Lịch Sử Của Việt Nam


Liên Minh Dân Chủ Việt Nam
Dân Bản – Tự Do – Độc Lập – Hoà Bình – Trung Lập

________________________________________

liên minh dân chủ việt nam

Emai: thongtinhaingoai.quocnoi@yahoo.com
       
Đề Mục: Cùng Nhau Chuyển Tin Về Quốc Nội

Kính thưa quý đồng hương,

Tất cả người Việt Nam ở hải ngoại chúng ta đều mong muốn có cuộc cách mạng Hoa Lài xảy ra tại Việt Nam. Nhưng bộ máy kềm kẹp của đảng Cộng Sản Việt Nam đang gia tăng mạng lưới kiểm soát thông tin trong nước nhằm bịt tai , bịt mắt dân chúng Việt Nam trước cao trào của các cuộc cách mạng dân chủ đang lan tràn từ Bắc Phi, Trung Đông…. Báo chí, truyền thanh, truyền hình trong nước không thông tin hay thông tin giới hạn, một chiều về cuộc Cách Mạng Hoa Lài ở Tunisia, Cách Mạng Quần Chúng ở Ai Cập, cuộc nổi dậy ở Lybia, Yemen..v.v… điển hình qua nghị định số 02/2011NĐ của Thủ Tướng CSVN vừa ký ban hành, đưa ra qui định xử phạt hành chánh từ 5 triệu đến 45 triệu đồng nhằm mục đích răn đe báo chí trong việc thông tin.

Để người dân trong nước nhận được tin tức trung thực đã và đang xảy ra trong thời gian qua, làm sụp đổ và rung chuyển các chế độ độc tài trên thế giới; tạo điều kiện cho “ Sức Mạnh của Dân Chúng” bộc phát ở Việt Nam. Chúng tôi xin đề nghị Cộng Đồng Việt Nam Hải Ngoại chúng ta cùng nhau phát động phong trào chuyển tin về quốc nội qua tất cả mọi phương tiện: Điện Thoại, Cellular Phone, Internet (Email, Facebook, Twitter,Youtube…).

Chúng tôi xin đề nghị:

1 -  Mỗi người Việt Nam ở hải ngoại dùng  mọi phương tiện hữu hiệu mình có được: như điện thoại, internet… liên lạc về thân nhân, bà con, bằng hữu ở trong nước và xin bỏ ra vài phút phổ biến tin tức làn sóng cách mạng đang xảy ra trên thế giới (bảng mẫu đính kèm), để người dân trong nước nắm vững những tin tức lạc quan về các cuộc cách mạng quần chúng và sự sụp đổ của các chế độ độc tài ở Tunisia, Ai Cập và đang xảy ra tại Lybia…Bà con trong nước sẽ truyền miệng nhanh chóng khắp nước, hình thức tuyên truyền rĩ tai này nhà cầm quyền CSVN không thể ngăn chặn được.  Khi nhân dân Việt Nam, nhứt là thành phần trẻ, thanh niên, sinh viên,  học sinh có thông tin đầy đủ: “Sức Mạnh của Dân Chúng” sẽ gia tăng cực độ, từ đó nhu cầu cho MỘT CUỘC CÁCH MẠNG DÂN CHỦ sẽ bùng phát dễ dàng.

2 - Để giảm thiểu sự ngông cuồng, tàn ác của bọn cầm quyền CSVN, xin bà con trong nước thu thập và thông báo ra hải ngoại tất cả tên họ, chức vụ của những cán bộ CSVN từ Phường, Xã, Huyện, Tỉnh cho tới Trung Ương. Những người có khả năng sẽ  ra lịnh hay thi hành lịnh đàn áp, bạo hành những người dân biểu tình trong tương lai. Những nhân vật nầy nếu họ nhúng tay vào tội ác, bảo đảm họ sẽ phải bị trừng phạt cho những hành động tàn ác của họ: Quốc tế sẽ phong tỏa tài sản của họ ký thác trong ngân hàng và chịu sự trừng phạt trước pháp luật Việt Nam trong tương lai và trước Toà Án Tội Ác Quốc Tế.

Xin quí đồng hương,  các tổ chức chính trị, tôn giáo, quân đội, thanh niên, sinh viên, xã hội, giáo dục, truyền thông góp sức, hưởng ứng tích cực công tác chung nầy để giúp cho “Sức Mạnh Của Dân Chúng” tại Việt Nam trổi dậy đúng thời điểm của làn sóng Cách Mạng Dân Chủ đang làn tràn khắp nơi trên thế giới. Được như vậy, chúng ta tin tưởng Cuộc Cách Mạng Dân Chủ tại Việt Nam nhất định phải thành công.

Xin chân thành cảm tạ sự đóng góp thiết thực của quí vi,

Liên Minh Dân Chủ Việt Nam

 

 

 

Quân Sử Việt Nam (Top)