Danh Nhân Lịch Sử Việt Nam

Tổng Thống Ngô Đình Diệm

(Đôi Dòng Nhìn Lại Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89

Quỳnh Hương

Nguồn: quanvan.net

...

lịch sử việt nam

Trước ngày đảo chánh 1-11-1963, ông Diệm lưỡng đầu thọ địch. Đối ngoại, ông không chịu uốn mình theo lệnh Mỹ, mà Mỹ là chỗ dựa chính cho miền Nam Việt nam....Đối nội, ông Diệm không mềm dẻo trong chính sách tôn giáo, dù là có Việt cộng giật giây, làm cho tình hình miền Nam càng ngày càng bất ổn. Bất lợi đến với ông và gia đình ông là điều khó tránh.

Hai yếu tố bất lợi chính đã đưa đến sự thất bại và cái chết thê thảm của 3 anh em ông Diệm, ông Nhu, ông Cẩn. Nhưng nó cũng báo trước ngày Mỹ thất bại và miền Nam Việt nam rơi vào tay bọn quỉ vô thần.

Cuộc đảo chánh 1-11-1963 thành công đối với ông Kennedy, với Việt cộng và với nhóm tướng phản bội

Cuộc đảo chánh giết được ông Diệm, ông Nhu, xoá nền Đệ nhất Cộng hòa, nó đem lại lợi nhất thời cho Mỹ: 12 năm; cho một số tướng lãnh làm đảo chánh. Nhưng nó đem lợi nhiều  cho Việt cộng.  Đối thủ chính của Việt cộng, người mà chúng sợ nhất là ông cố vấn Ngô đình Nhu, một người nhiều mưu lược, đã chết.  Sau này, nhiều người nhận xét : nếu ông Diệm và ông Nhu còn lãnh đạo miền Nam thì ngày 30-4-1975 không xẩy ra.

Ngày 30-4-1975 là ngày đánh dấu một bước ngoặt lịch sử, phủ trùm miền Nam một màu  ảm đạm. Việt cộng với rất nhiều cố vấn Trung cộng và  Liên xô đã ào ạt tấn công miền Nam, trong khi Mỹ ngoảnh mặt. Kể từ tháng tư đen, dân miền Nam bị khốn khổ về kinh tế, bị mất hết tự do, bị kìm kẹp trong hệ thống công- an- trị của đảng cộng sản.

Người dân miền Nam nghĩ về cuộc sống ấm no thời Đệ nhất Cộng hòa chỉ còn luyến tiếc; nghĩ về người lãnh đạo tài trí, liêm khiết, đạo đức là Tổng thống Ngô đình Diệm chỉ còn biết sót thương người vị quốc vong thân, buồn cho phận mình và thù ghét cộng sản.

Trong số những người bừng tỉnh sau khi Việt cộng xâm chiếm miền Nam, không riêng là những người trước kia chỉ biết làm ăn, buôn bán, không quan tâm nhiều về chính trị, mà còn rất nhiều- rất là nhiều- những người thiên cộng, hoặc rất nhiều người là cán bộ nằm vùng. Khi họ nhận ra được mình đã bị lừa thì quá muộn.

Một điểm đặc biệt là trong khi xây dựng về quân sự để quân đội đủ mạnh bảo vệ miền Nam Việt nam, ông Diệm còn xúc tiến việc thiết lập Ấp chiến lược.

Xây dựng Ấp chiến lược là  tách cán bộ Việt cộng  ra khỏi làng xóm, ra khỏi dân ,để Việt cộng không còn chỗ dựa trong chiến tranh du kích, cũng như tách cá ra khỏi nước. Mất chỗ dựa trong chiến tranh du kích, Việt cộng phải đương đầu bằng trận địa chiến, mà trận địa chiến là nhược điểm của Việt cộng vì chúng không có phi cơ yểm trợ, lại rất khó khăn trong việc di chuyển pháo binh và tiếp vận.

Việt cộng rất sợ Ấp chiến lược. Đó là một hạ tầng cơ sở vững chắc, chống cộng hữu hiệu. Vì rất sợ nên chúng luôn luôn muốn phá .

Ngay sau khi giết ông Diệm, Minh đã cho hủy bỏ Ấp chiến lược chứng tỏ khả năng yếu kém của Minh trong quốc sách chống cộng, nếu không muốn nói là ‘thiên cộng’.

Trong mỗi ấp chiến lược, ông Diệm còn cho dân lựa chọn người đại diện  để bàu ra điều hành  thôn ấp. Đây là mục tiêu thứ hai của Ấp chiến lược : “xây dựng hạ tầng cơ sở dân chủ” cho dân trong ấp tự  làm chủ vận mạng của mình. Tổng số Ấp chiến lược đã được xây đựng trong thời Đệ nhất Cộng hòa là 2137 ấp.

Để thêm dẫn chứng, mời độc giả theo dõi phần đối thoại giữa cố Đại tướng Cao văn Viên và ông Lâm lễ Trinh:

LLT: Trong hồi ký “Vietnam. Histoire secrète d’une victoire perdue” (nxb Perrin, Paris, 1986), giám đốc CIA William Colby xác nhận kế hoạch Ấp Chiến Lược, Strategic Hamlets (mà ông Ngô Đình Nhu là cha đẻ) làm Bắc Việt khiếp đảm vì rất hữu hiệu. Đúng như vậy không? Vì sao Hội đồng Cách Mạng lại hủy bỏ kế hoạch ấy?

CVV: Kế hoạch  Ấp Chiến Lược là một việc phải làm để tách CS ra khỏi nhân dân, tách cá khỏi nước, như đã từng thí nghiệm tốt ở Mã Lai với tướng Robert Thompson. Tại VN, có những sơ sót trong việc thi hành bởi một số Tỉnh trưởng dàn cảnh, để lấy điểm với thượng cấp. Thay vi chỉnh đốn lại để tăng hiệu lực, Dương Văn Minh và HĐCM đã hấp tấp hủy bỏ kế hoạch Ấp Chiến Lược liền sau vụ đảo chính vì lý do họ thù ông Nhu. Họ thay vào đó cái mà họ gọi là Ấp Dân Sinh. Đây là một lổi lầm ghê gớm. Tôi không biết rõ họ đã thảo luận với nhau ra sao. Lữ đoàn dù, do tôi chỉ huy lúc đó, bị nghi trung thành với ông Diệm nên không được hành quân, chỉ được giao làm những công tác vớ vẩn tại vùng Long An, Mỹ Tho…”

Nước Việt nam chẳng phải riêng của họ Trưng, họ Triệu, Lý, Trần , Lê, cũng chẳng phải của Nguyễn Huệ, Ngô đình Diệm. Nhưng những ai là người vì dân, vì nước thiết tưởng người đời sau phải công tâm nhận xét.

Trong thế kỷ 20, người có tội nặng với dân tộc, kẻ đã đem chủ nghĩa vô thần, không tưởng cộng sản áp đặt vào Việtnam, là Nguyễn tất Thành, còn gọi là Cáo Hồ, làm cho dân Việt nam, miền Bắc, khốn khổ hơn 60 năm, và, miền Nam lãnh tai họa đó cũng đã trên 30 năm.

Lên nắm quyền, Cáo mở màn giết người. Khởi đầu là vụ tàn sát các đảng viên Việt nam quốc dân đảng ở đường Ôn Như  Hầu, Hanoi.

Khi phe Trục : Đức , Ý, Nhật thua Đồng minh Anh, Mỹ, Pháp, Trung hoa (quốcgia) và Liên xô, Liên hiệp quốc trao quyền cho quân Anh tiếp thu vũ khí của quân Nhật ở miền Nam. Anh trao lại quyền cho Pháp. Về phía bắc Việt nam, Liên hiệp quốc trao quyền cho Trung hoa quốc gia. Tổng thống Tưởng giới Thạch cử  tướng Lư Hán sang tiếp thu khí giới quân đội Nhật. Cáo Hồ mở cuộc lạc quyên vàng năm 1946, đúc một bức tượng vàng đút lót Lư Hán, để Lư  Hán rút quân về Tàu, ngõ hầu Cáo dùng bộ đội tiêu diệt các đảng phái quốc gia, nhất là hai tỉnh Vĩnh yên, Phúc yên.

Từ  năm 1953, đến năm 1958, cáo theo bài vở của Mao, áp dụng cải cách ruộng đất, đấu tố, cướp nhà, cướp ruộng, giết  những người khá giả. Có người chỉ có chưa đầy 1.000 mét vuông ruộng cũng bị qui là địa chủ, bị đấu tố hoặc bị giết.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89

Quân Sử Việt Nam (TOP)