Lịch Sử Của Việt Nam

Các Lần Bầu Cử Thời Việt Nam Cộng Hòa

1, 2

               Kết quả : 06 liên danh sau đây đã trúng cử:

1.Liên danh Nông Công Binh-Quân đội- (Trần Văn Đôn, Tôn Thất Đính, Trần Điền, Phạm Nam Trường, Ksorot, Thái Lăng Nghiêm, Hồng Sơn Đông, Trịnh Quang Quỹ, Lê Văn Thinh, Đặng Văn Sung).

2.Liên danh Công Ích Và Công Bình Xã Hội-Công Giáo- (Nguyễn Văn Huyền, Mai Văn Hàm, Trần Hữu Phương, Lê Phát Đạt, Vũ Minh Trân, Nguyẽn Tư Bân, Lâm Hạp, Lâm Văn On, Lê Văn Thông, Nguyễn Huy Chiểu ).

3.Liên danh Đại Đoàn Kết-Công Giáo-(Nguyễn Gia Hiến, Phạm Văn Triển, Hoàng Kim Quy, Lê văn Đồng, Trần Văn Quá, Vũ Ngọc Ánh, Nguyễn Hữu Tiến, Bùi Văn Giải, Đỗ Quang Giai, Trần Ngọc Nhuận ).

4.Liên danh Trời Việt-Công Giáo- (Huỳnh văn Cao, Phạm Văn Ba, bà Nguyễn Phước Đại, Nguyễn Mạnh Bảo, Nguyễn Văn Chuân, Lê Tấn Bửu, Trương Tiến Đạt, Hoàng Đạo Thế Phiệt, Trần Cảnh, Vòng A Sáng ).

5.Liên danh Bông Lúa-Ðại Việt và Cao Ðài-( Nguyễn Ngọc Kỷ, Hoàng Xuân Tửu, Nguyễn Văn Kỷ Cương, Trần Thế Minh, Nguyễn Văn Ngải, Phạm Nam Sách, Võ Văn Truyện, Mai Đức Thiệp, Nguyễn Văn Mân, Tôn Thất Uẩn)

6.Liên danh Đoàn Kết Để Tiến Bộ-Công Giáo- (Trần Văn Lắm, Trần Trung Dung, Trần Chánh Thành, bà Nguyễn Thị Thơ, Phạm Như Phiên, Nguyễn Phượng Yêm, Đoàn văn Cừu, Trần Ngọc Oành, Đào Đăng Vỹ, Nguyễn Văn Chức). 

BẦU CỬ BÁN PHẦN THƯỢNG NGHỊ VIỆN NGÀY 30-8-1970:


Thứ tự

Dấu hiệu

Thụ ủy

Liên danh 1

Mặt trời 

 Huỳnh Văn Cao

Liên danh 2

Kỳ lân

 

Liên danh 3

Bông huệ

Nguyễn Văn Huyền

Liên danh 4

Cấp tiến

Nguyễn Ngọc Huy

Liên danh 5

Cá nước

Nguyễn Cao Hách

Liên danh 6

Gà gáy sáng

Phan Bá Cầm ( Vương Kim)

Liên danh 7

Mẹ bồng con

Trương Công Cừu

Liên danh 8

Sao sáng

Nguyễn Gia Hiến

Liên danh 9

Cái nhà

Trương Vĩnh Lễ

Liên danh 10

Một bông sen

 

Liên danh 11

Hai bông sen

 

Liên danh 12

Lư đồng

Bà Nguyễn Phước Đại

Liên danh 13

Chim bồ câu

Nguyễn Văn Lai

Liên danh 14

Ba bông sen

Vũ Văn Mẫu

Liên danh 15

 

 

Liên danh 16

Ba cây thông

Nguyễn Tiến Hỹ

          Kết quả: 03 liên danh đắc cử Hoa Sen, Mặt Trời và Bông Huệ.

BẦU CỬ BÁN PHẦN THƯỢNG NGHỊ VIỆN NGÀY 6-1973:

Thứ tự

Dấu hiệu

Thụ ủy

Liên danh 1

 

 

Liên danh 2

 

 

Liên danh 3

 

 

Liên danh 4

Dân tộc Tự quyết - Nông dân Cày ruộng

 

Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc biên soạn.

1, 2

 

Quân Sử Việt Nam (Top)