Lịch Sử Của Việt Nam

Tập truyện Hồi ký
:  Người mẹ say…

11:30 am   Huỳnh-Mai.St:8872
October.27/2010 Bh.Dạ Lệ Huỳnh

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Dạ Lệ Huỳnh
Cựu Đại úy Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa
Đơn vị sau cùng: Bộ Tổng Tham Mưu/QL.VNCH/TCQH
2 năm rưỡi tù Cộng sản.

...

Tôi không trách được mẹ tôi thường say rượu…vì trước kia. Mỗi lần ra qua đánh trận tôi thường hay uống rượu với anh em lính tráng để không thấy buồn khi mình phải chiến đấu sống còn cho Tự-Do miền Nam thì ngày nay mẹ tôi có quyền say để tỉnh thức nhận thấy con bà hành động đúng Tự-Do nhân bản của người lính chiếnVNCH. Thể hiện tinh thần quốc gia dân tộc. Mẹ cứ say…để thấy mình thức tỉnh hơn những người còn say men chiến thắng Tự-Do Miền Nam nầy?...

 “Túy ngọa sa trường quân mạc vấn,
Cỗ lai chinh chiến kỷ nhân hồi”

Thành. Anh cụt chân thì còn tay. Hãy lê đời tàn theo mẹ thay tôi, anh hãy uống để thấy ta là một “Chiến Sĩ Say…”

Chiến Sĩ Say…

Huỳnh-Mai.st.8872
Bh.Dạ Lệ Huỳnh

Ảo thực đôi bờ ranh giới chiến tranh,
Dân tình nước Việt kiếp sống mong manh,
Chiến sĩ vì đời Tự-Do…chiến đấu…
Sống chết tình vờ…ảo ảnh cơn say?

xox

Chiến sĩ có say… chiến đấu mới thực?
Trọn tình non nước…vẹn nghĩa Tự-Do,
Vì say đâu biết…đời là phản bội?
Sau lưng Chiến Sĩ…đau thương ngút ngàn,

Xox

Qua cơn say thấy đời là cõi thực…
Có Tự-Do mới biết được… mình say,
Mất Tự-Do rồi…vì ai mà chiến đấu,
Quê hương còn trong giấc ngủ…mê say?

Xox

Rượu nầy ta uống dưới cờ lâm chiến…
Cho thật say…không gớm máu quân thù,
Máu loang đổ thấy lòng mình … cũng chết,
Tái tê lòng dân Việt…tỉnh mà chi…

Xox

Say men chiến đấu xây dời hạnh phúc
Máu thân nầy xây đắp đời Tự-Do,
Có ai thương tiếc phận đời chiến sĩ,
Cuộc chiến tàn rồi…ảo ảnh cơn say?

Xox

Sau cơn say Tháng Tư…hồn thức tỉnh,
Giữa trời Tự-Do máu đổ đầm đìa…
Ta thấy sợ cho lòng người phản bội?
Trở ngược cờ…cho máu thắm Tự-Do,

Xox

Chiến sĩ say trong tay cây sung gẫy,
Bẻ súng cong nòng…khóc ngất tỉnh say,
Tỉnh thấy chiến bào…tả tơi rào kẽm,
Say khỏi nhìn bội phản, cho lòng đau?

Xox

Cơn say chợt tỉnh …trong tù cải tạo,
Men Tự-Do đâu thắm …thế gian tình,
Thiên đàng Xã Nghĩa một thời mộng tưởng,
Bỏ mặc nhà tù…ảo ảnh cơn say…

Xox

Giờ, chiến sĩ say là trong dĩ-vãng,
Tìm lại mình…nỗi nhớ chiến trường xưa…
Mượn rượu khỏa khuây…đời bất đắc chí,
Kinh Kha bại tướng vở mộng không thành,

Xox

Có say mới biết đời là lẽ thật…
Địa ngục…thiên đàng Phật Chúa phân ngôi…
Tự-Do …Cộng Sản con người định đoạt,
Khôn nhờ…dại chịu say thời cứ say?

Xox

Giận thời nói vậy…lòng thêm tan nát,
Vở mãnh trăng thề…non nước mây che,
Nước non rèo gọi…hồn người lính chiến…
Say tỉnh đi nào…chiến sĩ Tự-Do…

Xox

Chiều Saigon khói cay mùi thịt nướng…
Phồn vinh giả tạo…lũ trẻ ăn-chơi,
Quên đi đất nước…cha ông là chiến sĩ…
Một thời chết dở…lũ chó nướng thui,

Xox

Hãy chén nó đi…vong nô tổ quốc,
Chó săn cho Cộng…chủ Tàu xâm-lăng,
Canh chừng phát hiện…người tù trốn trại,
Rượt đuổi thuyền nhân…ra tận biển khơi…

Xox

Rượu cạn mềm môi…tinh thần chiến sĩ,
Phơi xác trên lò…xác chó cộng nô…
Nghe mùi thịt nướng…/bomb cày xác giặc…
Cũng vì mồi chó rượu vào…thêm say???

Xox

Ảo ảnh say…xác thù thay xác chó?
“Nước mắt quê hương”…ta uống thật say…
Cơn say nào cũng chìm…vào áo ảnh?
Thực tại chính mình…một chiến sĩ say…

Huỳnh-Mai
[Mùi chó nướng thui]

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Quân Sử Việt Nam (Top)