Danh Tướng Lịch Sử Việt Nam - Lịch Sử Quân-Sử Việt-Nam

Lịch-Sử Quân-Sử Việt-Nam Thời Dựng Nước - Lịch-Sử Quân-Sử Việt-Nam Một Ngàn Năm Đầu - Lịch-Sử Quân-Sử Việt-Nam Một Ngàn Năm Thứ Hai - Trang Lâm-Thu-Hà

Trần-Khát-Chân Đốn-Sơn Thất Thế - Chống Hồ-Quý-Ly

Lâm-Thu-Hà

Thời Trần mạt vận suy vong
Khát Chân lừng lẫy dòng Lê Đại Hành
Xông pha dẹp biến Chiêm Thành
Là trang tuấn kiệt song toàn võ văn

Kẻ Mơ là đất phong thần
Hoàng Mai là chỗ anh hùng đàm thơ
Lão già người bạn vườn Mơ
Đến Mai Hiên Ấp cùng say chén thù

Mùa đông gió lạnh buồn tênh
Sánh vai mai trắng tuyết rơi buốt lòng
Lão già chợt hỏi Khát Chân
“Tráng niên tuấn tú cớ sao đến giờ

Mãi còn cự tuyệt thời cơ
Chẳng mong mái ấm chuyện tình bài thơ”
Đáp rằng : “chưa gặp thời cơ
Lấy thân báo quốc đáp ơn sơn hà

Chiêm Thành sang đánh nước ta
Khiến cho xã tắc đêm ngày điêu linh”
Khát Chân vâng lệnh triều đình
Pháo binh ngầm đặt Chiêm Thành đi qua

Làm thuyền của Chế Bồng Nga
Máu loang tanh tưởi nước sông Nhị Hà
Chế Bồng tan xác hỏa xa
Bình Than công trạng khúc ca khải hoàn

Mai vàng nở rộ chiến công
Tán mai thấp thoáng tướng quân dưới thuyền
Mắt nhìn sang Bạch Mai Hiên
Có nàng con gái tuổi tròn đôi mươi

Người ngầm dò hỏi lão già
“Biết tin cô ấy báo về cho ta”
Cả đời chỉ biết mến hoa
Giờ tim chao đảo ngóng mong một người

Rồi triều đình bị Quý Ly
Tước ngôi soán chúa nắm thao binh quyền
Nhà Trần cùng với Khát Chân
Đứng lên chống lại máu xương không màng

Thời cơ sắp đặt chu toàn
Đốn Sơn xây đắp xướng lên cuộc thề
Ai ngờ thất bại nặng nề
Anh hùng thất thế quân Trần lộ thân

Nhà Hồ phát hiện Khát Chân
Bắt ba trăm bảy mươi người chém răn
Điên lòng hận tức hờn căm
Chết không nhắm mắt Đốn Sơn kêu gào

Lá chiều rơi rụng lao xao
Vong hồn bất tán anh hùng chết oan
Lão già đầu bạc dâng tang
Khóc thương dũng tướng đầu mình hai nơi

Tối nay giông tố không vơi
Nhất Chi Mai sớm báo điều không may
Lão già chờ đợi sáng nay
Báo dâng chiến tướng biết hay tin mừng

Nhưng chờ chẳng thấy hành tung
Chiếu sai loan báo Khát Chân rơi đầu
Lão già ôm nỗi đau sầu
Khát Chân Chi Mộ cuối thôn Mai Hoàng

“Người đi sao quá vội vàng
Tuổi xuân chưa kịp bước vào ba mươi
Hỏi tên cô gái xong rồi
Lão chưa kịp nói người đành ra đi

Rượu này còn ủ mà chi
Đấng nam nhi mất tích xưa lưu truyền”
Khát Chân ý nghĩa diệu huyền
Khát Khao sự thật đáp đền nước non

Ngày lừng lẫy khắp giang sơn
Cũng là ngày một anh hùng sinh ra
Vì nòi giống đất nước ta
Quyết tâm khôi phục nước non sơn hà

** GHI CHÚ

Cháu tìm trong sử sách thấy ông Trần Khát Chân không có vợ con, cũng có người bảo có, không biết ai đúng nữa. Nhưng bác Tâm Thơ dịch ra tên ông Trần Khát Chân có nghĩa là KHÁT KHAO SỰ THẬT

Ông này rất tội nghiệp, trong sử có người quá đáng họ bảo ông ngu, họ bảo ông yếu mềm như phụ nữ nên công cuộc đi ra vòng thất bại, thế họ là đàn ông khỏe mạnh sao không đi đánh giặc đi mà đi kiếm chuyện với người thiên cổ làm gì.

Trần Khát Chân là người rất mơ mộng, hiền lành nhưng vì yêu nước ông đã đứng lên không ngừng tranh đấu. Nhưng có thể vì thiện tâm của ông quá hiền như tên tự Kính Đức của ông nên ông mới chết, tội lắm cơ, cháu thương ông.Quân Sử Việt Nam (TOP)