Lịch Sử Của Việt Nam

Đáp Lời Linh Mục Nguyễn văn Lý - Quốc Nội phổ biến - Cẩm Nang Yêu Nước:  Sáu Bước Tự Phát -

Cẩm nang yêu nước đã xuất hiện ở Sài Gòn và một số thành phố miền Tây Nam

Tin Việt Nam (đầu tháng 1-2011): Cẩm Nang Yêu Nước với sáu bước tự phát đã bắt đầu xuất hiện tại Sài Gòn và một số thành phố miền Tây Nam phần trong mấy ngày vừa qua. Người ta ghi nhận Cẩm nang được in lớn gắn trên tường, trên những gốc cây. Cẩm Nang khổ nhỏ được để nhiều bản cạnh những điện thoại công cộng và những nơi công chúng lui tới nhiều để những ai quan tâm có thể lấy một hay nhiều bản. Nội dung và cách trình bầy, ấn loát của Cẩm Nang đều giống nhau ở mọi nơi xuất hiện. Điều này chứng tỏ Cẩm nang được soạn thảo và phổ biến do cùng một tổ chức ở trong nước.

Theo một nguồn tin đáng tin cậy, Cẩm Nang này sẽ được phổ biến trên khắp lãnh thổ Việt Nam, từ Nam ra Bắc, từ thành thị đến nông thôn. Dĩ nhiên công an sẽ tìm mọi cách hủy, xé và rình bắt những người phổ biến, nhưng không vì thế mà việc phổ biến Cẩm Nang sẽ bị ngừng trệ. Việc phổ biến Cẩm nang in chỉ ngừng khi tổ chức chủ xướng Cẩm Nang nghĩ rằng nhiều thành phần dân chúng đã thuộc lòng những lời kêu gọi ngắn và giản dị này.
 
Nội dung Cẩm Nang là lời kêu gọi từng người dân Việt Nam tự ý thực hiện một số hành động giản dị, cụ thể để góp phần vào việc thay thế chế độ độc tài cộng sản phi nhân, chà đạp nhân quyền bằng chế độ dân chủ, nhân bản, coi trọng nhân quyền để cứu nguy Tổ Quốc.
 
Để dễ nhớ, Cẩm Nang chỉ gồm 6 điều, mỗi điều bắt đầu bằng một mẫu tự A, B, C, D, Đ và E, dễ dàng học thuộc lòng để có thể truyền miệng cho người khác. Làm vậy cũng tránh rủi ro bị an ninh cộng sản khám phá và truy tố với bằng cớ.

 

cẩm nang yêu nước

lịch sử việt nam

Kính gửi Những Người Yêu Nước Quốc Nội,

Cẩm Nang Yêu Nước với 6 bước tự phát là ý kiến đúc kết của nhiều anh chị em đấu tranh dân chủ trong nước, trước tình hình khẩn trương của đất nước hiện nay.

Xin mọi người ủng hộ và tiếp tay để Cẩm Nang này đến với mọi tầng lớp dân chúng, bằng cách:

1) Truyền miệng, rỉ tai nội dung Cẩm Nang này,
2) In và phổ biến Cẩm Nang dưới dạng tờ rơi hay truyền đơn,
3) Dán Cẩm Nang này khắp nơi,
4) Chụp hình những tờ Cẩm Nang đã được dán và phổ biến trên mạng.

Xin mọi người tích cực hưởng ứng để chuẩn bị cho NGÀY HỘI LỚN TOÀN DÂN!

Chào thành công!

Nguyễn Chính Kết

Quân Sử Việt Nam (Top)