Lịch Sử Của Việt Nam

Các Lần Bầu Cử Thời Việt Nam Cộng Hòa

1, 2

 BẦU CỬ TỔNG THỐNG (nhiệm kỳ 1961 – 1966 ):

Liên Danh - Khóm trúc - Ngô Đình Diệm - Nguyễn Ngọc Thơ (đắc cử)

Liên Danh - Con trâu - Nguyễn Đình Quát - Nguyễn Thành Phương

Liên Danh - Bông sen - Hồ Nhật Tân - Nguyễn Thế Truyền. 

BẦU CỬ TỔNG THỐNG (nhiệm kỳ 1967 – 1971 ):

Thứ tự

Dấu hiệu

Tổng thống – Phó Tổng thống

Liên danh 1

Trâu Cầy

Phan Khắc Sữu – Phan Quang Đán

Liên danh 2

Bông Lúa

Hà Thúc Ký - Nguyễn Văn Định

Liên danh 3

Căn Nhà Bình Dân

Hoàng Cơ Bình–Lưu Quang Khình

Liên danh 4

Bồ câu trắng

Trương Đình Dzu - Trần Văn Chiêu

Liên danh 5

Người gieo mạ

Trần Văn Hương – Mai Thọ Truyền

Liên danh 6

Hoa Lư

Phạm Huy Cơ – Lý Quốc Sĩnh

Liên danh 7

Cái Lư Hương

Trần Văn Lý – Huỳnh Công Đương

Liên danh 8

Ngôi Sao trắng

Nguyễn Hòa Hiệp – Nguyễn ThếTruyền

Liên danh 9

Bản đồ VN

Nguyễn Văn Thiệu - Nguyễn Cao Kỳ

Liên danh 10

Bó Đuốc

Vũ Hồng Khanh – Dương Trung Đồng

Liên danh 11

Con Trâu

Nguyễn Đình Quát - Trần Cửu Chấn

 Kết quả: Ngày 03-9-1967 Liên danh Bản đồ VN đắc cử với 1.649.562 phiếu/4.868.266 khoảng 35%.

BẦU CỬ TỔNG THỐNG (nhiệm kỳ 1971 - 1975):

1- Liên danh Bản đồ Việt Nam : Nguyễn Văn Thiệu - Trần Văn Hương.
2- Liên danh.......: Nguyễn Cao Kỳ - Trương Vĩnh Lễ (rút).
3- Liên danh........: Dương Văn Minh - Hồ Văn Minh (rút).
4- Liên danh........: Trần Tâm - Huỳnh Văn Nhiệm (rút).
5- Liên danh........: Nguyễn Thành Nam (Đạo Dừa) - Bà Huỳnh Thị Ứng (rút)

BẦU CỬ THƯỢNG NGHỊ  VIỆN NGÀY 03-9-1967:

Thứ tự

Danh Hiệu

Dấu hiệu

Thụ ủy

Liên danh

Trời Việt

Mặt trời 

Huỳnh Văn Cao

Liên danh

 

Trái tim

 

Liên danh

 

Bó đuốc

 

Liên danh

Đoàn Kết Để Tiến Bộ

Bạch tượng

Trần Văn Lắm

Liên danh

Nông Công Binh

Trâu đen-Sao trắng 

Trần Văn Đôn

Liên danh

Ký giả

Cây Viết

 

Liên danh

 

Bông lúa

Nguyễn Ngọc Kỷ

Liên danh

 

Hoa sen

 

Liên danh

 

Hai bông sen

 

Liên danh

Công Ích Và Công Bình XH

Ba Bông huệ

Nguyễn Văn Huyền

Liên danh

 

Lư Đồng Hoa Sen

 

Liên danh

 

Hai bó đuốc

 

Liên danh

 

Cung tên

 

Liên danh

 

Người gieo mạ

Nguyễn Văn Trường

Liên danh

 

Người gieo mạ

Nguyễn Khắc Thành

Liên danh

Hòa Bình Ấm No

Cây đèn cầy

Bà Trần Văn Văn

Liên danh

Dân tự tiến

Tay nắm tay

Nguyễn Tiến Hỷ

Liên danh

Bảo An

Một Cây Dừa

 

Liên danh

Chính Nghĩa

Hai cây dừa

 

Liên danh

Vì Nước

Ba cây dừa 

 

Liên danh

Tiến bộ

Hoa sen khói lửa

 

Liên danh

Thành tín

Chìa Khóa

 

Liên danh

Thế hệ mới

Cái Cày-Cây Súng

 

Liên danh

Tổ Quốc

Nhà Việt Nam

 

Liên danh

Học Đường

Sư Tử quyển sách

 

Liên danh

Thẳng Tiến

Thuyền Buồm

 

Liên danh

An Cư Lạc Nghiệp I

Bồ câu trắng

Nguyễn Ngọc Tân

Liên danh

An Cư Lạc Nghiệp II

Bồ câu trắng

Huỳnh Văn Tồn

Liên danh

An Cư Lạc Nghiệp III

Bồ câu trắng

Nguyễn Ngọc Huy

Liên danh

Phụng sự Xã hội

Cây Bồ Ðề

Sơn Thái Nguyên

Liên danh

Hòa Bình Thịnh Vượng

 

Nguyễn Văn Tường

Liên danh

Ðại Ðoàn Kết

Sao Sáng

Nguyễn Gia Hiến

Liên danh

Ngựa phi

Con Ngựa

 

Liên danh

 

Chuông Đồng

 

Liên danh

Thiên hạ thái bình

 

Trương Lương Thiện

Liên danh

Dân chủ

Trâu Cày

 

Liên danh

 

 

Nguyễn Văn Ơn

Liên danh

 

 

Nghiêm Xuân Thiện

Liên danh

 

 

Hồ Văn Châm

Liên danh

Tre già măng mọc

Măng Tre

 

Liên danh

Việt Nam!Việt Nam!

Cá Nước

Nguyễn Cao Hách

Liên danh

Rồng lên lúa chín

Con Rồng

 

Liên danh

 

Bánh xe-Bông lúa

Nguyễn Văn Cử

Liên danh

 

 

 

Liên danh

 

 

 

Liên danh

 

 

 

Liên danh

 

 

 

Liên danh

 

 

 

Liên danh

 

 

 

Liên danh

 

 

 

1, 2

               Kết quả : 06 liên danh sau đây đã trúng cử:

1.Liên danh Nông Công Binh-Quân đội- (Trần Văn Đôn, Tôn Thất Đính, Trần Điền, Phạm Nam Trường, Ksorot, Thái Lăng Nghiêm, Hồng Sơn Đông, Trịnh Quang Quỹ, Lê Văn Thinh, Đặng Văn Sung).

2.Liên danh Công Ích Và Công Bình Xã Hội-Công Giáo- (Nguyễn Văn Huyền, Mai Văn Hàm, Trần Hữu Phương, Lê Phát Đạt, Vũ Minh Trân, Nguyẽn Tư Bân, Lâm Hạp, Lâm Văn On, Lê Văn Thông, Nguyễn Huy Chiểu ).

3.Liên danh Đại Đoàn Kết-Công Giáo-(Nguyễn Gia Hiến, Phạm Văn Triển, Hoàng Kim Quy, Lê văn Đồng, Trần Văn Quá, Vũ Ngọc Ánh, Nguyễn Hữu Tiến, Bùi Văn Giải, Đỗ Quang Giai, Trần Ngọc Nhuận ).

4.Liên danh Trời Việt-Công Giáo- (Huỳnh văn Cao, Phạm Văn Ba, bà Nguyễn Phước Đại, Nguyễn Mạnh Bảo, Nguyễn Văn Chuân, Lê Tấn Bửu, Trương Tiến Đạt, Hoàng Đạo Thế Phiệt, Trần Cảnh, Vòng A Sáng ).

5.Liên danh Bông Lúa-Ðại Việt và Cao Ðài-( Nguyễn Ngọc Kỷ, Hoàng Xuân Tửu, Nguyễn Văn Kỷ Cương, Trần Thế Minh, Nguyễn Văn Ngải, Phạm Nam Sách, Võ Văn Truyện, Mai Đức Thiệp, Nguyễn Văn Mân, Tôn Thất Uẩn)

6.Liên danh Đoàn Kết Để Tiến Bộ-Công Giáo- (Trần Văn Lắm, Trần Trung Dung, Trần Chánh Thành, bà Nguyễn Thị Thơ, Phạm Như Phiên, Nguyễn Phượng Yêm, Đoàn văn Cừu, Trần Ngọc Oành, Đào Đăng Vỹ, Nguyễn Văn Chức). 

BẦU CỬ BÁN PHẦN THƯỢNG NGHỊ VIỆN NGÀY 30-8-1970:


Thứ tự

Dấu hiệu

Thụ ủy

Liên danh 1

Mặt trời 

 Huỳnh Văn Cao

Liên danh 2

Kỳ lân

 

Liên danh 3

Bông huệ

Nguyễn Văn Huyền

Liên danh 4

Cấp tiến

Nguyễn Ngọc Huy

Liên danh 5

Cá nước

Nguyễn Cao Hách

Liên danh 6

Gà gáy sáng

Phan Bá Cầm ( Vương Kim)

Liên danh 7

Mẹ bồng con

Trương Công Cừu

Liên danh 8

Sao sáng

Nguyễn Gia Hiến

Liên danh 9

Cái nhà

Trương Vĩnh Lễ

Liên danh 10

Một bông sen

 

Liên danh 11

Hai bông sen

 

Liên danh 12

Lư đồng

Bà Nguyễn Phước Đại

Liên danh 13

Chim bồ câu

Nguyễn Văn Lai

Liên danh 14

Ba bông sen

Vũ Văn Mẫu

Liên danh 15

 

 

Liên danh 16

Ba cây thông

Nguyễn Tiến Hỹ

          Kết quả: 03 liên danh đắc cử Hoa Sen, Mặt Trời và Bông Huệ.

BẦU CỬ BÁN PHẦN THƯỢNG NGHỊ VIỆN NGÀY 6-1973:

Thứ tự

Dấu hiệu

Thụ ủy

Liên danh 1

 

 

Liên danh 2

 

 

Liên danh 3

 

 

Liên danh 4

Dân tộc Tự quyết - Nông dân Cày ruộng

 

Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc biên soạn.

1, 2

Quân Sử Việt Nam (Top)