Lịch Sử Của Việt Nam

Nghi Vấn Cái Chết Của

Tướng Nguyễn Văn Hiếu

Tôi viết bài "Chuyện Kể Người Lính VNCH" năm 2006, kể chuyện về bức thư cam kết của TT Nixon với TT Thiệu, tuy nhiên còn nhiều chuyện khác tôi không muốn nói đến. Nhân dịp nói chuyện trong điện thoại với một niên đệ thuộc TVBQGVN, mới thấy vị nầy quá thông minh và có kiến thức, nên tôi nghĩ phải viết cho các sử gia, chiến lược gia, và trí thức thu thập dữ kiện và đánh giá.

Tướng Hiếu đã tâm sự với tôi trong năm 1974, chỉ cần tung tin ra Quốc Hội HK và biết thế "Trì Hoãn Chiến" bằng cách thiết lập bang giao với Trung cộng là tạm cứu được VNCH. Tôi đâm nghi ngờ về việc bang giao với Trung cộng, bởi vì tôi nghĩ Trung cộng đứng đàng sau CSVN để xâm lăng VNCH. Ông trả lời nhỏ nhẹ, chính sách Trung cộng là chia để trị; họ không muốn VN thống nhất. Vì vậy chúng ta phải thiết lập ngoại giao với Trung cộng và cả HK để cầm chân Trung cộng xâm chiếm nước ta; đây chỉ là kế trì hoãn chiến lúc nầy. Thú thật tôi vẫn không tin quan điểm chiến lược quốc gia của Tướng Hiếu lúc bấy giờ.

Cách đây khoảng hai thập niên, nhân đọc cuốn hồi ký của Hoàng Văn Hoan, và sách " Sự Thật Về Quan Hệ Việt Nam-Trung Quốc Trong 30 Năm Qua", tôi mới cảm phục khả năng chiến lược cứu nước của một vị tướng tài ba, Thiếu Tướng Nguyễn Văn Hiếu.

Hoàng Văn Hoan là ai? Là đảng viên thâm niên của ĐCSVN, Phó Chủ tịch Quốc hội CSVN, và là tên tử hình khiếm diện của chế độ CSVN và cũng không phải là người bạn của những người quốc gia.

Chính Lê Duẫn, Nông Đức Mạnh và rất nhiều đảng viên ĐCSVN đã không hiểu dã tâm của Trung cộng, nghe lời Liên Sô xúi dục chiếm gấp miền Nam, để họ sử dụng Vịnh Cam Ranh. Chính những tên côn đồ CSVN đã bỏ tù Quân Cán miền Nam, thách thức Trung cộng nên mới có cuộc chiến Việt- Trung; hậu quả là VN phải bị mất lãnh thổ và quân đội nhân dân bị đem nướng một cách ác độc vì chính sách sai lầm của ĐCSVN lúc bấy giờ.

Một vị thân hữu cũng đã có ý kiến hữu lý về giả thuyết bọn tham nhũng thuộc phe TT Nguyễn Văn Thiệu ám sát. Ông ấy không đồng tâm với giả thuyết nầy vì thời điểm của vụ mưu sát Tướng Hiếu, ngày 8/04/1975, tức là chỉ còn 22 ngày nữa là bị mất nước, thì còn ai mà nghĩ đến chuyện ám sát. Chính vị thân hữu nầy đã nhận xét, Tướng Hiếu sinh tại Trung Hoa, nói tiếng Tàu lưu loát, nên có thể Tướng Hiếu đã có kế hoạch sử dụng Trung cộng cho kế trì hoãn chiến, để tạm thời cứu quốc tại thời điểm ấy. Vì vậy chính CSVN là kẻ ám sát Tướng Hiếu.

Tôi đồng tâm với vị ấy, căn cứ vào hai cuốn sách mà tôi đã đọc cũng như những phân tích hữu lý của vị nầy.

Liên quan đến giả thuyết bang giao với Trung Cộng, Phan Nhật Nam cũng đã nói tới trong buổi ra mắt sách Tướng Hiếu tại Little Saigon vào tháng 5 năm 2005.

Anh ta phát biểu cuối bài như sau:

Ðể kiên định cho luận cứ kể trên, chúng tôi có thể nại đến những yếu tố khách quan, cụ thể đã được chứng thực trong những ngày đen tối của Miền Nam vào tháng Tư ba-mươi năm trước. Yếu tố đấy là: Nếu như Thiếu Tướng Nguyễn văn Hiếu không bị bức tử thì chắc rằng sau khi ông Nguyễn Văn Thiệu từ chức tổng thống - Tổng Thống Trần Văn Hương ắt hẳn sẽ chọn Thiếu Tướng Nguyễn Văn Hiếu để giao nhiệm vụ Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa - Ðiều nầy không phải là một giả thiết vì mặt trận chính trị lúc ấy đã lộ ra một giải pháp với Pháp và Trung Cộng (Những nhân tố chính của Hiệp Ðịnh Genève 1954) với những thành phần thân Pháp như Cựu Thủ Tướng Trần Văn Hữu; thân Trung Cộng như các thành viên của Chủ Tịch Ðoàn Mặt Trận Giải Phóng với Nguyễn Hữu Thọ được nhà nước Trung Cộng giới thiệu như là Quốc Trưởng Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam trước nhân dân, chính phủ của các nước Á Phi suốt trong giai đoạn trước sau khi Hiệp Ðịnh Paris được ký kết (27/1/1973). Giải pháp chính trị nầy hoàn toàn không phải là chiều hướng của Hà Nội và lẽ tất nhiên cũng không phải của chính phủ Mỹ vì... Chiều hướng “chính trị” duy nhất mà chúng ta có thể nghĩ tới (để giải quyết tình hình Việt Nam tại thời điểm 4/1975 -pnn) là tiếp cận với Mạc tư Khoa (Kissinger ibid p 542). Và nếu như Thiếu Tướng Nguyễn Văn Hiếu là Tổng Tham Mưu Trưởng thì chắc rằng tình hình quân sự sẽ tiến triển theo một chiều hướng khác, dẫn đến một hệ quả chính trị khác - Nhưng chí ít những nhân sự tên gọi Nguyễn Văn Thiệu, Trần Thiện Khiêm không thể bình an ra khỏi nước cho dù Tòa Ðại Sứ Mỹ có bảo trợ an ninh đến tối đa. Vì lý do nầy: Người Trung Chính Nguyễn Văn Hiếu không thể tồn tại được.

Ðể kết thúc, chúng tôi có thể nhắc lại những yếu tố: Người vốn sinh trưởng ở Tiên Sinh, Thượng Hải, sống trong một tô giới Pháp, khi về Việt Nam (năm 1949) nói tiếng Việt có âm Pháp Ngữ; cựu sinh viên Ðại Học Aurore; sau khi tốt nghiệp Trường Ðà Lạt, Trung Úy Nguyễn Văn Hiếu làm việc nơi Văn Phòng Tham Mưu Trưởng Trần Văn Ðôn (một người xuất thân trường quân sự Pháp). Và thân sinh, Cụ Nguyễn văn Hướng là Giám Ðốc Công An Bắc Việt thời trước 1954 - Những yếu tố nầy chắc chắn không phải là những điều chính phủ, tòa Ðại Sứ Pháp ở Sài Gòn không quan tâm với sự biệt đãi, đánh giá cao. Thiếu Tướng Nguyễn Văn Hiếu khi phỏng vấn các Hoa Kiều liên quan đến Quỹ Tiết Kiệm Quân Ðội đã dùng trực tiếp tiếng Hoa.

Ngoài ra, cũng liên quan tới vụ bang giao với Trung Cộng thì Phạm Lê Hiệp, con Tướng Phạm Văn Đổng, lại quy việc ám sát vào Tướng Trần Thiện Khiêm:

Ông Vanuxem thì khuyên nên thoả-hiệp với Pháp. Cùng lúc ấy, các đại-sứ VNCH tại Âu Châu và Á Châu đều được điệp-viên Trung-Cộng tiếp-xúc đề-nghị VNCH thoả-hiệp ngoại-giao với Bắc Kinh. Nếu ông Thiệu đồng-ý, Trung-Cộng sẽ cúp viện-trợ và cắt ống tiếp-liệu của Bắc Việt (khoảng 5000km ống dẫn dầu đến tận Lộc Ninh).

(...)

Ông Thiệu cũng có thể xin Trung Cộng can-thiệp sau khi đặt quan-hệ ngoại-giao . Nếu được như vậy, chắc chắn ông Thiệu sẽ còn giữ được chức mình vài năm nữa. Đó là điều mà TT Khiêm không muốn. Do đó, Tướng Hiếu với kế-hoạch tổng phản-công tại vùng III phải bị giết. Ai ra lệnh giết? Có thể là TT Khiêm (rất thân Mỹ) chăng?"

Tóm lại Tướng Hiếu có thể bị ám sát bởi CIA do chủ xướng tìm kiếm bức thư cam kết của Nixon (xem Một Ít Dữ Kiện Lịch Sử VN) hay CSVN do kế hoạch trì hoãn chiến của Tướng Hiếu.

Trần Văn Thưởng
Ngày 13/07/2010

 

Quân Sử Việt Nam (Top)