Mrĩn, 1960, 7 years, Plei khop, Iagsai, Gia lai

71) Rơmah Zit, 1967, 7 years, Plei luh ngõ, Ia Hlốp, Chư sê, Gia lai

72) Ksor Miêr, 1956, 8 years, Bon ama yũ, Chư Rcăm, Krông Pa, Gia lai

73) KPuih Phin, 1978, 9 years, Plei hrê dơng, Nhơn hoà, Chư sê, GL

74) Rơlan Wie, 1960, 7 years, Plei ho bi, Chư Pơng, Chư sê, GL

75) Bưng, 1968, 8 years, Plei bơng, Mor, Ayun, Băng yang, GL

76) Rơlan Mok, 1982, 5 years, Pleikê, TT Cư sê, Gia Lai

77) Y Nưm, 1965, 8 years, Pleiđê dhung, Đăk krông, Đăk Đoa, Gia lai

78) Rlan Blok, 1969, 9 years, Pleitung, CưĂ, Pleiku, GL

79) Rơlan Tip, 1963, 11 years, Pleikluh, Ia Tiêm, Chư sê, GL

80) Ksor Chung, 1964, 15 years, Plei teng Uar, Krông Pa, GL

81) Kpuih Tin, 1966, 13 years, Pleiyrik, Nhơn Hoà, Chư sê GL

Các anh chỉ biết phân biệt, đối xử bằng lòng hận thù. 81 người này đã mang tội gì mà phải giam cầm họ suốt 7 năm tù rồi.  Chẳng lạ gì tội ác của mấy anh, đến như người anh em ruột thịt của các anh, đấy là anh đại úy quân lực Việt Nam Cộng Hòa, anh Nguyễn Hữu Cầu, đã bị các anh giam cầm 36 năm tù rồi, còn chưa được thả mà.  Chưa từng thấy trên thế giới này, người cùng dân tộc, cùng giòng máu mà bị các anh hành hạ như thế, sau tháng 4/75, tức là trong thời hòa bình.

Đừng tưởng rằng, các anh đang cầm quyền rồi muốn làm gì thì làm. Mở miệng ra thì nói "không được xâm phạm vào nội bộ lẫn nhau".  Các anh có ngon thì đóng cửa hết các tòa đại sứ đi, rút đơn khỏi Liên Hiệp Quốc đi.  Các anh còn làm thành viên của LHQ thì phải tuân thủ theo những quy định của LHQ chứ.  Đến giờ phút này, chẳng còn lời lẽ nào để nói đến các anh.  Chỉ biết các anh càng dùng bạo lực, rồi sẽ đến lúc bạo lực hủy diệt các anh, hãy nhìn Osama Bin Laden đi, nhìn Muammar Gadhafi đi, số phận của các anh sẽ như thế đấy.

Ngày 7 tháng 5 năm 2011

Mylinhng@aol.com

http://mylinhng.wordpress.com/

Xin phổ biến tự do

PS: (*0) Các anh = Chế độ, bè lũ Nguyễn Tấn Dũng.

(*1) http://www.cppa-dc.org/id52.html

Quân Sử Việt Nam (Top)