Lịch Sử Quân Sử Việt Nam

Lịch Sử Quân Sử Một Ngàn Năm Thứ Hai

Danh Nhân Quân Sự Việt Nam - Lịch Sử Quân Sự Việt Nam - Quân Sử Việt Nam Cộng Hòa

vietnam, việt nam, cờ việt nam

Sư-Đoàn Liên-Đoàn Biệt-Động-Quân VNCH

Anh-Hùng Lưu-Trọng-Kiệt

Nguyên Thiếu tá Tiểu Ðoàn Trưởng Tiểu Ðoàn 42 Biệt Ðộng Quân - Cọp Ba Ðầu Rằn- . Tử trận ngày 8 tháng 7 năm 1967 lúc 14 giờ 15 tại bờ kinh Thác-Lác tỉnh Chương-Thiện.

Lời trang Biệt Động Quân Việt Nam:

Thiếu Tá Lưu Trọng Kiệt, trong trận đánh vào mật khu Thất Sơn, mặc dù bị thương nặng (3 viên đạn vào bụng), nhưng ông vẫn tiếp tục đưa quân vào. Trước đó Tiểu Đoàn 43 đã bị Không quân thả bom napal lầm đa số bị thương phải rút ra bên ngoài. Nhưng ông Tướng chỉ huy (bay trên trực thăng không biết, không thấy và không nghe những tiếng rên xiết của binh sĩ (Ông tướng NVM này hiện đang ở Hoa Kỳ chúng tôi không muốn nhắc lại chuyện cũ, nhưng cái chết của Lưu Trọng Kiệt chính là cái lệnh xuẩn động này) (1).

Vì tự ái của người lính BĐQ, Lưu trọng Kiệt đã lao trở lại chiến trường thay vì chờ trực thăng về quân y viện và anh đã hi sinh. Rất nhiều binh sĩ, hạ sĩ quan và sĩ quan đã khóc nức nở bên xác Kiệt. Ông tướng đứng lặng người và sau đó cũng rời vùng 4 để nhận một chức vụ cao hơn lỗi lầm của mình.

---

Chú thích:

(1) Chính là Trung-Tướng Nguyễn-Văn-Minh. Biến cố tháng 04-1975, ông là Tư-lịnh Biệt-Khu Thủ-Đô Sài-Gòn Gia-Định và đã rời nhiệm sở vào ngày 28-04-1975. Kể từ đó, cửa ngỏ phòng thủ Thủ-đô Sài-Gòn hoàn toàn bỏ ngỏ.

Tướng Nguyễn-Văn-Minh lại là người hại chết cố Thiếu-Tướng Nguyễn-Văn-Hiếu, khi phao tin đồn với Tổng-thống Nguyễn-Văn-Thiệu rằng, Tướng Hiếu có mưu đồ đảo chánh.

Đó cũng chính là lý do, Tổng thống Thiệu đã e sợ và không xử dụng Thiên-Tài Quân-Sự của Tướng Hiếu, cho ông ngồi chơi xơi nước từ năm 1971 đến 1975. Ngay vào thời điểm dầu sôi lửa bỏng của đất nước và quân-đội, Tổng thống Thiệu lại cho người ám sát (ngày 08-04-1975) để phủi tay trách nhiệm làm sụp đổ Việt-Nam Cộng-Hòa.

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)