vietnam, việt nam, cờ việt nam

Hồ Sơ Chủ Quyền

Cây Rừng Việt-Nam Tuẫn-Tiết Trên Đất Trung-Quốc

CLC: Người Trung Quốc nên hiểu, cái gì không phải của mình thì dù có mua được cũng khó có thể sở hữu được. Cây cối, hoa cỏ...của nước Nam có tính có khí, có ý chí, tinh thần cả. Cả trăm gốc cây cổ thụ chết là để phản đối lối sống vơ vét và tham lam. Những cụ mộc này sống mấy trăm năm, thậm chí cả ngàn năm, chứng kiến bao chinh chiến thua cuộc của các bại tướng Trung Quốc rồi, nay không may bị con cháu bán rẻ vì hám lợi thì tuẫn tiết âu cũng là bài học cho phía mua lấy bằng được. Các cụ mộc làm thế âu cũng là giữ gìn thanh danh để hướng về quê nhà.

Tân Hoa Xã ngày 31/7 đưa tin, không rõ thông qua con đường nào đó các thương lái Trung Quốc đã mua được gần 200 gốc bằng lăng (săng lẻ) cổ thụ trên trăm năm tuổi từ các cánh rừng già miền Trung Việt Nam về trồng làm cảnh tại Trung Quốc đều chết khô theo thời gian, không một cây nào sống sót. Mỗi gốc bằng lăng này được thương lái Trung Quốc mua với giá 1,3 tỉ VND, riêng tại Hợp Phì, An Huy có 98 gốc bằng lăng cổ thụ đưa vào công viên trồng làm cảnh, nay phải cưa chặt làm củi vì tất cả số gốc bằng lăng cổ thụ này đều chết khô sau khi trồng xuống đất Trung Quốc.

cây bằng lăng vn chống tàu

Hàng trăm gốc bằng lăng (săng lẻ) cổ thụ từ rừng già Việt Nam bằng cách nào đó đã bị bứng cả gốc mang qua Trung Quốc

cây bằng lăng vn chống tàu

Nhưng đã không một cây nào sống sót khi bị đưa về nơi "đất khách quê người"

Phóng viên Trung Quốc bên gốc một cây bằng lăng cổ thụ phải 3, 4 người ôm nay bị chặt đi làm củi

cây bằng lăng chết ở trung quốc

Phải dùng cưa máy để chặt bỏ

Vì tiền, người ta đã nhắm mắt bứng cả những cây gỗ quý rừng nguyên sinh bán cho thương lái Trung Quốc

cây bằng lăng chết ở trung quốc

Sau khi tìm mọi cách cứu chữa không được, Trung Quốc đành phải chặt bỏ số bằng lăng cổ thụ này làm củi đốt

Xanh tươi nơi quê nhà, chết khô ở đất khách, Người Trung Quốc giờ đổ lỗi cho nhau về vụ mua bằng lăng cổ thụ

bằng lăng no in china

Không phải cứ có tiền là người Trung Quốc muốn làm gì thì làm

bằng lăng no in china

Những gốc bằng lăng (săng lẻ) cổ thụ này đang mất dần khỏi các cánh rừng nguyên sinh miền Trung Việt Nam

Quân Sử Việt Nam (TOP)