Lịch Sử Của Việt Nam

Bao Giờ Việt Nam Có Tự Do ?

1, 2, 3, 4

Nguyễn Quang Duy

...

Cẩm nang đã được các bạn trẻ phổ biến hướng đến “Mùa Hội Lớn TOÀN DÂN CỨU NƯỚC!” là ngày toàn dân vùng lên lật đổ bạo quyền. Dấu hiệu của thanh niên sinh viên nhập cuộc là một dấu hiệu ngày tòan dân vùng dậy đã gần kề. (Xin xem một số hình ảnh về cuộc phát động Cẩm nang Yêu Nước)

Tại sao Việt Nam chưa có tự do ?

Một bạn đọc đóng góp người viết khi phân tích và dự trù nên cố gắng tìm biết ta biết địch một cách khoa học. Bạn đọc này cho biết: theo cơ quan nghiên cứu khoa học địa chính trị của Pháp thì đại để có 5 lý do sau đây khiến chế độ Hà nội không tự nó sụp đổ:

1) Hà Nội là một bộ phận của khối Cộng sản Á Châu dưới sự thống lĩnh của Trung cộng, cho nên có chỗ dựa chiến lược; chỉ có thể sụp đổ cùng Trung cộng; nhưng Trung cộng đang thay đổi và là một khối lớn cho nên chưa hẳn sẽ sụp đổ trong 20 năm tới;

2) Mỹ và đồng minh, kể cả Nhật, Liên Âu, Ấn độ, Nga... cần có một Việt Nam phát triển và ổn định trong chiến lược kiềm chế Trung cộng;

3) chế độ Hà Nội biết thay đổi vừa đủ để tồn tại; chớ nên coi thường. Việt Nam có tốc độ phát triển khả quan, chỉ thua Trung cộng cho nên dân chúng chưa quá đói khổ để dám đứng dậy làm cách mạng;

4) chế độ công an trị của Hà Nội rất tinh vi; tàn bạo khiến cho đại đa số dân chúng còn lo sợ; và

5) hiện tại chưa thấy có một tổ chức đối lập xứng đáng và vững vàng.

Các lý do trên hết sức khoa học, một số điểm đã được thảo luận trong bài. Tuy nhiên dù khoa học cách mấy cùng khó có ai đóan ra việc các chế độ độc tài tại Tunisia, Ai Cập… đã nhanh chóng sụp đổ khi quần chúng tự đứng lên làm cách mạng.

Trong trường hợp Việt Nam một cuộc cách mạng cũng sẽ chỉ xảy ra khi đồng bào chúng ta, đồng lòng, đồng tâm đóng góp công của, tài lực, trí dũng để cùng đứng dậy cùng hưởng Tự Do. Đến đây mỗi chúng ta xin tự hỏi sẽ đóng góp được gì để rút ngắn và đẩy mạnh ngày Toàn Dân Nổi Dậy lật đổ bạo quyền cộng sản xây dựng một Việt Nam Dân Chủ Tự Do.

Nguyễn Quang Duy
Melbourne, Úc Đại Lợi
9/2/2011

cẩm nang yêu nước

 

 

 

 

1, 2, 3, 4

 

 

Quân Sử Việt Nam (Top)