Lịch Sử Của Việt Nam

 

Bảng Lên Tiếng của Đảng Vì Dân Việt Nam
v/v: Ts. Cù Huy Hà Vũ xứng đáng là một người lãnh đạo

Vào ngày 4/4/211, toà án nhân dân Hà Hội đã buộc Ts. Cù Huy Hà Vũ tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo điều 88 Bộ luật hình sự và kết án Ông: 7 năm tù giam cộng 3 năm quản chế.

Đảng Vì Dân Việt Nam nhận định rằng: Lời kết tội và bản án đối với Ts. Cù Huy Hà Vũ là một hành động vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.

Ts. Cù Huy Hà Vũ đã thể hiện một cách rõ ràng lập trường, quan điểm và đường lối đấu tranh quyết liệt của Ông kể từ năm 2006 bằng các phương thức ôn hoà, hợp hiến.

Trong hơn 5 năm qua, Ts. Cù Huy Hà Vũ đã liên tục:

1.    Tích cực phản ảnh thực trạng của Việt Nam qua những bài viết, lời tuyên bố và đề nghị đầy tính sáng tạo, dũng cảm;

2.    Giúp giải toả một cách sâu rộng tình trạng ngăn cách, hoang mang, nghi ngờ của dư luận đối với những người đấu tranh dân chủ vốn có xuất xứ hay quá trình liên hệ với chế độ Cộng sản Việt Nam;

3.    Tạo nên được một phong trào đấu tranh dũng mãnh của thành phần trí thức và quần chúng đối với chế độ độc tài toàn trị đương quyền ở nước ta.

Theo nhận định của Đảng Vì Dân Việt Nam, Ts. Cù Huy Hà Vũ đã vạch trần được thực trạng đất nước một cách sâu rộng, lên tiếng tố cáo trình trạng độc tài, tham ô, bất công một cách can đảm, và phản biện với phiên toà độc tài một cách sáng suốt, anh hùng.

Đặc biệt, trong suốt quá trình diễn tiến của vụ án, Ông đã kiên cường đối đầu với thái độ trù dập thô bạo của nhà cầm quyền và tuyệt đối không có lời nhận tội hay xin khoan hồng.

Với tinh thần và bản lãnh đó, Đảng Vì Dân Việt Nam hoan nghênh tinh thần đấu tranh quyết liệt của Ts. Cù Huy Hà Vũ và nhận định rằng: Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ là một nhà dân chủ anh hùng ở hiện tại, và xứng đáng là một người lãnh đạo đất nước trong tương lai.

Trân trọng lên tiếng,

Ngày 04 tháng 04 năm 2011

TM. VPLL Đảng Vì Dân Việt Nam

Nguyễn Công Bằng (Tổng Thư Ký)

 

Quân Sử Việt Nam (Top)