Lịch Sử Quân Sử Việt Nam

Lịch Sử Quân Sử Một Ngàn Năm Thứ Hai

Danh Nhân Quân Sự Việt Nam - Lịch Sử Quân Sự Việt Nam - Quân Sử Việt Nam Cộng Hòa

Quân sử sư đoàn 7 bộ binh

sư đoàn 7 bộ binh

Hội Sử-Học Việt-Nam
Vietnamese historical Association
website: http://www.vnmilitaryhistory.info

Vinh Danh

Vinh Danh Anh Hùng Đặng Phương Thành Là Danh Nhân Quân Sự Việt Nam

Anh hùng Đặng Phương Thành nguyên Đại Tá Trung Đoàn Trưởng Trung Đoàn 12 thuộc Sư Đoàn 7 Bộ Binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa nhân ngày giỗ lần thứ 35, 09/09/1976 - 09/09/2011 là Danh Nhân Quân Sự Việt Nam.

sư đoàn 7 bộ binh

(*) Di ảnh anh hùng Đặng Phương Thành (từ trái sang phải: Hình chụp khi còn là Sinh viên sĩ quan Võ Bị Quốc Gia Việt Nam năm 1960, và hình chụp năm 1967 sau khi lập gia đình)

Danh tánh, sự tích của ông sẽ được ghi vào Tân U Linh Việt Điện (quyển sách ghi chép sự tích thần kỳ của những người đã lao tâm lao lực cứu nước giữ nước trong lịch sử Việt Nam cận đại).

Sự tích: Anh hùng Đặng Phương Thành đã tạo chiến thắng lớn trong trận cuối cùng tại Thủ Thừa tiêu diệt một trung đoàn việt cộng trong tháng 4/1975, nhờ đó giữ vững đưọc Quốc Lộ 4 trong thời gian dầu sôi lửa bỏng này.

Khi Anh hùng Đặng Phương Thành đi tù cộng sản ngoài miền Bắc, nhân lúc ông vượt ngục bất thành và bị bắt lại, hậm hực vì mối nhục thua trận Quốc Lộ 4, bọn cai ngục cộng sản đã treo ông lên và đánh đập tàn nhẫn cho đến chết.

* Ngày giỗ của ông là 09/09/1976. (*)

(*) Chúng tôi nhận được thông tin từ bà Kim Nguyen, gia đình của Anh hùng Đặng Phương Thành cư ngụ ở Hoa Kỳ.

(*) Di ảnh anh hùng Đặng Phương Thành chúng tôi nhận được từ gia đình của người anh hùng gởi tới ngày 10/08/2011.

Làm tại Hải ngoại ngày 09/09/2011

Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc, tổng thư ký Hội Sử-Học Việt-Nam

- Bản sao gởi đến gia đình anh hùng Đặng Phương Thành.

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)